Veel gebruikte barcode typen

Barcode typen

Er zijn wereldwijd diverse soorten barcodes in omloop. Boxwise scant het merendeel hiervan correct. Wanneer een barcode niet wordt herkend, kan het zijn dat dit type barcode is uitgeschakeld in de instellingen. Dit stel je in via de management portal.

 

Barcodes kunnen verschillende functies hebben. Hieronder staat voor de meest gebruikte en meest gangbare formaten hoe je deze inzet, welke functies ze hebben en hoe Boxwise hiermee omgaat.

Enkelvoudige barcodes

Dit type barcode is het meest in gebruik. Een barcode bevat één gegeven. Een scan hiervan valideert of vult dus één veld in Boxwise. Voorbeelden zijn locatie of artikelbarcodes.

Code 39

CODE-39.gif

 • Gebruik: Artikel- en locatiecodes
 • Alpha-numerieke code
 • Eenvoudig in gebruik, aan te maken met lettertype
 • Neemt veel ruimte in en geeft weleens bad-reads (het gescande wijkt af van de inhoud van de barcode)
 • Indien mogelijk niet gebruiken, Code 128 heeft de voorkeur

Code 128

CODE-128.gif

 • Gebruik: Artikel- en locatiecodes
 • Alpha-numerieke code
 • Vergt iets meer werk om te maken dan Code 39 in verband met checksum berekening.
 • Is compacter dan Code 39
 • Voert check-digit uit om bad-read te voorkomen

EAN-13

EAN-13.gif

 • Gebruik: Globaal unieke artikelnummering
 • Reeks aan te schaffen via GS1 organisatie
 • EAN van leverancier is her te gebruiken wanneer deze in ERP wordt gekoppeld aan artikelcode

Samengestelde barcodes

Een samengestelde barcode bevat meerdere gegevens in één code. Hierdoor kan middels één scan meerdere velden worden gevuld. Deze codes zijn met name in gebruik op artikelen met partij- of serienummerregistratie.

GS1-128

GS1-128.gif

 • Technisch gelijk aan Code 128, bevat identificatie dat het een samengestelde barcode betreft
 • Bevat diverse rubrieken, herkenbaar tussen haakjes
 • Boxwise ondersteunt de volgende rubrieken:
  • (00) SSCC Identifier: Uniek nummer per collo
  • (01) en (02) GTIN van artikel
   Bevat de EAN of UPC code van een artikel, uitgevuld tot 14 tekens met voorloopnul(len)
   ERP moet zowel EAN-13 en GTIN-14 bevatten om beide via Boxwise te kunnen herleiden tot artikelcode
  • (10) Batch/LOT nummer: Het partijnummer van het artikel
  • (12), (15) en (17) 
  • (21) Serienummer van het artikel
  • (30) en (37) Aantal artikeleenheden

 

GS1-Datamatrix

DATA-MATRIX.gif

(01) 09780201379624
(10) PARTIJ-123
(17) 291231

 

 • Inhoudelijk gelijk aan GS1-128
 • Compacter en uitsluitend te scannen met 2D scanners

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0