1.15.1.0 (14-10-2016)

Nieuwe Functionaliteiten

Algemeen
 • Diverse commando's (zoals bevestigen en annuleren) kunnen nu worden uitgevoerd door een barcode te scannen. (lees meer)
Touch applicatie
 • Het is nu mogelijk om de kaartjes van ingepakte artikelen volledig te laten verdwijnen aan de linkerkant van het inpakscherm. Op die manier komen niet ingepakte artikelen automatisch bovenaan te staan. Hier is een zone recht/instelling voor bij gekomen: 'Display fully packed items'.
 • Het is nu mogelijk om batches die in de status 'Shipping' zitten, over te nemen met een andere client en daar te verwerken. Dit zorgt ervoor dat corrupte batches alsnog eenvoudig verwerkt kunnen worden.

 

Wijzigingen

Algemeen
 • Performance verbeteringen voor het scannen van artikelen in het inpakscherm door een reductie van het aantal server calls.
 • Performance verbetering bij de verwerking van verplaatsingen in de koppeling met Exact.
 • In picklijsten kan er nu ook gesorteerd worden op basis van de looproute, voorheen kon dit alleen op basis van alfabetische volgorde van de locatiecodes. 
 • Consolidatie van batches kan nu ook gebruikt worden indien er meerdere klanten in een batch zitten.
 • In de koppeling met Transsmart wordt nu ook het verkooptransport tarief opgehaald.
 • Barcodes van het type GS1-128 worden nu ook ondersteund.
Touch applicatie
 • Bij het inpakken van een artikel in het inpakscherm wordt nu de focus aan de rechterkant verlegd naar ingepakte artikel.
 • Het filteren vanuit de diverse tekstboxen begint nu pas nadat er op Enter wordt gedrukt. Voorheen begon dit automatisch bij het typen, dit zorgde voor performance problemen.
 • Het is nu mogelijk om in het scherm 'Ontvangsten' de barcode van de leverancier te scannen. Op dat moment worden de openstaande inkooporders van de leverancier geopend.
 • Colli presets kunnen nu ook worden toegevoegd met het scannen van een barcode zonder dat er daarbij een artikel gekoppeld hoeft te worden aan de colli preset.

 

Fixes

Algemeen
 • Indien er geen RMA redenen waren ingericht trad er een foutmelding op, hier is nu een controle voor toegevoegd.
 • Indien de RMA module niet aanwezig was in Exact, dan was het ook niet mogelijk om in BOXwise vrije RMA ontvangsten te doen. Nu kan dat wel door in de ERP settings statische inrichting voor RMA redenen op te geven.
 • Het veld 'Extra Omschrijving' werd in de koppeling met Afas wel opgehaald maar was niet beschikbaar in picklijsten.
 • Het was niet mogelijk om een vrije RMA ontvangst te doen voor een verkooprelatie die geen verkooporders open had staan. Dit deed zich alleen voor in de koppeling met Afas. Om dit op te lossen, wordt er nu gebruik gemaakt van een nieuwe connector (GetCustomers).
 • Oplossing voor de foutmelding 'An item with the same key has already been added' bij ontvangsten.
 • Er werd bij gebruik van serienummerregistratie bij uitgaand een verkeerde voorraadcontrole toegepast.
Management Portal
 • Het afdrukken van ontvangstlabels vanuit historical receipts in de management portal werkte niet voor serie- en batch artikelen.
 • In het overzicht van leverbare en niet leverbare orders in de management portal werden de verkoopprijzen niet getoond in de koppeling met Afas. Hiervoor is een wijziging in de connector toegepast.
Touch applicatie
 • Indien de culture settings op de BOXwise server anders waren dan dd-mm-yyyy, kon dit tot foutmeldingen leiden bij het verzenden van orders. Vanaf nu wordt er gekeken naar de culture setting van de client.
 • Bij ontvangsten klopte het aantal op de kaartjes voor openstaande inkooporders niet altijd in combinatie met het filter voor de leverdatum.
 • De button voor 'Alles selecteren' in het inpakscherm werkte niet goed als één of meerdere artikelen al handmatig waren ingepakt.
 • Indien een serienummer werd gescand in het tekstveld voor het handmatig toevoegen van serienummers, dan viel het eerste karakter weg.
Handterminal applicatie
 • Indien er labels afgedrukt werden na een ontvangst, dan werd niet altijd het opgegeven aantal labels afgedrukt.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0