1.22 (mei 2019)

Nieuwe Functionaliteiten

Algemeen
 • Er is een nieuw type label beschikbaar: batch labels. Deze labels kunnen afgedrukt worden vanuit zowel de touch applicatie als de management portal. Er is een standaard batch label lay-out meegeleverd (lees meer).
 • Er is een zone instelling bijgekomen waarmee ingesteld kan worden of pop-ups blijven staan of automatisch verdwijnen als gebruik gemaakt wordt van de one scan functionaliteit bij het inpakken of ontvangen.
 • Er wordt nu geregistreerd of artikelen en locaties gescand zijn of handmatig zijn geselecteerd tijdens het picken. Dit is o.a. terug te zien in de batch picklocaties en batch eigenschappen in de management portal.
 • Labels kunnen nu geactiveerd en gedeactiveerd worden. Alleen geactiveerde labels zijn zichtbaar op de diverse plaatsen in de applicatie (lees meer).
Management Portal
 • Bij de telgroepen is nu inzichtelijk hoeveel tellingen er nog open staan. Hierdoor hoef je niet meer alle telgroepen te openen om te zien of er nog onverwerkte tellingen zijn.
Touch applicatie
 • In het ontvangstscherm is het nu een mogelijk om alle artikelen te selecteren en zo in één keer naar rechts te zetten.
 • In het 'Selecteer batch' scherm is nu zichtbaar of er een picklijst en/of een batchlabel is afgedrukt voor de batches. Hier kan tevens op gefilterd worden.
 • In het 'Selecteer batch' scherm is nu zichtbaar op welke datum en tijd het picken verwerkt is.

 

Wijzigingen

Algemeen
 • In de koppeling met Afas Profit worden bij ontvangsten eventuele verplichtingen op de inkooporder nu automatisch vrijgegeven.
 • Pdf printers kunnen nu niet meer worden geselecteerd om naar toe te printen via de management portal of om in te stellen in printregels. Hierdoor zullen er geen pop-ups meer ontstaan op de BOXwise server om de pdf op te slaan.
 • De nummering van de batch barcodes is nu gekoppeld aan de nummerreeksen functionaliteit. Er is hiervoor een standaard nummerreeks toegevoegd (Default Pickbatch Range). De oorspronkelijke instelling hiervoor is verdwenen (lees meer).
 • Er kan nu een lengte ingesteld worden bij de nummerreeksen. Indien een lengte is opgegeven, wordt het aantal karakters van de nummerreeks aangevuld totdat de ingestelde waarde is bereikt.
 • Bij het ophalen van de verkooporders uit Afas Profit wordt nu ook de contactpersoon juist opgehaald en uiteindelijk meegegeven naar Transsmart.
 • De lange omschrijving op Exact verkooporderregels is nu ook beschikbaar om op de picklijst van BOXwise te plaatsen.
Management Portal
 • Waarschuwingen in de management portal konden niet worden worden gesloten. Dit kan nu wel door op het kruisje van de waarschuwing te klikken.
 • In het voorraadoverzicht in de management portal is nu ook een kolom zichtbaar met de eenheid waarin de voorraad wordt getoond.
 • Je kunt in het overzicht van de batches nu ook zoeken op de (gehele) batch barcode. 
 • In de leverbare en niet leverbare orderregels is nu ook een kolom beschikbaar voor de afmetingen van het artikel. Deze kan op dit moment alleen nog met maatwerk worden gevuld, er is geen mapping naar een standaard veld in het Erp systeem.
Touch applicatie
 • Indien er geen ontvangst- of artikellabels waren ingericht, dan werden bij het afdrukken van labels een aantal dummy labels getoond. Dit is vervangen voor een melding waarin wordt aangegeven dat er geen labels ingericht zijn.
 • In het venster om een zone te kiezen was het niet mogelijk om te scrollen. Dit leverde problemen op indien er gebruik gemaakt werd van een groot aantal zones. De scrolfunctie is nu toegevoegd.
 • In het 'Selecteer batch' scherm is de kolom '% Compleet' verwijderd. Deze kolom werd niet bruikbaar geacht i.v.m. de aanwezigheid van de kolommen '% Gepickt' en '% Ingepakt'. Het verwijderen zorgt voor extra ruimte voor andere (nieuwe) kolommen.
 • In het 'Selecteer batch' scherm werd de batchnaam afgekapt indien deze breder was dan de kolom, nu gaat de batchnaam verder op de volgende regel.
Handterminal applicatie
 • De functionaliteit 'Picked' tijdens picking is hernoemd naar 'Manco'. De werking van de functionaliteit is ongewijzigd.

 

Fixes

Algemeen
 • In de koppeling met Afas Profit werden bij het aanmaken van de pakbon bepaalde velden niet meer gevuld. Deze velden worden nu wel weer gevuld. Het gaat hier o.a. om het aantal colli, de picker en de packer.
 • Bij het picken van serienummer artikelen (registratie bij uitgaand) konden er in een bepaald scenario negatieve aantallen ontstaan en klopte het percentage gepickt niet meer in management portal.
 • Als er werd ontvangen in de verkoopeenheid (in de koppeling met Exact Globe), dan bleef de omschrijving van de eenheid tijdens het ontvangen gelijk aan de inkoopeenheid.
 • Pick verwerkingen konden meerdere keren plaatsvinden als gebruikers de batch op verschillende scanners hadden geopend. Hierdoor kon eventueel maatwerk dubbel worden uitgevoerd. Dit is nu niet meer mogelijk, de tweede verwerking zal een foutmelding opleveren.
 • De 'auto label' functionaliteit maakte ook printopdrachten indien een artikel weer werd terug verplaatst (van links naar rechts in de touch applicatie).
Management Portal
 • Het aanmaken van een voorontvangst op regelniveau resulteerde in een foutmelding.
 • Bij het switchen tussen historische ontvangsten werd het filter niet gereset waardoor ontvangstregels soms niet zichtbaar waren.
 • In het testpaneel van de printregels werden de zones niet getoond.
Touch applicatie
 • In het geval van batchnummer registratie bij uitgaand (dus geen volledige registratie) werden barcodes met zowel de artikel(bar)code als het batchnummer niet goed verwerkt waardoor de barcode nogmaals gescand moest worden om het batchnummer te selecteren.
 • De melding die werd getoond als een artikel werd gescand dat al volledig was ingepakt klopte niet en is verbeterd.
 • Het was in het geval van serienummer registratie bij uitgaand mogelijk om eenzelfde serienummer meerdere keren in te pakken als ze in verschillende colli werden gedaan. Dit resulteerde in een foutmelding bij het verwerken.
 • Indien je via de 'range' functionaliteit serienummers wilde ontvangen in de touch applicatie, dan werd er niet goed omgegaan met een streepje in de serienummers.
 • De functie om alle batches te selecteren in het 'Selecteer batch' scherm werkte niet goed, deze werking is verbeterd.
Handterminal applicatie
 • Sinds versie 1.20 werd bij het gebruik van de One scan functionaliteit bij picking niet meer automatisch de volgende regel in de picklijst geselecteerd indien van een artikel 1 stuk gepickt moest worden.
 • Bij tellingen werd in het artikelscherm geen eenheid getoond onder het in te voeren aantal.
 • Bij tellingen werd in het artikelscherm geen leverancierscode gevuld in het daarvoor beschikbare veld.
 • Bij het ontvangen van een artikel met een gebroken aantal in de inkooporder kon het aantal niet aangepast worden in de scanner als dit aantal voorgevuld was.
 • Bij het afwijken van locatie tijdens picking kon in het scherm met de locaties waarnaar afgeweken kan worden, niet gescand worden.
 • Indien bij het picken meer gepickt wordt, wordt er een vraag gesteld of er inderdaad meer gepickt moet worden. Als hier voor Nee werd gekozen, trad er ten onrechte een foutmelding op.
 • Bij de balie uitgifte functionaliteit werd niet goed omgegaan met GS1 barcodes met meer dan alleen de artikel barcode.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1