Bitbucket en Git - inrichting voor klant

Om maatwerk te kunnen plaatsen moeten, naast de inrichting van Git op de eigen pc, de volgende voorbereidende werkzaamheden worden verricht:

 

Aanmaken van klant repository en branch in Bitbucket

De nieuwe repository en branch voor de klant dient aangemaakt te worden in Bitbucket. Ga via de url https://bitbucket.org/ naar Bitbucket en voer daar de volgende stappen uit:

 1. Open de BOXwise.Maatwerk.Lib repository
 2. Klik op het 'drie-puntjes-menu' in de rechterbovenhoek
 3. Selecteer Fork this repository
 4. Kies als workspace: Trancon BV en als project: Boxwise Maatwerk
 5. Vul de naam van de klant in als 'Name'
 6. Klik op Fork repository
 7. De fork is nu aangemaakt.
 8. Ga naar Branches en klik op Create Branch
 9. Kies voor type 'Other', Selecteer bij Branch from in: master, en bij Branch name: live
 10. Klik vervolgens op Create
 11. In het volgende scherm druk je op Check out in SourceTree
 12. De branch is nu aangemaakt
 13. Ga naar Repository settings -> User and group access
 14. Klik rechtsbovenin op 'Add members'
 15. Voeg de volgende twee groepen toe als 'Admin': Bowise developers en Consultants
 16. Voeg 'User' Frank toe als Admin
 17. Verwijder je eigen gebruiker als Admin

forking-1.png

forking-2.png

forking-3.png

forking-4.png

 

forking-5.png

 

Installatie Git bij klant

Ga naar de website van Git en download de laatste versie. Als de download klaar is, dan is er een setup beschikbaar die je door een aantal stappen laat gaan. Hieronder zie je die stappen en wat je daar moet opgeven.

 

 

 

 

Testen of SSH-verbindingen toegestaan zijn

Git werkt over ssh en standaard gebruikt hij poort 22. Dit is bij klanten soms problematisch omdat ze poort niet open hebben staan en ook niet willen openen. In dat geval kun je git configureren om over SSL (poort 443) te gaan (zie hiervoor ** bij stap 11.). Om te weten wat je als origin url moet gebruiken kun je deze test commandos uitvoeren. Voer wel eerst stap 1. t/m 9. uit.

# normaal ssh (poort 22)
ssh -T git@bitbucket.org
# via ssl (poort 443)
ssh -T git@altssh.bitbucket.org -p 443 

Configuratie Git Bash 

Nadat Git Bash is gedownload, moet het programma eenmalig juist geconfigureerd worden. Dit voorkomt extra handelingen bij het plaatsen van maatwerk in de toekomst. De volgende stappen dienen uitgevoerd te worden:

 1. Druk met de rechtermuisknop op het icoontje van Git Bash en druk op Properties en ga naar het tabblad Shortcut
 2. Wijzig de waarde bij de volgende velden: Target en Start in (zie onderstaande printscreen). De waarde bij 'Start in' verwijst altijd naar de Lib map van de BOXwise map
  1. Mogelijk staat achter Target de switch --cd-to-home. Haal deze weg; Target mag alleen de verwijzing naar git-bash.exe bevatten.
 3. Druk vervolgens op de knop Advanced en zet een vinkje bij Run as administrator
 4. Start vervolgens Git Bash en typ: ssh-keygen
 5. In de onderstaande printscreen is te zien hoe vervolgens op de volgende stappen geantwoord kan worden
 6. Open het gegenereerde bestandje id_rsa.pub in het mapje .ssh. De juiste map is te herleiden uit de command prompt van Git Bash (stap 5)
 7. Kopieer de code uit het bestand en open Bitbucket
 8. Ga naar Repository> "klantnaam" > Repository setting >  Access keys en voeg een nieuwe SSH key toe
 9. Bij Label vul je in: cu_klantnaam, bij Key kan de SSH code geplakt worden.
 10. Ga weer terug naar Git Bash en typ het volgende commando: git init
 11. Typ vervolgens: git remote add origin git@bitbucket.org:tranconbv/klantnaam.git (**)
 12. Typ vervolgens: git fetch
 13. Na het fetchen typ je: git checkout live
 14. Je bent klaar!

 

** Dit is de standaardwijze via SSH (poort 22). Heeft de klant deze poort geblokkeerd gebruik dan dit commando om SSH over SSL te gebruiken: git remote add origin ssh://git@altssh.bitbucket.org:443/tranconbv/klantnaam.git

 

Stap 1 - 3

 

 

Stap 4 - 7

 

Stap 8 - 9

 

Stap 10 - 14

Git Bash SSH via Proxy

Ondanks dat je gebruik maakt van poort 443, is het mogelijk dat je dit verkeer bij een klant over een proxy moet leiden. Dit kan niet via het zetten van een http-proxy, aangezien ons verkeer met BitBucket verloopt via SSH. Allereerst moet de proxy van de klant uiteraard SSH verkeer op poort 443 doorlaten, anders gaat de verbinding niet werkt.

In de ~/.ssh map bij de klant (meestal C:\Users\GEBRUIKERSNAAM\.ssh) moet het bestand 'config' worden toegevoegd zonder file extensie. De inhoud van dit bestand moet worden:

ProxyCommand "C:/Program Files/Git/mingw64/bin/connect.exe" -H proxy.SERVER.local:PORTNUMBER %h %p

Host altssh.bitbucket.org
User git
Port 443
Hostname altssh.bitbucket.org
IdentityFile "C:/Users/GEBRUIKERSNAAM/.ssh/id_rsa"
TCPKeepAlive yes
IdentitiesOnly yes

In bovenstaande bestand moet je 3 zaken aanpassen:

 • In de eerste regel staan de proxy server en het poortnummer van de proxy, die moet je invullen.
 • In de regel 'IdentityFile' staat het pad naar de id_rsa file. Deze moet verwijzen naar dit bestand op de betreffende server.

Vervolgens kan je in Git Bash de gebruikelijke commando's gebruiken

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0