Configuratie Afas Profit - boxwise offline scanning

Om met de boxwise offline scanner te kunnen werken dient er eerst inrichting gedaan te worden in zowel boxwise als Afas Profit. Op deze pagina wordt beschreven welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, gesplitst in werkzaamheden voor Afas consultants en trancon consultants.

De werkzaamheden die hier worden beschreven zijn aanvullend op de standaard inrichtingswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden door trancon consultants om boxwise te koppelen aan Profit.

De specifieke inrichtingswerkzaamheden zijn afhankelijk van de klant case. In de basis zijn er drie verschillende methodes:

 1. Klant heeft logistiek in eigen beheer en maakt gebruik van Kanban codes
 2. Klant heeft logistiek in eigen beheer en maakt geen gebruik van Kanban codes
 3. Klant heeft logistiek uitbesteed aan HL

Een schematische weergave van deze methodes is hier te vinden

 

Werkzaamheden Afas consultants

Methode 1 & 2 (logistiek in eigen beheer)

Bij deze twee methodes maakt boxwise verkooporders aan die leiden tot voorraadbehoefte en een bestelvoorstel.

 1. Vrij veld op verkooprelaties met de kostenplaats
 2. Kanban codes per verkooprelatie (indien gebruik methode Kanban)
 3. Magazijntoewijzingen per artikel, er mag maximaal één magazijntoewijzing per artikel aanwezig zijn.
 4. Inrichting workflow voor inkoopaanvragen. Zorgen voor juiste status (06), vanaf die status pakt boxwise de inkoopaanvraag op.
 5. Zowel aan de inkooprelaties als verkooprelaties moet een Profiel gekoppeld zijn met respectievelijk een goederenontvangst en een pakbon rapport.
 6. Inrichting goederenontvangstrapport: voor niet-voorraadhoudende artikelen moet duidelijk zijn voor welke afdeling het is.
 7. Optioneel: inrichting voorkeursverkoopeenheid

 

Methode 3 (HL koppeling)

Bij deze methode maakt boxwise inkooporders aan. Op basis van die inkooporders wordt er een bericht naar HL of een externe leverancier gestuurd.

 1. Voorkeursleveranciers instellen per artikel
 2. Inrichting vrije tabel met aanvraagcodes
 3. Inrichting vrije tabel met kastcodes
 4. Inrichting vrij bestand 'Scancode koppeling' met de volgende velden:
  • Kastcode (unieke waarde)
  • Aanvraagcode
  • Magazijn
  • Kostenplaats
 5. Vrije velden Aanvraagcode en Kastcode toevoegen op inkooporderregels
 6. Vrij (datum/tijd) veld toevoegen 'HL Verzonden'
 7. Vrije velen 'Afleveradres' en 'Afleverorganisatie' aanmaken op inkooporder. Dit is een tijdelijke oplossing omdat de officiële velden (nog) niet zijn bij te werken met de update connector.
 8. Optioneel: vrije velden op artikelen waarmee trancon rekening houdt bij het aanmaken van de inkooporders.
 9. Optioneel: inrichting voorkeursinkoopeenheid 

 

Werkzaamheden trancon consultants

Methode 1 & 2 (logistiek in eigen beheer)

 1. De volgende maatwerk GetConnectoren moeten worden aangemaakt:
  • BOXwiseCustom_GetBosDepartments
  • BOXwiseCustom_GetBosItems
  • BOXwiseCustom_GetUnitsPerItem
  • BOXwiseCustom_GetCostCentersOfDebtor
  • BOXwiseCustom_Kanban (indien gebruik methode Kanban)
  • BOXwiseCustom_PurchaseRequests
  • BOXwiseCustom_GetWarehouseAllocations
  • BOXwiseCustom_GetItemDefaultLocations (indien gebruik wordt gemaakt van centrale inkoop op één magazijn)
 2. Inrichting bestanden voor de offline scanner
 3. Inrichting voor aanmaken verkooporders op basis van bericht uit offline scanner
 4. Inrichting voor aanmaken verkooporders op basis van inkoopaanvragen
 5. Inrichting voor verplaatsen artikelen vanuit centrale inkoopmagazijn naar magazijn van de magazijntoewijzing (indien gebruik wordt gemaakt van centrale inkoop op één magazijn)

 

Methode 3 (HL koppeling)

 1. De volgende maatwerk GetConnectoren moeten worden aangemaakt:
  • BOXwiseCustom_GetBosDepartments
  • BOXwiseCustom_GetBosItems
  • BOXwiseCustom_GetUnitsPerItem
  • BOXwiseCustom_GetPurchaseOrderLines
  • BOXwiseCustom_GetItems
  • BOXwiseCustom_GetItemsOfVendor
  • Optioneel: BOXwiseCustom_GetItemFreeFields
 2. Inrichting bestanden voor de offline scanner
 3. Inrichting voor aanmaken inkooporders op basis van bericht uit offline scanner
 4. Inrichting voor versturen HL berichten:
  • Inkooporder
  • Artikelsynchronisatie
 5. Inrichting voor ontvangen HL berichten:
  • Goederenontvangst
 6. Optioneel: zone inrichting per vestiging met filters over de inkooporders die bij de klant zelf ontvangen worden.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0