1.24 (oktober 2019)

1.24.1.4 (november 2019)

Fixes

Algemeen
 • Er zijn enkele fixes doorgevoerd t.b.v. maatwerk integratie. 

 

1.24.1.3 (november 2019)

Fixes

Algemeen
 • In specifieke gevallen werd de voorraad van serie/batchnummer artikelen niet op de ingestelde ontvangstlocatie opgeboekt.
 • Wachtrijbericht voor verwerking van salesorders komt onterecht in foutstatus indien pakbon niet afgedrukt hoeft te worden.
 • Verbeteringen in picken op collo referenties.

 

1.24.1.1 (oktober 2019)

Fixes

Algemeen
 • Bij het afdrukken van Erp pakbonnen via de wachtrij werd de print meta data niet goed opgeslagen.

 

1.24.1.0 (oktober 2019)

Nieuwe Functionaliteiten

Algemeen
 • Bij het verwerken van batches via de wachtrij kan de ERP pakbon nu ook worden afgedrukt.
 • Afas Profit koppeling: artikelen afkomstig van een vrije aanvraag worden niet meer gegroepeerd bij het ontvangen van de goederen en kunnen hierdoor per regel worden ontvangen.
 • Het is nu mogelijk om in te stellen dat er een pakbon afgedrukt moet worden bij het verwerken van een balie uitgifte.
 • Bij het ontvangen en inpakken van serie- en batchartikelen wordt nu gecheckt of niet de EAN code als serie- of batchnummer wordt opgegeven. Als dat wel het geval is, dan wordt er een melding gegeven.
 • Bij het leveren en ontvangen van orders wordt nu de aangepaste (artikel)omschrijving meegenomen naar de pakbon en ontvangstbon in de koppeling met Afas Profit.
Management Portal
 • Bij het kopiëren van een zone worden nu ook de maatwerk hooks mee gekopieerd.
Touch applicatie
 • Er zijn drie nieuwe zone rechten onder het kopje touch voor het uitschakelen van het handmatig kunnen selecteren van artikelen (bij ontvangst, overslag en levering).

 

Wijzigingen

Algemeen
 • Afas Profit koppeling: boxwise leest bij het starten de beschikbare GetConnectoren via de AppConnector uit en roept in het vervolg alleen de beschikbare GetConnectoren aan. Hierdoor wordt het Profit omgevingslogboek niet vervuild met meldingen dat een door boxwise aangeroepen GetConnector niet bestaat.
 • Afas Profit koppeling: de filtering bij de aanroep van GetConnectoren is gewijzigd wat kan leiden tot performance verbetering.
 • Afas Profit koppeling: voor sortering van de data uit Profit vandaan wordt nu gebruik gemaakt van indices. Dit kan leiden tot performance verbetering.
 • Afas Profit koppeling: Algehele performance verbetering bij veel gelijktijdige zware aanroepen (zoals zware rapporten).
 • Bepaalde zone rechten hebben een andere default waarde gekregen (dit is alleen van toepassing voor nieuwe installaties van boxwise).
Management Portal
 • Notificaties kunnen nu in meerdere zones worden getoond. De algemene instelling ' Target zone to create notifications in (Users in this zone will see the notifications). ' is hiervoor hernoemd naar 'Notifications visible in zones'. 
 • Notificaties worden nu automatisch verwijderd indien de bronfout in de wachtrij is opgelost.
Touch applicatie
 • Bij vrije aanvraag artikelen zijn de buttons 'Artikelinfo' en 'Barcode' nu geblokkeerd.
 • Het zonerecht 'Allows the users view the item information' geldt nu voor de hele touch applicatie.
Handterminal applicatie
 • Het standaard gedrag van locatie- en artikelkeuze is gewijzigd in de modulen voor tellingen. Nu wordt standaard na elke artikelscan opnieuw om een locatie gevraagd. Indien een gebruiker het oude gedrag wenst (na elke artikelscan opnieuw een artikelscan voor dezelfde locatie), dient de locatie vastgezet te worden. Lees meer bij traject tellingen en ad-hoc tellingen.

 

Fixes

Algemeen
 • De client applicaties (zowel touch als handterminal) onthielden niet altijd wat het serveradres was.
 • De instellingen voor het afdrukken van pakbonnen en facturen bij balie uitgiften werkte niet correct.
 • In uitzonderlijke gevallen was het mogelijk dat zendingen hetzelfde referentienummer konden krijgen.
 • Bij leveringen in Afas Profit is het vrijgeven van orders verbeterd waardoor eventuele onnodige pogingen om een order vrij te geven niet meer worden uitgevoerd.
 • Bij leveringen in Afas Profit is het blokkeren van orders verbeterd waardoor eventuele onnodige pogingen om een order te blokkeren (omdat de order geheel is uitgeleverd) niet meer worden uitgevoerd. Dit zorgt onder andere voor minder meldingen in het omgevingslogboek van Afas Profit.
 • Transportpackages werden niet verwijderd uit de cache indien de boxwise pakbon werd gebruikt, waardoor deze in de cache bleven staan. Deze worden nu correct opgeruimd.
 • Diverse beveiligingsverbeteringen.
 • Verbeterde afhandeling tijdens vrij ontvangen indien er in de settings een magazijncode is ingesteld welke niet bestaat.
 • Het openen van zendingen kon in specifieke gevallen leiden tot een hanger van de applicatie. Dit is opgelost.
 • Het wijzigen van een standaard locatie na een directe overslag van artikelen leverde in een specifieke situatie een foutmelding op.
 • Ontvangen van een voorontvangst gaf foutmelding indien de code van de ontvangstlocatie anders was dan de magazijncode.
Management Portal
 • De kolommen "Gemaakt door" en "Datum aangemaakt" in het batch overzicht werden onterecht op een later moment in het proces bijgewerkt. Dit is opgelost.
 • Het sorteren op kolom 'Transporteur' in het scherm Historie | Zendingen werkte niet correct.
 • Diverse spelfout correcties. 
 • Het kopiëren van printregels werkt weer.
Handterminal applicatie
 • De sortering in het voorraadoverzicht bij artikel informatie is onjuist en is consistent gemaakt met voorraadoverzichten in andere delen van de applicatie.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1