1.28 (oktober 2020)

1.28.1.0 (oktober 2020)

Nieuwe Functionaliteiten

Algemeen

 • Het is nu in te stellen (op zone niveau) dat er tijdens het picken verplicht gebruik gemaakt wordt van one scan. Als dit ingesteld staat, dan is het niet mogelijk om handmatig aantallen in te voeren.

Management portal

 • In het voorraadoverzicht is de artikelcode van de standaard leverancier nu beschikbaar. Op dit veld kan ook worden gezocht.
 • In het overzicht van openstaande inkooporders kan nu ook worden gezocht op de artikelcode van de leverancier.

 

Wijzigingen

Algemeen

 • De voorraadsynchronisatie met Exact Globe is sterk verbeterd waardoor de voorraad sneller opgehaald wordt. Dit zal leiden tot meer stabiliteit en minder vertragingen in verwerkingen vanuit boxwise.
 • Bij het ophalen van de voorraad van een locatie wordt nu geen call naar het ERP systeem meer gedaan maar wordt alleen gekeken naar de voorraad in boxwise waardoor de voorraad sneller wordt opgehaald.
 • De gebruikers Administrator en ScriptAdmin zijn nu systeemgebruikers en kunnen niet meer verwijderd worden. Daarnaast is het niet meer mogelijk de 'Gebruikersnaam' en 'Naam' aan te passen.
 • Er is een instelling toegevoegd waarmee de gebruiker ingesteld kan worden waaronder de systeemtaken draaien.
 • Boxwise maakt nu gebruik van het .NET 4.8 Framework. De aanwezigheid van deze .NET versie op de boxwise server is nu ook een voorwaarde om boxwise te updaten.

 

Fixes

Algemeen

 • In een specifiek scenario met hetzelfde artikel voor meerdere orders waarbij eerst een deel gebatcht werd en later de rest ging het heralloceren niet goed.
 • Tijdens ontvangst wordt er nu een juiste melding gegeven indien er geen THT datum wordt opgegeven terwijl dit wel verplicht is volgens de instellingen bij het artikel in Profit.
 • Bij het ontvangen van batch artikelen werd in een bepaald scenario ten onrechte de melding gegeven dat er meer wordt ontvangen dan besteld.
 • Stabiliteitsverbeteringen in de barcode synchronisatie.

Management portal

 • Bij het zoeken op artikelcode in het overzicht van batches werden dezelfde batches dubbel getoond.
 • In het voorraadoverzicht stonden in de kolommen AssignedOrderId en AssignedLineId nulletjes i.p.v. geen waarde. Deze kolom toont nu alleen een waarde bij toewijzing records.
 • Verbeterde werking bij het ophalen van de artikel omschrijving in het overzicht van artikel barcodes.
 • Na het aanpassen van de zone naam of omschrijving werden alle zone rechten voor de betreffende zone uitgeschakeld.
 • Het tonen van het log van de License Plates werkte sinds versie 1.27 niet meer.

Touch applicatie

 • De Aantal button in diverse schermen in de touch applicatie ving onterecht ingevoerde aantallen af die gebruikt werden in het filter om een artikel te zoeken.
 • Het instellen en resetten van het aantal op de Aantal button in de diverse schermen in de touch applicatie is verbeterd.
 • Bij het zoeken op artikelcode in het overzicht van batches werden dezelfde batches dubbel getoond.
 • Bij het heropenen van een onderhanden vrije ontvangst werd er ten onrechte een foutmelding getoond.
 • Bij het inpakken op specifieke verkooporders (zone instelling) ging de filtering niet goed indien een batch artikel in twee verkooporders van de batch zat.
 • De auto label functionaliteit werkte niet goed bij het scannen van serienummers bij ontvangst.
 • Diverse kleine correcties in de lay-out van de touch applicatie t.b.v. de nieuwe huisstijl.

Handterminal applicatie

 • Het zoeken op een voorontvangst nummer in het overzicht van openstaande inkooporders werkte niet goed.
 • Bij het met Nee beantwoorden op de vraag of afgeweken moet worden van gealloceerde serie- of batchnummers, werd er ten onrechte een foutmelding getoond.
 • One scan in combinatie met het aftrekken van aantallen werkte niet. Je kon een te veel gepickt aantal dus niet corrigeren met one scan.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0