Uitleg van de picklijst in de Warehouse mobile

In de meeste gevallen wordt een picklijst gepickt met een scanner (kan ook met papieren picklijst). Bij het aanmaken van een pickbatch is de looproute berekend, op basis hiervan wordt de picklijst samengesteld. Deze open je op de scanner om het vervolgens van boven naar beneden af te werken.

Standaard zijn de volgende gegevens zien:

  • De artikelcode
  • De artikelomschrijving
  • De magazijncode waar het uit moet worden gepicked
  • De locatiecode waar het vanaf moet worden gepicked
  • Het aantal dat gepicked moet worden
  • Het aantal dat is gepicked

Picken in lijst of play modus

Tijdens het picken heb je de mogelijkheid om te wisselen tussen twee modussen:

  • Lijst modus: een weergave waarbij de gehele picklijst te zien is
  • Play modus: een weergave per artikel

Met de knoppen F2 (Advanced) > F2 (Play) kan gewisseld worden tussen beide modussen.

In de Play modus zal de applicatie na het picken van een artikel automatisch het volgende artikel selecteren.

 

Lijst

mceclip0.png

 

Play modus

mceclip1.png

 

Picken per batch- of serienummer

Wanneer er wordt gewerkt met batch- en serienummer artikelen, dan kun je ervoor kiezen om de picklijst per batch- of serienummer op te bouwen. In de picklijst worden de regels dan gesplitst per batch- of serienummer waarbij het nummer wordt getoond onder het artikel. Bij het picken van de desbetreffende regel zal het nummer worden voorgesteld dat op de regel staat aangegeven.

Om een onderscheid te maken tussen de batch- en serienummers wordt er gebruik gemaakt van een prefix. Bij batchnummers wordt de tekst BN: getoond voor het nummer, bij serienummers de tekst SN:.

De nummers worden alleen getoond bij batch- en serienummerartikelen. Bij overige artikelen zal er niets worden getoond.

 

Picken met SSCC registratie

Indien de SSCC registratie actief staat worden er extra velden weergeven om de referenties te tonen. Deze worden pas gevuld na het registreren van een referentie tijdens het picken.

Onder het artikel zijn twee velden opgenomen waar de referenties zijn geregistreerd. De velden zijn standaard leeg:

Select_item_sscc_explanation.png

 

Pas na het picken van een artikel waarbij referenties zijn geregistreerd, zijn de velden gevuld. Voor SSCC codes geldt dat alleen het serienummer wordt getoond:

Select_item_sscc_picked_explanation.png

 

Play modus

In de Play modus geldt hetzelfde: de velden blijven leeg voor niet gepickte artikelen:

Select_item_sscc_play_mode_explanation.png

 

Bij gepickte artikelen zijn de velden gevuld:

Select_item_sscc_picked_play_mode_explanation.png

 

Pick 2 Place

Met de instelling Generate Pick2Place Image wordt er per artikel getoond hoeveel er per klant / bak moet worden gepicked. Dit is alleen zichtbaar in de Play modus, de scanner zal automatisch de modus selecteren bij het openen van de picklijst:

Select_item_play_mode_p2p_explanation.png

Deze weergave kan tot maximaal 12 verschillende klanten / bakken worden gebruikt.

Tevens kan de weergave worden gebruikt i.c.m. het picken per batch- en serienummer, en met SSCC registratie. Hierbij is het aantal maximale klanten / bakken echter gelimiteerd tot 6.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0