1.14.1.4 (11-08-2016)

Nieuwe Functionaliteiten

Algemeen
  • Het is nu mogelijk om de 'aflevertijd van' en de 'aflevertijd tot' op te geven bij het maken van een zending. Deze wordt doorgestuurd naar Transsmart.

 

Wijzigingen

Algemeen
  • Overgang naar .NET versie 4.5.2
Touch applicatie
  • De aantal rondjes op de kaartjes zijn vervangen door vierkantjes. Deze vierkantjes passen zich qua grootte aan, aan het aantal tekens van het aantal. 

 

Fixes

Algemeen
  • Ontvangsten werden niet goed weergegeven in de Historical Receipts indien zij verspreid stonden over verschillende inkooporderregels.
  • Indien er meer werd uitgeleverd dan in de order stond, dan kon de verwerking van de order in een oneindige loop terecht komen. Dit zorgde ervoor dat BOXwise vastliep.
  • De in 1.13 geïntroduceerde functionaliteit voor orderselectie in het inpakscherm werkte nog niet goed in combinatie met serie- en batchnummer registratie bij uitgaand.
Management Portal
  • Bij het maken van een batch vanuit de orderregels met 'Create batch with options' bleef het schermpje staan.
  • De datum 'First expected' in het overzicht van de openstaande inkooporders werd niet op de juiste manier berekend.
Touch applicatie
  • Het aantal voor het geselecteerd aantal records dat op de button wordt weergegeven herstelde soms niet goed wanneer je naar een ander scherm ging en later weer terug kwam.
  • In het 'Selecteer Batch' scherm kwam regelmatig de guid van de batch tevoorschijn.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0