1.25 (januari 2020)

1.25.1.9 (augustus 2020)

Fixes

Algemeen
 • In een specifiek scenario met hetzelfde artikel voor meerdere orders waarbij eerst een deel gebatcht werd en later de rest ging het heralloceren niet goed.

 

1.25.1.8 (april 2020)

Fixes

Algemeen
 • De synchronisatie van barcodes is verbeterd waardoor het synchroniseren van grote aantallen barcodes nu tot minder geheugengebruik zorgt.
 • Bij het verplaatsen van een license plate naar een locatie met negatieve voorraad van één van de artikelen op de license plate bleef de license plate in de status InTransfer hangen. Nu zal de license plate de status Broken krijgen.

 

1.25.1.7 (maart 2020)

Fixes

Algemeen
 • Indien er meer dan 30 artikelen op een license plate stonden, dan werden niet alle artikelen verplaatst bij een verplaatsing van de license plate.

 

1.25.1.6 (februari 2020)

Fixes

Algemeen
 • Een aantal specifieke barcodes werden niet goed geparsed door boxwise waardoor het batchnummer niet goed geregistreerd werd in het ERP systeem.
Management portal
 • Het handmatig goedkeuren en afkeuren van batches leverde foutmeldingen op.
Handterminal applicatie
 • Het verwerken van Vrije RMA ontvangsten op de mobile leverde foutmeldingen op.

 

1.25.1.5 (februari 2020)

Fixes

Algemeen
 • Toewijzingen vanuit Exact werden niet goed opgehaald.
 • Script taken werden in sommige scenario's niet onder de juiste gebruiker uitgevoerd.

 

1.25.1.4 (februari 2020)

Wijzigingen

Algemeen
 • Er wordt nu standaard gebruik gemaakt van TLS 1.2 voor de communicatie met Transsmart.

Fixes

Algemeen
 • Algehele performance verbetering n.a.v. fixes omtrent het uitvoeren van (achtergrond)taken in boxwise.
Touch applicatie
 • Het gebruik van colli registratie (op de pakbon) bij uitgaand ging niet goed indien in één zending zowel een collo met een gekoppeld standaard artikel zat als een collo met een gekoppeld serienummer artikel.
Handterminal applicatie
 • Bij het scannen van een barcode met zowel een artikel sectie als een batchnummer sectie tijdens picken werd bij het terugkomen in de picklijst niet automatisch de volgende regel geselecteerd indien het zone recht voor locaties te scannen tijdens picken uit stond.

 

1.25.1.3 (januari 2020)

Fixes

Management portal
 • Bij het selecteren van een license plate in de management portal trad er een onterechte foutmelding op.

 

1.25.1.2 (januari 2020)

Wijzigingen

Algemeen
 • In de koppeling met Afas Profit worden geblokkeerde artikelen niet meer opgehaald in de Get Connectoren.

Fixes

Algemeen
 • De synchronisatie van de artikel barcodes ging niet goed indien er helemaal geen barcodes gevuld waren op eenheid en/of dimensie niveau.
 • De synchronisatie van de artikel barcodes faalde na het bijwerken van de database na een update. Er is nu geen herstart van boxwise meer nodig om dit te voorkomen.
 • De artikelcode van de leverancier werd niet goed opgehaald voor de verkooporderregels in de koppeling met Afas Profit. 

 

1.25.1.1 (januari 2020)

Wijzigingen

Touch applicatie
 • Bij het ontvangen en inpakken van artikelen werd er per artikel een aanroep naar het ERP systeem gedaan. Deze aanroep bleek niet meer nodig en is verwijderd wat tot een performance verbetering zal leiden bij het ontvangen van inkooporders, RMA orders en Vrije RMA orders en het inpakken van verkooporders.

 

Fixes

Algemeen
 • Bij het doorsturen van pakbonregels in de koppeling met Transsmart werd het gewicht van het artikel niet geaccepteerd doordat er komma's i.p.v. punten werden doorgestuurd.
 • Het voorraadafbouwscript kan nu weer worden beïnvloed met maatwerk.

 

1.25.1.0 (januari 2020)

Nieuwe Functionaliteiten

Algemeen
 • De artikel barcodes worden nu in een eigen database bijgehouden. Dit heeft als voordeel dat het scannen van deze barcodes nu sneller resultaat geeft. De brondata in het ERP systeem blijft hierbij leidend (lees meer).
 • Het is nu mogelijk om "vrije barcodes" toe te voegen. Deze barcodes worden niet terug geschreven naar het ERP systeem maar staan alleen in de boxwise database opgeslagen. Voor deze barcodes is het mogelijk om een aantal (basiseenheden) in te stellen. Dit aantal wordt automatisch geselecteerd bij een scan.
 • In de management portal is onder het kopje stamgegevens nu een pagina beschikbaar met alle artikel barcodes.

 

Wijzigingen

Touch applicatie
 • De sortering van de inkooporders tijdens het ontvangen van artikelen is aangepast. De orders worden nu gesorteerd op inkoopordernummer.
 • De ruimte voor de artikelomschrijving bij artikel informatie is groter gemaakt voor lange omschrijvingen.
Handterminal applicatie
 • Verbeterde performance bij scannen van een locatie tijdens traject tellingen.

 

Fixes

Algemeen
 • Afas Profit koppeling: Verkoopprijzen voor orderregels werden niet opgehaald.
 • Het installeren van de serverapplicatie op een (web) server waar ook (FTP) sites zonder bindings geconfigureerd staan leverde problemen op.
Management Portal
 • Gebruikers kunnen nu altijd inloggen op de portal indien ze in minstens in 1 zone zitten waarvoor het inloggen op de portal toegestaan is.
 • Diverse vertalingen van tool tips zijn gecorrigeerd.
 • Indien een deels leverbare order, waarvoor deelleveringen niet zijn toegestaan, gebatcht wordt, werd een lege foutmelding getoond. Dit is hersteld zodat er nu een duidelijke foutmelding getoond wordt.
 • Notificaties van fouten van (script) taken werden niet meer getoond.
Touch applicatie
 • Volume regeling werkte niet meer. Dit is hersteld. Volumeregeling kan gebruikt worden vanaf Windows Vista. Indien boxwise gebruikt wordt op een ouder OS, zal de volumeregeling niet gebruikt kunnen worden vanuit boxwise. Het aanpassen van het volume via het OS werkt uiteraard wel nog steeds.
 • Het filteren op debiteurnummer is hersteld bij de selectie van debiteuren in een batch.
 • De barcode wijzigen knop zal bij Artikel Informatie op het Algemeen tabblad weer zichtbaar worden na het wisselen naar het Extra tabblad, indien deze daarvoor ook zichtbaar was.
Handterminal applicatie
 • Het scannen van debiteurnummers en ordernummers bij 'Ad hoc picking' is hersteld.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0