FAQ: Wat valt wel/niet onder de SLA?

Welke diensten trancon al dan niet verleent in het kader van de jaarlijkse licentie- en onderhoudsvergoeding wordt hieronder omschreven. Dit overzicht betreft geen limitatieve-opsomming.

Support 

 • Het beantwoorden van eenvoudige vragen van key users over het gebruik van boxwise
 • Herstellen van ‘Fouten’ in boxwise

Consultancy

Deze werkzaamheden worden slechts door trancon verricht indien dit mogelijk is en na overleg tussen partijen. 

De kosten die verband houden met deze werkzaamheden van trancon zullen op basis van nacalculatie worden gefactureerd door trancon.

Enkele algemene voorbeelden van consultancy: 

 • Hardware problematiek (printer werkt niet, beperkte wifi-dekking)
 • Problematiek na server-herstart
 • Problematiek door infrastructuur
 • ERP gerelateerde vragen (Voor een update altijd controleren of boxwise compatible is)
 • Communicatie met andere ICT dienstverleners, zoals hostingpartijen en/of derden die mede verantwoordelijk zijn voor je IT landschap (hardware en software)
 • Herstellen ‘Fouten’ die betrekking hebben op ‘maatwerk’ (Na 30 dagen na oplevering van het maatwerk in boxwise, tenzij er een afzonderlijk onderhoudscontract op het maatwerk in boxwise is afgesloten)
 • Inventarisatie en uitwerken van Product- en Maatwerkwensen
 • Parametiseren van de Software
 • Werkzaamheden ‘on site’/ op locatie
 • Installatie- en implementatiewerkzaamheden

Enkele, meer specifieke voorbeelden:

 • Onjuiste lay-out van labelprint
 • Pakbon wordt niet geprint
 • Onjuiste informatie in rapportage (na 30 dagen na oplevering)

  

Eigen verantwoordelijkheid klant

 Deze werkzaamheden zullen nimmer door trancon worden verricht:

 • Back-ups (verantwoordelijkheid klant/systeembeheerder)
 • Dataconversie

Indien achteraf blijkt dat er door trancon werkzaamheden zijn verricht die naar het oordeel van trancon niet onder support en onderhoud vallen, dan zullen deze op basis van nacalculatie door trancon worden gefactureerd.

Indien mogelijk, wordt je vooraf geïnformeerd over de (indicatieve) kosten.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0