Reset Opticon OPH scanner

Wanneer toe te passen

 • Als er twijfel is over de juistheid van bestanden op de OPH scanner
 • Om de scanner naar fabrieksinstellingen terug te zetten
 • Als vanuit trancon aangegeven wordt om dit toe te passen
 • Als de laatste synchronisatie van de bestanden nog geen user.dat bestand bevatte met daarin een extra kenmerk gevuld bij minimaal één gebruiker.

Let op

Er zijn 2 scenario's voor het resetten. Dit hangt af of er nog bestanden op de scanners staan met gescande artikelen, welke niet verloren mogen gaan.

 1. Scenario 1: Er hoeft niks bewaard te blijven: Laatste scanbestanden zijn gesynchroniseerd of de scans kunnen opnieuw verricht worden.
 2. Scenario 2: Er staan nog (belangrijke/grote) scanbestanden op, welke nog niet gesynchroniseerd zijn.

Indien de reden om te resetten is gebaseerd op het feit dat er nog geen extra kenmerk gevuld stond bij minimaal één van de gebruikers, dan hoeft alleen het user.dat bestand verwijderd te worden.

 

Scenario 1: Alle bestanden verwijderen

Uitgangspunt: Scanner staat niet in de cradle, en staat uit. Het maakt hierbij niet uit op welke plek in de applicatie de scanner uit gezet is.

Voer achtereenvolgens de volgende handelingen uit.

 • Druk gelijktijdig de punt ('.') en de één ('1') in, en zet de scanner aan via de roze knop, terwijl deze 2 knoppen ingedrukt zijn.
 • Je ziet nu het 'System Menu'.
 • Druk zes ('6') - List Files
 • Je ziet nu de bestanden op de scanner onder 'File listing'
 • Druk op de 'Scan' knop om 'File Options' te openen.
 • Druk nu drie ('3') - Delete All.
 • Bij de vraag 'Format flash disk', zal met de 'Q1' of 'Q2' knoppen 'Yes' geselecteerd moeten worden.
 • Druk de 'Scan' knop om de keuze te bevestigen.
 • Hierna is een scherm te zien met de melding 'Disk is formatted'. Druk de 'Scan' knop om dit scherm te verlaten.
 • Druk nogmaals de 'Scan' knop om de applicatie te restarten.
 • De applicatie komt nu met de melding 'Plaats in Cradle'. Als dit gedaan wordt, zal de scanner de bestanden beginnen te downloaden.

 

Scenario 2: Specifieke bestanden verwijderen

 • Druk gelijktijdig de punt ('.') en de één ('1') in, en zet de scanner aan via de roze knop, terwijl deze 2 knoppen ingedrukt zijn.
 • Je ziet nu het 'System Menu'.
 • Druk zes ('6') - List Files
 • Je ziet nu de bestanden op de scanner onder 'File listing'

Met de 'Q1' en 'Q2' knoppen kan een specifieke 'file' geselecteerd worden. Aan het streepje ('-') is te zien welke 'file' er momenteel geselecteerd is. Dit is altijd de bovenste 'file' in de lijst op het scherm.

Alle bestanden, behalve de eventueel bestaande bestanden 'KNBNREPL.DAT' en 'PRODREPL.DAT' moeten verwijderd worden op de volgende manier:

 • Selecteer een bestand wat verwijderd moet worden
 • Druk op de 'Scan' knop om 'File Options' te openen.
 • Druk nu op vier ('4') - Delete File
 • Bij de vraag 'Are you sure you want to delete ....', zal met de 'Q1' of 'Q2' knoppen 'Yes' geselecteerd moeten worden.
 • Druk de 'Scan' knop om de keuze te bevestigen.

Indien alle bestanden verwijderd zijn welke verwijderd moeten worden, doe je het volgende om de applicatie opnieuw op te starten:

 • Druk de 'clr' knop om in het 'System Menu' terecht te komen.
 • Druk de 'Scan' knop om de applicatie te restarten.
 • De applicatie komt nu met de melding 'Plaats in Cradle'. Als dit gedaan wordt, zal de scanner de bestanden beginnen te downloaden.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0