1.20 (juni 2018)

1.20.1.10 (15-02-2019)

Fixes

Algemeen
 • Door het opnieuw inpakken en verzenden van artikelen met batchnummers klopte de batchnummers per collo niet meer in de historische zending.
 • Bij het verwerken van gepickte artikelen met batchnummers werden de batchnummer allocaties soms niet goed meegenomen naar de expeditie locatie.

1.20.1.9 (01-02-2019)

Fixes

Algemeen
 • Ordernummers en referenties werden niet goed weergegeven op colli labels als er sprake was van meerdere orders en meerdere colli.

1.20.1.8 (14-01-2019)

Fixes

Algemeen
 • Bij het inpakken van artikelen heeft men de keuze om verschillende colli presets te kiezen. De colli naam werd echter niet opgeslagen in de verzendhistorie. Dit is verholpen.
Portal
 • Indien er meer dan 6 batch tags zijn dan waren niet alle tags te selecteren in het scherm ‘Maak batch met opties’. Dit is verholpen.

1.20.1.7 (05-12-2018)

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen
 • THT datum kan nu ook worden afgedrukt bij het afdrukken van ontvangst labels van partij registrerende artikelen via historische ontvangsten.

Fixes

Algemeen
 • Er is een fix doorgevoerd in de communicatie tussen BOXwise en de cloud voor onze BOS (BOXwise Offline Scanning) module.
 • Het openen van een historische zending met een serienummer registrerend artikel kon resulteren in de foutmelding ‘Value too large or too small for Decimal’. Dit is verholpen.
 • Afas koppeling: Indien een order in BOXwise volledig geleverd wordt, wordt de verkooporder in Profit geleverd o.b.v. de bestelde eenheden en niet in de voorraad eenheden.
 • Afas koppeling: Een telling van een artikel met een artikelcode langer dan 30 karakters kon niet worden verwerkt. Dit is verholpen.
 • Exact koppeling: Indien er twee orderverwerkingen gelijktijdig uitgevoerd werden, kon de fout ‘Exact: kan niet openen printer’ optreden. Dit is verholpen.
Management portal
 • De batchnaam aangemaakt via ‘Maak batch met opties’ week af van de naam wanneer een batch werd gemaakt op de touch pc. Dit is verholpen.
 • Exact koppeling: Het aanmaken van een batch via ‘Maak batch met opties’ i.c.m. de instelling ‘voorraadafbouw’ actief resulteerde in een fout. Dit is verholpen.
Touch applicatie
 • Het toevoegen van colli middels een scan van de colli preset barcode werkte niet meer. Dit is verholpen.

1.20.1.6 (08-10-2018)

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen
 • Een artikel kan nu ook opgezocht worden a.d.h.v. de artikelcode van de standaard leverancier.
 • Outer referenties (SSCC) worden nu meegestuurd naar Transsmart.
Handterminal applicatie
 • Scanner instellingen m.b.t. ‘spot beam’ en ‘imager opties’ kunnen nu in de management portal worden gezet. De scanner zal deze instellingen gebruiken en niet meer de standaard instellingen van de scanner voor ‘spot beam’ en ‘imager opties’.

Fixes

Algemeen
 • Bij het wisselen van zones werden aangepaste zone rechten niet opnieuw ingeladen. Dit is verholpen.
 • Er waren situaties waarbij een licenseplate label niet scanbaar was wanneer er GS1 barcode instructies actief zijn. Dit is verholpen.  
Management portal
 • Bij het ophalen van historische zendingen kon een timeout optreden. Dit is verholpen.
 • Bij het maken van een batch via ‘batch met opties’ met meerdere orders voor dezelfde klant was de voorgestelde batchnaam niet consistent met het maken van dezelfde batch via ‘maak batch’. Dit is verholpen.
Touch applicatie
 • Aangepaste kleuren op de artikelkaartjes (via maatwerk) in het verzendscherm op de touch werden niet gereset. Dit is verholpen.

1.20.1.5 (10-09-2018)

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen
 • Het is nu mogelijk om (m.b.v. maatwerk inrichting) een 2D barcode te scannen waarin meerdere serienummers zijn opgenomen. Al deze serienummers worden dan in één keer afgehandeld. Op dit moment werkt deze functionaliteit voor uitgaande handelingen binnen BOXwise (orderpicken / inpakken) op de mobile en touch voor serienummer registrerende artikelen waarbij men serienummers registreert op het moment van uitgaan. Dit werkt nog niet voor serienummers die al bij ontvangst worden geregistreerd. Neem contact op met Trancon indien u van deze functionaliteit gebruik wenst te maken aangezien er maatwerk inrichting noodzakelijk is.
 • Pakbonnummers en referenties worden nu per colli geregistreerd en verstuurd naar Transsmart.
 • Er is een uitbreiding van de Transsmart koppeling voor niet-EU zendingen doorgevoerd. Neem contact op met Trancon indien u van deze functionaliteit gebruik wenst te maken aangezien er maatwerk inrichting noodzakelijk is. Denk hierbij aan informatie m.b.t. bijvoorbeeld:
  • HS Code
  • Country of origin
  • Goederenomschrijving
  • Waarde van de deliverynote line
 • Gecombineerde barcodes waarin een inner referentie is opgenomen worden nu herkend door BOXwise waardoor een artikel direct gepickt kan worden en wordt gekoppeld aan de gescande inner referentie.

Wijzigingen

Algemeen
 • Alle meldingen maken nu consistent gebruik van 'je' i.p.v. 'u'.
Touch applicatie
 • Wijziging m.b.t. inpakken van de zending. Het is nu mogelijk om alle gepickte serienummers van een artikel in één keer te selecteren zodat deze kunnen worden ingepakt.
Handterminal applicatie
 • Het laatst gepickte serienummer wordt bovenaan de lijst met gepickte serienummers getoond (indien serienummers geregistreerd worden bij uitgaand).

Fixes

Algemeen
 • Performance verbetering m.b.t. het afdrukken van rapporten i.c.m. Exact als ERP.
 • Performance verbetering m.b.t. het ophalen van voorraad van artikelen i.c.m. Exact als ERP.
 • Toewijzing van verkooporder aan een inkooporder werd onterecht van de totale voorraad afgehaald in BOXwise. Dit is opgelost.
Management Portal
 • Het dashboard toonde veel oude sessies waardoor het overzicht niet correct was. Dit is opgelost.
 • De tekst kopiëren werd niet correct getoond in versie 1.20.1.4. Dit is opgelost.
 • De standaard meegeleverde SSCC label instellingen zijn nu ‘systeemlabels’ en kunnen niet meer door een gebruiker gewijzigd worden.

1.20.1.0 t/m 1.20.1.4 (01-07-2018)

Nieuwe Functionaliteiten

Algemeen
 • Ondersteuning voor SSCC bij het uitleveren van orders (lees meer).
 • Ondersteuning van UPC/EAN barcode extenties (2-digit en 5-digit) in BOXwise. Dit geldt alleen voor de Skorpio X3 of Skorpio X4 scanners.
 • Barcodes van dimensie artikelen kunnen nu ook toegevoegd worden via BOXwise (koppeling Afas Profit).
Management Portal
 • Historische balie uitgiften zijn toegevoegd onder het menu item Historie (lees meer).
 • Het is nu mogelijk om een zone te kopiëren. De rechten en gebruikers worden in de nieuwe zone overgenomen van de gekopieerde zone.
 • Er zijn nu aparte zone rechten voor de Leverbare orders, Niet leverbare orders en Batches in de management portal.
Handterminal applicatie
 • Tijdens het picken van batches is het mogelijk gemaakt om de artikelen direct in te pakken in verzendcolli door per gepickt artikel een (SSCC) barcode te scannen (lees meer).
 • Bij batchpicking (via het menu Uitgaand > Batch picking) is er een voortgang indicator toegevoegd. Hieraan kan een gebruiker in één oogopslag zien welk deel van een batch is gepickt en hoeveel er nog gepickt moet worden (lees meer).
 • Bij het inpakken van zendingen (via het menu Uitgaand > Verzending) is het mogelijk gemaakt om artikelen te scannen (lees meer).

Wijzigingen

Algemeen
 • Als er in Afas Profit eenzelfde barcode op meerdere plaatsen voor hetzelfde artikel was toegevoegd, dan gaf dit nooit een resultaat terug bij een scan in BOXwise. Nu geeft BOXwise het meest specifieke resultaat terug.
 • In het ontvangstscherm van zowel de mobile applicatie als de touch applicatie werd de artikelcode van de hoofdleverancier getoond in plaats van de artikelcode van de geselecteerde leverancier.
 • Het printen van documenten voor historische zendingen is nu mogelijk voor alle type leveringswijzen, dit was eerst alleen mogelijk voor Transsmart leveringswijzen.
 • Het veld Omschrijving op de verkooporders is nu gekoppeld aan het veld Opdrachtnr./referentie (koppeling Afas Profit). Hiervoor is een handmatige wijziging in de connector GetSalesOrderLines benodigd.
 • De standaard meegeleverde pakbon is aangepast. Er zijn diverse extra velden toegevoegd, zoals de inner en outer (SSCC) referenties en extra colli gegevens.
 • Er zijn aanpassingen doorgevoerd aan de gebruikersaccounts om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Management Portal
 • De magazijnfilters op de diverse pagina's (zoals het voorraadoverzicht en tellingen) bevatten nu de optie om alle magazijnen te selecteren.
 • De status Pending in het overzicht van License Plates is nu standaard zichtbaar waardoor nieuw aangemaakte License Plates direct zichtbaar zijn.
 • De kolom Vervaldatum is toegevoegd in het overzicht van tellingen.
Touch applicatie
 • Het openen van een RMA order kan nu ook met behulp van een scan van de omschrijving van de order. Deze kan bijvoorbeeld gevuld zijn met een extern RMA nummer.
 • Bij het detecteren van een nieuwere versie (door een update) wordt de nieuwe versie nu automatisch geïnstalleerd bij het opstarten van de touch applicatie. Er hoeft niet meer eerst bevestigd te worden dat dit is toegestaan.

Fixes

Algemeen
 • Performance verbetering bij het openen van het ontvangstscherm (koppeling Afas Profit).
 • Openstaande inkooporderregels met een aantal dat kleiner is dan 4 decimalen bleef onterecht open staan in BOXwise.
 • Van niet afgeronde RMA ontvangsten van ouder dan 2 dagen werd de cache automatisch verwijderd waardoor de artikelen opnieuw ontvangen moesten worden. De cache objecten van RMA ontvangsten worden nu niet meer automatisch verwijderd.
 • De standaard picklijst 'Sort While Pick' kon niet gesorteerd worden op basis van de berekende route door BOXwise terwijl dit wel bij de andere standaard picklijst ('Pick and sort') wel kon. Dit is nu gelijk getrokken.
 • Bepaalde (fout)meldingen werden niet in de taal van de gebruiker getoond.
 • Een door BOXwise afgedrukt Licenseplate label werd niet herkend na het scannen. Dit is opgelost
Management Portal
 • Het switchen tussen zones kon traag worden indien er sprake was van veel zones en veel bewegingen tussen de zones.
 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd waardoor het dashboard in de management portal minder snel een grijs scherm weergeeft voor een client en zodoende te streamen is.
 • Wijzigingen in script taken werden in sommige gevallen niet goed opgeslagen.
 • Het opnieuw indienen of verwijderen van berichten in de wachtrij werkte niet als je meerdere berichten tegelijk had geselecteerd.
 • Indien een gebruikersnaam werd gewijzigd resulteerde dit onterecht automatisch in een nieuwe gebruiker.
 • Het afdrukken van License Plate labels vanuit de management portal werkte in sommige gevallen niet goed.
 • Allocaties worden niet meer direct verwijderd bij het verwijderen van een bericht in de wachtrij indien er andere berichten zijn voor dezelfde allocaties. Dit voorkomt dat voorraad vrij valt terwijl een bericht nog niet succesvol is afgehandeld.
Touch applicatie
 • Het selecteren van een gebruiker bij het inloggen in de touch applicatie werkte niet goed indien de lijst veel gebruikers bevatte, dit is nu sterk verbeterd.
 • Bij het verplaatsen van een artikel met een negatief aantal werd er een onduidelijke foutmelding getoond. De melding is verbeterd indien een dergelijk artikel wordt gescand, handmatig is het helemaal niet meer mogelijk om het artikel te verplaatsen.
 • Het aanmaken van een serienummer reeks tijdens het ontvangen gaf een foutmelding indien Auto LP (automatisch aanmaken license plates) aan staat.
 • Performance verbetering van het handmatig selecteren van artikel kaartjes in het inpak scherm.
 • In de eerste 1.20 versie trad een fout op bij het afdrukken van picklijsten. Dit is opgelost.
Handterminal applicatie
 • In het scherm Artikel Informatie werd bij Leverancierscode de barcode van de voorkeursleverancier getoond in plaats van de artikelcode van de leverancier (koppeling Afas Profit).
 • Fix in de functionaliteit Interfiliale overslag waardoor BOXwise de artikelen nu niet meer vanaf een verkeerde locatie kan proberen te verplaatsen (wat leidde tot een validatiefout).
 • In een bepaald scenario bleef een verwijderde telling onterecht zichtbaar in de scanner bij Getelde waarde.
 • Bij de registratie van serienummers bij uitgifte was het mogelijk om nummers meerdere keren toe te voegen indien er een verschil zat in hoofdletters. Dit is opgelost, ongeacht het hoofdlettergebruik moeten de nummers uniek zijn.
 • De menubalk wordt nu correct vertaald in het Nederlands.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1