1.13.1.0 (13-05-2016)

Nieuwe Functionaliteiten

Algemeen
 • Het is nu mogelijk om ADR informatie (gevaarlijke stoffen typering) van artikelen mee te sturen naar Transsmart.
 • Pakbonnummers kunnen nu worden meegestuurd naar Transsmart.
 • Labels kunnen nu, naast het ZPL formaat, ook in PDF formaat worden afgedrukt.
Management Portal
 • Het is in de verschillende grids nu ook mogelijk om te kiezen voor 'All' en op die manier alle records te tonen.
 • De order validatie tool is uitgebreid met een check voor reeds geleverde orders.
Touch applicatie
 • In het inpakscherm van de Touch applicatie is het nu mogelijk om de gepickte artikelen te filteren per verkooporder. Hierdoor kunnen artikelen per order in een collo ingepakt worden.
 • Er is een refresh button bijgekomen in scherm Batches. Op die manier kan het scherm ververst worden zonder dat het scherm opnieuw geopend moet worden.
Handterminal applicatie
 • Batch tags komen nu ook terug in de schermen 'Batch Picking' en 'Verzending'.
 • In het artikeldetail scherm bij ontvangsten wordt nu de standaard locatie getoond.

 

Wijzigingen

Algemeen
 • De communicatie met Afas Profit gaat nu via de App Connector techniek met tokens (geen NTLM meer).
 • Er is nu meer sturing bij het afdrukken van de BOXwise (maatwerk) pakbon mogelijk. Hierdoor kan voorkomen worden dat de pakbon opnieuw wordt afgedrukt bij het Annuleren/Opnieuw Verzenden van historische zendingen.
 • De zone rechten voor License Plates staan nu standaard non-actief.
 • De instelling 'Default purchase order filter' staat nu standaard op 'All'.
Management Portal
 • In het venster 'Create batch with options' kan nu niet meer op 'Create' gedrukt worden als niet alle verplichte velden zijn gevuld. Het veld 'Allocation profiles' is verplicht geworden.
 • De wachtwoorden van de gebruikers worden nu niet meer getoond, in plaats daarvan worden ze nu getoond als ****.
Touch applicatie
 • Het filter in het inpakscherm werkt nu voor zowel de linker als de rechterkant.
 • Bij het selecteren van de juiste inkooporders om te ontvangen werd de selectie altijd gereset op het moment dat er gezocht werd met de zoekbalk, dat is nu niet meer zo. Op de 'Doorgaan' button staat nu tussen haakjes hoeveel orders er zijn geselecteerd.
 • Batch tags die meer dan 5 karakters hebben worden nu afgekapt na 5 tekens in plaats van het tonen van de eerste en laatste karakters.
 • Indien de rechten voor License Plate functionaliteiten uit staan, worden de buttons nu helemaal niet meer getoond in plaats van dat ze gedisabled worden. Dit zorgt voor meer rust in het ontvangstscherm.
 • Artikelcodes die meer dan 18 karakters bevatten, werden niet goed getoond op de kaartjes. Nu wordt er een extra regel gemaakt indien dat nodig is waardoor lange artikelcodes nu wel volledig getoond kunnen worden.
 

Fixes

Algemeen
 • Bij het van locatie afwijken met batchnummer artikelen trad er in sommige gevallen een foutmelding op.
 • Het zoeken van orders is nu accent insensitive.
 • Indien gevraagd werd of je meer wilt picken dan besteld, en vervolgens op NEE drukte, dan ontstond er een foutmelding.
 • Indien de batchnaam meer dan 80 karakters bevatte, dan zorgde dit voor een foutmelding bij de overslag naar de expeditie locatie (Afas Profit koppeling).
 • De functionaliteit 'Create counts for pick differences' werkte niet goed voor deels gepickte aantallen.
 • Toegewezen batch- en serienummers konden in sommige gevallen niet meer worden overgeslagen.
 • De performance bij het ophalen van de artikelen was niet optimaal indien er meer dan 100.000 artikelen aanwezig zijn. De query hierachter (GetItems) is verbeterd waardoor het sneller wordt opgehaald (Exact Globe koppeling).
 • De interval tijd van Script Tasks werd in sommige gevallen steeds groter.
 • Het herstarten van de BOXwise service lukte soms niet goed omdat de verbinding met het ERP systeem vervolgens niet goed op gang kwam.
Touch applicatie
 • De In/Out button werkte in sommige scenario's niet goed waardoor het scherm onterecht rood bleef.
 • Indien de artikelcode van de leverancier werd getoond op de kaartjes bij ontvangst, dan werd de afbeelding van het artikel niet weergegeven.
 • De One Scan button werd niet opnieuw groen als tijdens het naar rechts verplaatsen tussendoor een keer verschillende kaartjes geselecteerd werden.
 • De groepering van leveranciers is verbeterd waardoor inkooporders voor dezelfde leverancier nu minder snel in twee verschillende kaartjes staat.
Handterminal applicatie
 • De picker en de datum/tijd van het afronden van de pick werden niet meer getoond in het scherm Verzending.
 • Bij de voorraadinformatie in het menu Artikel Informatie werden de verkeerde serienummers getoond indien dezelfde locaties in meerdere magazijnen bestaan.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0