Barcode beheer binnen boxwise (vanaf 1.25)

Vanaf versie 1.25 van boxwise worden de barcodes niet meer live uit het ERP gehaald (tijdens het scannen), maar vanuit het ERP gekopieerd naar een tabel in de boxwise database. Deze tabel is te vinden onder Stamgegevens > Artikel Barcode. Wijzigingen kunnen nog steeds vanuit boxwise gedaan worden, en worden hierbij (indien van toepassing) ook terug geschreven naar het ERP. Hiernaast is er ook de mogelijkheid om barcodes aan artikelen toe te kennen welke alleen binnen boxwise bekend zijn en blijven.

Let op: Een barcode hoeft voor boxwise op slechts 1 plaats bekend te zijn om overal te kunnen worden gebruikt. Je hoeft dus niet dezelfde barcode bij meerdere leveranciers toe te voegen om hetzelfde artikel vanuit elke leverancier te kunnen ontvangen. Dit mag uiteraard wel.

Per ERP is het aantal plaatsen waar barcodes toegevoegd kunnen worden, verschillend. Hieronder staan de plaatsen per ERP benoemd:

Exact

 • Leverancier
  De meest gebruikte plaats voor het koppelen van barcodes binnen Exact. Vanuit artikel stamgegevens (tabblad Inkoop/verkoop) kan er per leverancier een barcode worden toegevoegd.
 • Debiteuren
  Vanuit de debiteur stamkaart kunnen (tabblad Logistiek, Artikelen per klant) ook artikelen worden toegekend. Naast de artikelcode van de klant kan hier ook een (aparte) barcode worden toegevoegd.
 • Extra barcodes
  Dit is een extra module van Exact. Hierin kunnen per artikel ook nog extra barcodes worden toegevoegd. Deze barcodes kunnen niet door boxwise worden aangepast of verwijderd.

Profit

Alle barcodes zijn te vinden vanuit de eigenschappen van een artikel (via bijvoorbeeld de Artikelcockpit).

 • Algemene barcode
  Deze is te vinden op tabblad Extra. Wellicht de meest eenvoudige plaats om een barcode toe te voegen.
 • Eenheid
  Indien je wil werken met verschillende barcodes voor verschillende eenheden (per artikel), dan kan dat ingesteld worden in tabblad Eenheden per item. Boxwise zal ook rekening houden met het aantal per eenheid welke bij de eenheid is ingevoerd.
 • Inkooprelatie (type vastlegging leverancier in boxwise)
  Per leverancier kan er een specifieke barcode worden opgeslagen.
 • Verkooprelatie (type vastlegging debiteur in boxwise)
  Indien er verkooprelaties aan een artikel zijn gekoppeld, kan hier ook een barcode worden ingevoerd.
 • Extra
  Er kunnen ook nog barcodes worden toegevoegd op het tabblad Extra Barcodes. Hier kan ook een specifiek gebruik aan toegekend worden. Dit is wel zichtbaar binnen boxwise, maar wordt verder niks mee gedaan.
 • Dimensie
  Voor dimensie artikelen kunnen we helaas niet werken met voorgaande barcodes. Dit omdat we dan niet een unieke dimensie kunnen vaststellen. Bij gebruik van dimensie artikelen zal een (unieke) barcode per dimensie moeten worden ingevuld in tabblad Artikeldimensies.

Boxwise vrije barcodes

Binnen boxwise kunnen ook nog vrije barcodes worden toegevoegd. Aan deze barcodes kan ook een aantal worden toegekend. De barcode is dan een soort alias voor dit aantal. Dit aantal hoeft niet (een veelvoud van) een van de eenheden van het artikel te zijn. Dit is vrij te bepalen. Deze vrije barcode kan niet worden gewijzigd. Om een eventuele fout toch te herstellen zal deze dus verwijderd en opnieuw toegevoegd moeten worden. Barcodes kunnen vrij eenvoudig worden toegevoegd en verwijderd via de Warehouse app, Skorpio handscanners, de touch applicatie en in de management portal.

Indien een barcode (van bijvoorbeeld een leverancier) verwijderd wordt binnen boxwise, dan betekent dit dat de barcode in het ERP leeg wordt gemaakt. De koppeling tussen de leverancier en het artikel zal niet gemaakt of verwijderd kunnen worden.

Debiteur (verkooprelatie) barcodes laten we alleen binnen boxwise zien indien er een barcode in het ERP is ingevuld. Als deze barcode leeg wordt gemaakt, zal de betreffende debiteur ook niet meer binnen boxwise zijn te zien. Ook het blokkeren van het artikel in het ERP zorgt hiervoor. De koppeling tussen het artikel en de debiteur zal nooit door boxwise verwijderd worden!

Alle andere typen zullen wel zichtbaar zijn binnen boxwise, ook al is er geen barcode ingevuld.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1