1.21 (maart 2019)


1.21.1.2 (10-05-2019)

Fixes

Algemeen
 • Er zijn diverse issues verholpen met de afhandeling van printopdrachten. Één daarvan is dat de status van een printopdracht af en toe niet werd bijgewerkt.
 • Bij de consolidatie van zendingen is een issue verholpen waarbij er onterecht extra colli werden toegevoegd na de verwerking van een pickopdracht.
Touch applicatie
 • Serienummers kunnen weer worden gescand tijdens het registeren van serienummers in een ontvangst.
 • Bij het ontvangen van artikelen is een foutmelding verwijderd dat onterecht werd getoond indien er meer werd ontvangen dan besteld. De foutmelding trad op indien er geen bevestiging was op de vraag of er meer moest worden ontvangen dan besteld.
Handterminal applicatie
 • Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd om het geheugengebruik te verminderen. Deze verbeteringen zijn met name bij de Datalogic Skorpio X4 merkbaar.
 • Tijdens het picken van artikelen werden geregistreerde SSCC codes in sommige gevallen niet weergeven.
 • De invoer voor de vervaldatum van een nieuw batchnummer tijdens een ontvangst werd niet hersteld. Hierdoor werd altijd de vervaldatum van het vorige batchnummer voorgesteld. Dit is opgelost, de vervaldatum zal altijd worden hersteld na de invoer van een batchnummer.
Datalogic Skorpio X4
 • Ondersteuning toegevoegd voor de volgende opties:
  • Enable illumination: deze optie schakelt de verlichting aan ter ondersteuning voor het scannen van barcodes.
  • Read from display: dit verbeterd de leesbaarheid van barcodes op LCD beelschermen (zoals smartphones)
  • Enable picklist: dit biedt de optie waarmee gericht een barcode kan worden gescand. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een specifieke barcode te scannen wanneer meerdere barcodes vlak bij elkaar staan.

 

1.21.1.1 (03-04-2019)

Wijzigingen

Algemeen
 • Printtaken met status ‘Verzonden naar Printer’ kunnen nu na vijf minuten handmatig opnieuw ingediend worden.

Fixes

Algemeen
 • Na het inlezen van een nieuwe licentie stopte de wachtrij verwerking in sommige gevallen. Dit is verholpen.
 • Bij consolidatie van batches werden niet altijd alle ordernummers correct overgenomen. Dit is verholpen.
 • De gegevens conversie genereerde onterecht meerdere printregels voor de standaard en per gebruiker ingestelde labelprinter. Dit is opgelost.
 • Het tegelijkertijd opnieuw indienen van meerdere printopdrachten resulteerde in een verkeerde printerselectie. Dit is verholpen.
 • Succesvol afgedrukte printopdrachten bleven onterecht op status ‘Verzonden naar printer staan’. Dit is verholpen.
 • Afas koppeling: Het opvragen van artikelinformatie van artikel met ‘ teken in de artikelcode resulteerde in een fout. Dit is verholpen.
 • Afas koppeling: Het unlocken van orders mislukt soms. Dit is verholpen.
 • Exact koppeling: Leverbare orders en orderregels werden niet correct weergegeven i.c.m. toegewezen voorraad in Exact. Dit is verholpen.
 • Exact koppeling (serienummer registratie bij uitgaande bewegingen): De artikelcode kon middels een scan worden toegevoegd als serienummer. Dit is verholpen.
Management Portal
 • Verschillende tijdzones toonden een foutieve niet ingevulde THT datum in het licenseplates overzicht. Dit is verholpen.
 • De knop ‘Opnieuw indienen’ in het scherm ‘Printopdrachten’ is nu disabled wanneer er geen regels geselecteerd zijn.
Touch applicatie
 • Bij het printen van collo labels werden mogelijk dubbele waarden toegevoegd aan de velden ‘CustomerReferences’ en ‘OurReferences’. Dit is verholpen.
Handterminal applicatie
 • Op de Skorpio X4 traden in sommige gevallen specifieke fouten (Microsoft.AGL.Common.MISC.HandleAr(PAL_ERROR ar) exceptions) op. Dit is verholpen.

 

1.21.1.0 (01-03-2019)

Nieuwe Functionaliteiten

Algemeen
 • Artikelomschrijvingen op labels kunnen nu beter gesplitst worden in meerdere regels als voorheen. Het is nu namelijk mogelijk om te splitsen bij spaties i.p.v. bij een bepaald aantal karakters.
 • Notities die op de inkooporder worden geregistreerd in Afas Profit en Exact Globe worden nu als pop-up getoond bij het openen van de inkooporder in BOXwise.
 • Het is nu mogelijk om bij het verwerken van een RMA order direct een creditnota te genereren in Exact Globe. Dit kan ingesteld worden in de ERP Connectie instellingen.
Management Portal
 • Printopdrachten vanuit BOXwise gaan nu via de nieuwe printer wachtrij. Vanuit hier kunnen alle printopdrachten ingezien worden en eventueel opnieuw worden ingediend (lees meer).
 • Het instellen van de printers gaat nu via printer regels waarbij met meer variabelen rekening gehouden kan worden als voorheen (lees meer).
 • Per printregel kan aangegeven worden naar welke lade er geprint moet worden, wat de afdrukstand moet zijn, of er dubbelzijdig geprint moet worden, of er in kleur geprint moet worden en hoeveel kopieën er afgedrukt moeten worden (lees meer).
 • De barcode van de batch wordt nu ook getoond bij de allocaties op de Voorraadinformatie pagina.
 • Het is nu mogelijk om een script taak handmatig uit te voeren.
Touch applicatie
 • In het Selecteer batch scherm is het nu ook mogelijk om handmatig te zoeken op de batch barcode.
Handterminal applicatie
 • Bij ontvangsten op locatie leggen is in het artikeldetailscherm via Geavanceerd > Voorraad nu inzichtelijk op welke locaties het artikel al voorraad heeft liggen.

Wijzigingen

Algemeen
 • Het barcode font Free3Of9 wordt nu standaard mee geïnstalleerd op de BOXwise server bij een installatie van BOXwise.
 • Er wordt nu een betere foutmelding getoond als er per ongeluk een overslag gedaan wordt waarbij de oude en de nieuwe locatie dezelfde locatie is.
 • In de Erp connectie instellingen kan voor Afas Profit klanten nu ingesteld worden voor welke administratie balie uitgiften en vrije rma orders aangemaakt moeten worden. Voorheen werd dit bepaald a.d.h.v. de administratie waarin de BOXwise gebruiker als laatst was ingelogd.
 • Bij ontvangsten van meerdere orderregels met hetzelfde artikel wordt de volgorde van afboeken nu bepaald a.d.h.v. leverdatum in plaats van het regelnummer [EGF 1027].
Management Portal
 • De indeling van de kolommen in het overzicht met historische balie uitgiften is verbeterd.
 • Het is niet meer mogelijk om een printer in te stellen in de algemene instellingen, op de gebruikers en op de label lay-outs. Dit gaat voortaan via de printregels (lees meer).
Touch applicatie
 • De sortering van de leverancier kaartjes in het Ontvangen menu zijn nu standaard gesorteerd o.b.v. alfabetische volgorde van de naam van de leverancier.
 • Bij het inpakken van een artikel met een instructie wordt de pop-up met de instructie nu getoond voordat het aantal opgegeven moet worden, voorheen was dit andersom.
 • Verschillend hoofdlettergebruik in eenzelfde adres bij meerdere orders in een batch zorgt niet meer voor verschillende kaartjes binnen de batch.
Handterminal applicatie
 • Bij het openen van de Ontvangsten functionaliteit wordt het selectiescherm voor magazijnen nu overgeslagen indien er maar één magazijn beschikbaar is.
 • Verbeteringen in titel en broodkruimel bij "Ontvangsten naar locatie" functionaliteit.
 • Bij het scannen van batch- of serienummers tijdens het verplaatsen wordt nu direct na het scannen gevalideerd of het batch- of serienummer niet gealloceerd is. Voorheen gebeurde dit pas bij het verwerken van de overslag.
 • In de artikeldetail schermen paste lange artikelcodes niet altijd in het daarvoor bedoelde veld. Door op de artikelcode te drukken, zie je nu alsnog de gehele artikelcode.
 • De vraag "Ontvangsten naar locatie?" wordt nu niet meer gesteld als het zone recht voor "Ontvangsten op locatie leggen" uit staat.

Fixes

Algemeen
 • Pakbonnummers werden niet meegestuurd naar Transsmart als een zending opnieuw werd gedaan vanuit de historische zendingen.
 • Bij een zending die op een andere dag is ingepakt dan dat deze wordt verzonden, werd de afhaaldatum niet goed bepaald.
 • Het deblokkeren van verkooporders in Profit bij het verwerken van de order is verbeterd.
 • Het toevoegen van een reeks serienummers met voorloopnullen ging in sommige gevallen niet goed.
 • Er konden ten onrechte colli presets aangemaakt worden waarbij dezelfde artikelen en/of barcodes gekoppeld werden.
 • Indien tijdens het ontvangen een barcode van een artikel werd gewijzigd, dan werd deze nieuwe barcode nog niet gebruikt bij het afdrukken van labels tijdens diezelfde ontvangst.
Management Portal
 • De groepering per collo in een historische zending klopte niet indien werd gesorteerd op bepaalde kolommen (zoals de artikelcode).
 • Gebruikerssessies in de management portal werden niet meer gestopt indien een gebruiker inactief was voor de ingestelde periode hiervoor.
 • Bij het sorteren op bepaalde kolommen in het overzicht van leverbare en niet-leverbare orders trad er een foutmelding op.
 • Verbeteringen in de filtering van het DB log m.b.t. het 48 uur vinkje.
 • Het verwijderen van een nog niet opgeslagen aanvulorder zorgt nu niet meer voor foutmelding.
 • Het filteren van de wachtrij met zowel een filter op berichttype als een waarde in de filterbalk werkte niet goed samen.
 • Bij toevoegen van barcodes aan colli presets werd soms onterecht de melding gegeven dat de barcode al in gebruik was.
Touch applicatie
 • De One Scan functionaliteit werkte niet goed in combinatie met batchnummer artikelen. Er zijn verbeteringen doorgevoerd waardoor niet meer ten onrechte de pop-up voor het aantal verschijnt.
 • Bij het scannen van een barcode met daarin de artikel(bar)code en een foutief batchnummer in het inpakscherm, werden alle stuks van het artikel ingepakt.
 • Het ontvangen van serienummer reeksen in combinatie met "Auto license plate" werkte niet goed.
 • Indien er labels afgedrukt werden na ontvangst met een "Single label lay-out" dan werden er labels voor alle ontvangen artikelen afgedrukt i.p.v. alleen de geselecteerde artikelen.
 • In het Selecteer batch scherm werkten de filters op batch tags niet goed in combinatie met de filterbalk.
 • Het toevoegen van een collo door een barcode scan werkte niet goed, dit probleem is verholpen.
Handterminal applicatie
 • Het uitlezen van de netwerkverbinding is verbeterd waardoor gebruikers minder snel ten onrechte een melding krijgen dat de verbinding is verbroken en weer tot stand wordt gebracht. Daarnaast is er een retry button toegevoegd om handmatig te checken of er weer verbinding is.
 • Bij de Interfiliale overslag functionaliteit werden in een specifiek scenario de locaties niet goed gefilterd na het scannen van een locatie.
 • Als je bij het scannen van een locatie voor Handmatig koos en vervolgens de locatie toch scande, dan trad er een foutmelding op indien de locatie in meerdere magazijnen bestaat.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1