Voorraad informatie > License Plates

Algemeen

In het menu Licence Plates is een overzicht te zien van alle license plates. Vanuit dit overzicht is het mogelijk om nieuwe license plates aan te maken of om bestaande license plates te wijzigen.

Wat zijn license plates en waarvoor worden ze gebruikt? Een license plate is een unieke code die behoort bij een set van artikelen. Deze set is vaak de samenstelling van artikelen op een pallet.

Voor de license plates kan een label afgedrukt worden met daarop de barcode van de license plate code. Met deze barcode kan je de gehele license plate met één scan selecteren en verplaatsen naar een andere magazijnlocatie. Met behulp van de license plate functionaliteit is het dus mogelijk om sneller en efficiënter voorraadverplaatsingen doen.

 

Statussen

Een license plate kan de onderstaande statussen hebben:

 • Pending: een license plate die op dat moment wordt aangemaakt
 • Active: een license plate die is aangemaakt en waarvan de voorraad nog intact is
 • InTransfer: een license plate waarvan de verwerking naar een andere locatie gaande is
 • Inactive: een license plate die expliciet op inactive is gezet vanuit de management portal
 • Broken: een license plate waarvan een deel van de voorraad weg is (niet meer op de locatie ligt van de license plate)
 • Archived: een license plate waarvan geen voorraad meer is

 

Een License Plate toevoegen

Om een license plate toe te voegen vanuit de management portal, volg je de onderstaande stappen:

 1. Klik op de button Toevoegen
 2. Vul in het venster tenminste de volgende gegevens in:
  • Magazijn
  • Magazijnlocatie
 3. Vul optioneel de volgende gegevens in:
  • Beschrijving
  • THT
 4. De license plate is nu toegevoegd maar bevat nog geen artikelen. De status van de license plate is daarom 'Pending'. Zorg in het filter dat status 'Pending' is aangevinkt
 5. Selecteer de license plate en klik in het rechterscherm op 'Toevoegen'
 6. Je ziet nu een overzicht van de voorraad op de locatie van de license plate. Selecteer het artikel dat je wilt toevoegen en geef in de 'Aantal' kolom op hoeveel stuks je wilt toevoegen aan de license plate
 7. Herhaal stap 6 voor elk artikel dat je wilt toevoegen. Klik vervolgens op 'Toevoegen'
 8. Als alle artikelen zijn toegevoegd, verander je de status van de license plate naar 'Active'. Dit doe je met de 'Wijzig status' button

 

Integriteitscontrole

Met de integriteitscontrole voer je een check uit of de status van de license plate nog klopt. Indien een license plate de status 'Active' heeft maar de artikel aantallen zijn hoger dan de voorraad van die artikelen op de locatie van de license plate, dan zal de integriteitscontrole de status veranderen naar 'Broken'.

De integriteitscontrole gebeurt overigens standaard al automatisch bij een voorraadbeweging van de artikelen in de license plate.

 

Labels printen

Met de Print button kan je labels printen voor de geselecteerde license plate. Hierbij is het mogelijk een lay-out, een printer en het aantal kopieën te kiezen. De lay-outs dienen via Stamgegevens > Labels toegevoegd te worden.

 

Log van license plate

Door een license plate te selecteren en rechtsonder in het scherm de button met de twee pijltjes aan te klikken, verschijnt het log van de license plate. Hier zie je de statusveranderingen en verplaatsingen met gebruikers en datums van de license plate.

 

Kolommen

Het linkerscherm toont de license plates op kopniveau en het rechterscherm toont de inhoud van license plates. Van de license plate die in het linkerscherm geselecteerd wordt, wordt in het rechterscherm de inhoud getoond.

Linkerscherm
Kolom Uitleg
Code De code van de license plate (deze wordt automatisch gegenereerd bij het aanmaken van de license plate)
Beschrijving De omschrijving die wordt meegegeven bij het aanmaken van de license plate
THT De THT datum van de artikelen op de license plate, dit is geen verplicht veld
Referentie De unieke guid van de license plate
Magazijn Het magazijn waarop de license plate staat
Magazijnlocatie De magazijnlocatie waarop de license plate staat
Status De status van de license plate (zie de verschillende statussen hierboven)
#Artikelen Het aantal artikelen op de license plate
Gemaakt op De datum / tijd waarop de license plate is aangemaakt
Gemaakt door De boxwise gebruiker die de license plate heeft aangemaakt
Gewijzigd op De datum / tijd van de laatste wijziging op de license plate
Gewijzigd door De boxwise gebruiker die de laatste wijziging op de license plate heeft doorgevoerd
 
Rechterscherm
Kolom Uitleg
Artikelcode De artikelcode van het artikel behorende bij de license plate regel
Artikel omschrijving De omschrijving van het artikel behorende bij de license plate regel
Serie artikel? Geeft aan of het artikel behorende bij de license plate regel een serienummer artikel betreft
Batch artikel? Geeft aan of het artikel behorende bij de license plate regel een batchnummer artikel betreft
Batch/Serie Het batch- of serienummer van het artikel behorende bij de license plate regel
Aantal Het aantal van het artikel in de license plate (dit is dus niet de voorraad)
Gemaakt op De datum / tijd waarop de license plate regel is aangemaakt
Gemaakt door De boxwise gebruiker die de license plate regel heeft aangemaakt
Gewijzigd op De datum / tijd van de laatste wijziging op de license plate regel
Gewijzigd door De boxwise gebruiker die de laatste wijziging op de license plate regel heeft doorgevoerd

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 4