1.12.1.0 (21-01-2016)

Nieuwe Functionaliteiten

Algemeen
 • Met behulp van de nieuwe functionaliteit License Plates is het nu mogelijk om meerdere en verschillende artikelen met één scan te verplaatsen. Bij ontvangst worden de artikelen ontvangen op de License Plate (lees meer).
 • Het is nu mogelijk om bij ontvangst de artikelcode van de leverancier te tonen.
 • Met behulp van één vinkje kunnen nu de service levels automatisch opgehaald worden uit Transsmart (Get service levels and rates).
 • De order validatie tool controleert nu ook op de 'Gevraagde Datum' (Exact).
 • Er is een zone recht bijgekomen voor het mogen verwijderen van batches (twee rechten: voor de management portal en de touch).
Management Portal
 • Er is een nieuwe pagina onder Stock Information bijgekomen voor License Plates. Hierop is te zien waar de License Plates zich bevinden in het magazijn en wat de complete historie van de License Plate is (lees meer).
 • Het is nu mogelijk om het linker navigatie menu te verbergen zodat er meer ruimte is voor de rest van de informatie op het scherm.
 • Bij het afdrukken van documenten vanuit de historische zendingen is het nu mogelijk om specifieke printer te selecteren.
 • Er is een filter toegevoegd in de message queue voor het type bericht.
 • Bij het maken van een batch via 'Create batch with options', kan nu een BOXwise gebruiker toegewezen worden. Alleen deze gebruiker krijgt de batch te zien in zijn scanner.
Touch applicatie
 • Retouren: het is nu mogelijk om RMA orders te ontvangen via de touch applicatie (lees meer).
 • Retouren: het is nu mogelijk om Vrije RMA Ontvangsten te doen via de touch applicatie (lees meer). 
Handterminal applicatie
 • Het is nu mogelijk om (net als in de touch applicatie) het zendingscherm over te slaan als er o.b.v. een shippers binding een verzendwijze is gekoppeld.

 

Wijzigingen

Algemeen
 • Het logo van BOXwise is overal in de applicatie gewijzigd naar het nieuwe logo.
 • Bepaalde foutmeldingen bij Vrij RMA Ontvangen zijn verduidelijkt.
Touch applicatie
 • Als bij de ontvangsten een leverancierskaartje wordt geselecteerd met maar één order, dan wordt nu direct het ontvangstscherm geopend.
 

Fixes

Algemeen
 • Het afdrukken van artikellabels na ontvangst ging niet goed als er verschillende batchnummers werden ontvangen.
 • Er trad een foutmelding op bij het afdrukken van de standaard goederenontvangstbon bij het ontvangen van serie- en batchnr. artikelen.
 • Een fix die er voor zorgt dat de message queue automatisch herstart als die gecrasht is.
 • Als de BOXwise database nog niet bestond, dan tradt er een foutmelding op als de BOXwise service gestart werd. Dit zorgde voor problemen bij nieuwe installaties.
Management Portal
 • De Tracking URL button voor de historische zendingen werkte niet meer.
 • De kolom Warehouse op de pagina Stock Information > Locations was niet gevuld.
Handterminal applicatie
 • Bij Vrij RMA Ontvangen ging het scannen van het debiteurnummer niet goed als dit nummer ook onderdeel was van een ander debiteurnummer.
 • Na het picken van een batch/serienr. werd het aantal niet goed bijgewerkt in het artikelscherm.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1