Stamgegevens > Artikel Barcodes

Als toevoeging op de uitgebreide functionaliteit voor artikel barcodes binnen boxwise (barcode beheer binnen boxwise), is hiervoor ook een menu item in de management portal bij gekomen. Dit kan gevonden worden onder Stamgegevens > Artikel Barcodes.

In dit overzicht zijn alle barcodes en barcode relaties te vinden welke bekend zijn binnen boxwise. Hier kan gezocht worden op artikelcode of barcode, waarbij in 1 overzicht de gegevens overzichtelijk bij elkaar staan.

De barcodes kunnen worden aangepast in dit overzicht. Na het opslaan zullen de wijzigingen (indien van toepassing) worden aangepast in het ERP. Hierbij is ook de statuskolom informatief. Dit is de kolom met de gekleurde bolletjes. De betekenis is als volgt:

  • Groen: Alles is OK.
  • Grijs: Er is een aanpassing aan deze regel (vaak is het veld "Voormalige barcode" dan ook gevuld).
  • Geel: Tijdens het updaten van de barcode naar het ERP heeft zich een fout voor gedaan. Mogelijk is deze fout tijdelijk. We gaan deze regels nog een paar keer proberen om door te voeren in het ERP.
  • Rood: Er is 5 keer geprobeerd om de barcode te updaten in het ERP. Dit is nog steeds niet gelukt. Deze barcode kan binnen boxwise wel worden gebruikt, maar er wordt niet meer door ons geprobeerd deze bij te werken in het ERP.

Het synchroniseren van de barcodes kan vanuit dit scherm handmatig worden gestart door de knop 'Synchroniseer barcodes'. De synchronisatie zal na een druk op deze knop worden gestart. De duur hiervan hangt af van het artikelbestand binnen het ERP. Deze synchronisatie wordt daarnaast ook om de 60 minuten automatisch gedaan.

Ten slotte kan in dit scherm de 'Reset sync count' knop worden geklikt. De synchronisatie status van alle barcodes waarbij een geel of rood bolletje staat (en dus ook de data in de kolom "Mislukte syncs" op 1 of meer staat), zullen worden gereset. Het gevolg hiervan is, dat alle barcodes met een geel of rood bolletje weer maximaal 5 keer worden geprobeerd om te worden doorgevoerd in het ERP.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0