Wat te doen met de (fout)melding: kredietlimiet overschreden

Wanneer het verwerken van een order in boxwise de melding: 'Kredietlimiet overschreden' oplevert is het van belang het volgende te weten.

Voor het kredietlimiet tellen niet alleen de openstaande (te vorderen) facturen mee, maar ook openstaande orders die nog niet zijn gefactureerd. Indien het totaal van deze zaken hoger is dan het in het ERP gestelde kredietlimiet zal het niet mogelijk zijn de order via boxwise uit te leveren. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1