Printen van documenten is traag

Traagheid bij het printen kan verschillende oorzaken hebben en er zelf toe leiden dat documenten niet meer geprint worden. Daarnaast kan het leiden tot extra vertraging in het order verwerking process. We lopen de oorzaken langs, hoe je ze kunt controleren en eventueel oplossen. 

 

Document grootte

Om documenten te printen moet boxwise deze eerst downloaden vanuit het ERP systeem. Als er bijvoorbeeld per ongeluk en erg groot logo in de layout van de pakbon zit. kan dit ervoor zorgen dat elk pakbon document megabytes groot is. Dit kan ervoor zorgen dat het enkele seconde duurt het document te downloaden en misschien nog langer om de printer opdracht naar de server te sturen.

Zorg ervoor dat de documenten over het algemeen niet groter zijn dan 1 mb.

Uitgebreide gegevens verzameling

Het ERP systeem genereert het pdf document. in sommige ERP systemen kun je zelf de gegevens  verzameling definiëren. Als er gebruik gemaakt wordt van uitgebreide functionaliteiten kan dit ervoor zorgen dat het genereren van de PDF erg veel tijd kost voor het ERP systeem.

Dit kun je controleren door handmatig een document te laten genereren. door bijvoorbeeld een pakbon te maken op een order en te kijken hoe lang dit duurt.

Duurt dit erg lang dan zul je de layout van het document moeten aanpassen om dit sneller te krijgen.

Volle Temp folder

Het is een bekend probleem dat het printen van een document erg traag wordt bij een volle %Temp% folder. Het symptoom hierbij is over periode van weken/maanden het steeds langer duurt om documenten te printen of orders te verwerken. boxwise moet eerst de file opslaan op de schijf alvorens het de printer opdracht kan vesturen. Dit doet boxwise in de %TEMP% folder of ook wel:

C:\Users\[BOXwiseWindowsGebruiker]\AppData\Local\Temp

Als in deze folder of in 1 van de subfolders erg veel bestanden staan kan het erg veel tijd kosten om een plek te vinden waar de file opgeslagen kan worden alvorens te printen.

Boxwise en/of andere applicaties kunnen niet altijd de bestanden die ze daar opslaan zelf verwijderen. Het is daarom ook aan te raden je IT Partij te vragen deze folder periodiek op te schonen. Daarna zou de vertraging die je merk verholpen moeten zijn

Schijfruimte

Het kan zijn dat het printen lang duurt of soms niet werkt omdat de schijf (bijna) vol is. Controleer of de server waar boxwise op draait geen volle partities heeft.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0