Exact: notities en instructies in boxwise

Notities / instructies in boxwise

Boxwise heeft op een aantal plekken de mogelijkheid om notities en instructies weer te geven. Deze gegevens komen uit het ERP en kunnen worden ingevoerd in boxwise of met maatwerk worden toegevoegd.

In de volgende tabel staat hoe boxwise standaard om gaat met notities en instructies vanuit Exact Globe 

Exact Globe

 

Inkooporder

Verkooporder

Regelniveau

Getoond in boxwise

Ja


Veld in Erp

Inkooporderregel > Instructie


Manier van tonen (touch)

In het ontvangstscherm volgt er na het scannen en opgeven van het aantal een pop-up.


Manier van tonen (mobile)

In het ontvangstscherm staat er een informatie icoontje op de inkooporderregel. Klik hier op om de instructie te tonen.


Manier van tonen (portal)

In de kolom Instructie op de orderregels.

Getoond in Boxwise

Ja


Veld in Erp

Verkooporderregel > Instructie


Manier van tonen (touch)

In het inpakscherm volgt er na het scannen en opgeven van het aantal een pop-up.


Manier van tonen (mobile)

Bij het picken van de batch staat er een informatie icoontje op de pickregel. Klik hierop om de instructie te tonen.


Bij het inpakken op de mobile wordt de instructie niet getoond.


Manier van tonen (picklijst)

Op een aparte tegel onder de pickregel.


Manier van tonen (portal)

In de kolom Instructie op de orderregels.

Orderniveau

Getoond in boxwise

Nee


Veld in Erp

Inkooporder > Notities


Manier van tonen (touch)

-


Manier van tonen (mobile)

-


Manier van tonen (portal)

-


 

Getoond in boxwise

Ja


Veld in Erp

Verkooporder > Notitie


Manier van tonen (touch)

Bij het openen van het inpakscherm wordt de notitie getoond in een banner onderin het scherm.


Manier van tonen (mobile)

Bij het openen van de batch om te picken of tijdens het picken wordt de notitie standaard niet getoond.

Bij het openen van het inpakscherm wordt de notitie getoond in een pop-up.


Manier van tonen (picklijst)

Wordt standaard niet getoond.


Manier van tonen (portal)

In de kolom Notities op de order.


Hieronder wordt met behulp van schermafbeeldingen en toelichten verder aangegeven hoe de verschillende instructies en notities getoond worden in boxwise.

 

Notities van verkooporders

Op een verkooporder kunnen notities worden toegevoegd. Deze ordernotities worden overgenomen door boxwise bij het ophalen van de openstaande verkooporders en bij aanmaken van de batch.

Waar worden de ordernotities getoond
Bij het inpakken van artikelen worden de ordernotities zoals op de onderstaande illustraties getoond.

1) Op de Touch applicatie:
mceclip0.png

2) Op de Mobile scanner:
mceclip1.png

3) Tevens te zien in de Management Portal in het orderoverzicht:
mceclip2.png

4) En in het batchoverzicht:
mceclip3.png

 

Notities op specifieke orderregels

Op de orderregels kunnen instructies per regel worden ingevoerd.

Waar worden deze orderregelnotities getoond
In het orderregeloverzicht van de Management portal bij het selecteren van een order:

mceclip4.png


Bij het aanmaken van een batch worden de regelinstructies overgenomen. Hierbij worden de orderregels gegroepeerd per artikel. Dus als één artikel is verspreid over meerdere orderregels, waarbij elke regel een instructie heeft, dan worden alle instructies samengevoegd tot één instructie ongeacht of de instructies gelijk zijn of niet. 

Na het openen van een batch op de mobile scanner ziet dit er als volgt uit:
mceclip12.pngmceclip9.png

 
En op de picklijsten:
mceclip11.png

En de Touch applicatie:
Op het artikelkaartje wordt een oranje icoon weergeven:

mceclip13.png

De eerste keer dat een artikel met instructie wordt ingepakt wordt de instructie automatisch weergeven:

              mceclip14.png

 

De instructies kunnen ook handmatig worden bekeken door het kaartje te selecteren, op de knop "Artikelinfo" en tot slot op "Extra" te drukken:

mceclip15.png

 

Notities van inkooporders

In inkooporders is er de mogelijkheid om instructies op de orderregels toe te voegen. Deze worden in boxwise weergeven op het moment van ontvangen. Omdat orderregels per artikel worden gegroepeerd, de instructies zullen ook worden samengevoegd.

Op de Touch applicatie:
Op het artikelkaartje wordt een icoon weergeven:
mceclip16.png

De eerste keer dat een artikel met instructie wordt ingepakt wordt de instructie weergeven:
mceclip17.png

 

De instructies kunnen ook handmatig worden bekeken door het kaartje te selecteren, op de knop "Artikelinfo" en tot slot op "Extra" te drukken:
mceclip18.png

 

Op de Mobile applicatie:
De eerste keer dat het artikel wordt ontvangen zal de instructie automatisch worden getoond.
mceclip19.png
                                    

 

Daarnaast is er de mogelijkheid om de instructie handmatig weer te geven:
mceclip20.png
                                   

 

Boxwise batch notities

De batch notities zijn notities die gebruikers kunnen toevoegen aan een batch bij het aanmaken van een batch. Deze notities zijn voornamelijk bedoeld voor de inpakkers.

Invoer

Management Portal:

 1. Maak een batch aan via de optie "Maak batch met opties" Lukt dat niet, dan heeft de gebruiker niet de juiste rechten hiertoe.

      mceclip4.png

     2. Voer een notitie in in het veld "Notities".

mceclip0.png

 

Touch applicatie:

 1. Maak een batch aan.
 2. Voer de notities in alvorens de batch te bevestigen.

mceclip5.png

 

Waar krijgt de gebruiker deze te zien

Management Portal:
Bij het selecteren van een batch:
mceclip6.png

 

Touch applicatie:
Bij het openen van de batch:
mceclip7.png


Tevens kunnen de notities worden getoond door op de knop "Notities" te drukken.

Deze knop is alleen zichtbaar als je meerdere batches tegelijk selecteert om te verzenden.

mceclip8.png

 

Picklijsten:
Onder de batchnaam is de notitie te lezen:
mceclip9.png

 

Zending notities

Dit zijn notities die samen met een zending naar de vervoerder worden gecommuniceerd. Deze instructies kunnen door de gebruikers worden ingevoerd bij het afronden van een zending en zijn puur bedoeld voor de vervoerder.

Touch applicatie:
Op de Touch applicatie is de notitie te zien zoals onderstaand:
mceclip10.png
mceclip11.png

Mobile scanner:
En op de Mobile scanner zijn de notities zoals onderstaand te vinden:

              mceclip12.pngmceclip13.png

 

Maatwerk

Met maatwerk hebben we de mogelijkheid om de bovenstaande instructies aan te passen. Denk hierbij aan het uitlezen van vrije velden voor de ordernotities (ERP) of het overnemen van ordernotities in de zending notities.

Mocht een klant hier aanpassingen in willen hebben, dan hebben we de volgende informatie nodig:

 • Welke notities moeten worden toegevoegd?
  • Indien het gaat om (vrije) velden uit het ERP, dan duidelijk aangeven om welke vrije velden het gaat. Screenshots hebben de voorkeur zodat er geen verwarring kan ontstaan over naamgeving e.d.
  • Indien het gaat om (vrije) velden uit het ERP, dan dient de klant er ook bewust te van worden gemaakt dat boxwise geen onderscheid kan maken op de inhoud van deze velden. Ook gegevens die niet bedoeld zijn als notities voor het magazijn of de vervoerders zullen worden overgenomen. Idealiter zijn de velden dus puur bedoeld voor notities / instructies voor het magazijn of de vervoerder.
 • Waar moeten deze notities worden getoond/toegevoegd in boxwise? Samengevat zijn er de volgende mogelijkheden:
 • Inkooporders: op de orderregels
 • Verkooporders:
  • In de Management Portal (order- en batchoverzicht)
  • Bij het openen van een batch op de Mobile applicatie
  • Bij het openen van een batch op de Touch applicatie
  • Op de picklijsten
  • Bij het picken van een artikel op de Mobile applicatie
  • Bij het openen van een zending binnen een batch op de Touch applicatie (openen van een klantkaartje)
  • Bij het inpakken van een artikel
  • Bij het aanmelden van een zending bij Transsmart

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0