Instellingen > Transport > Transsmart V2

 

Vanaf versie 1.27.1.4 is de implementatie van Transsmart V2 beschikbaar. Klik hier om de voordelen van de overgang van transsmart V1 naar v2 in te zien.

Migratie van V1 (webservices) naar V2 (API)

De migratie van versie V1 naar V2 dient zorgvuldig te gebeuren. De Transsmart inrichting die in Boxwise gedaan is, kan door jullie zelf verplaatst worden naar Transsmart. Het voordeel is dat je deze vervolgens zelf kunt beheren. In dit artikel lees je stap voor stap hoe je de nieuwe koppeling kunt inrichten.

 

Inrichting

Configuratie binnen Transsmart

De eerst stap is het inrichten van de onderdelen binnen Transsmart. Voor het inrichten van Transsmart verwijzen we jullie graag naar de Transsmart documentatie. Onderaan deze pagina tref je het document.

Het wijzigingen van de inrichting in Transsmart zal geen effect hebben op de bestaande V1 koppeling. Alle servicelevels en vervoerders zijn namelijk vastgelegd in boxwise.

Afzendadres
De afzenderadressen dienen in Transsmart ingericht te worden onder het kopje Manage Account > Locations & Cost Centers > Dispatch Locations. Alle adressen die hier staan ingesteld worden in Boxwise beschikbaar om in te stellen als afzender adres. Er kan maar één afzender adres tegelijk ingesteld worden in Boxwise.


Service levels
De service levels die in Boxwise beschikbaar zijn, worden bepaald op basis van de ingestelde Booking Profiles in Transsmart. Zonder Booking Profiles zijn er dus geen service levels te selecteren in Boxwise met de V2 koppeling.

 

Bij het tonen van de beschikbare leveringsdiensten (Booking Profiles) bij het verzenden in Boxwise worden de leveringsdiensten gesorteerd op Booking Profile Code. Met deze codes kan dus de volgorde van de leveringsdiensten in Boxwise worden bepaald.

 

Aantekening_2020-09-10_153553.png

 

 

Configuratie binnen het boxwise account

In vergelijking met de Transsmart V1 koppeling hoeft er minder ingesteld te worden in Boxwise. Nadat de user, password, customer ID en webservice URL goed zijn ingesteld worden het afzenderadres en de service levels automatisch opgehaald. De minimale inrichting die gedaan moet worden om een koppeling met Transsmart via de V2 koppeling te leggen betreft de volgende velden:

Het is mogelijk om tijdens de testfase Transsmart V2 ook te activeren, gekoppeld aan de acceptatie-omgeving van Transsmart. Op deze manier kun je de koppeling testen met een testorder. 

Het activeren van de Transsmart V2 kun je doen via de managementportal > systeem > plug-ins.

transsmartv2_activeren.png


Het inrichten van de connectiegegevens kun je doen via managementportal > Transsport > Transsmart V2. Vul hier de User, Password, Customer ID en URL webservice in. Vergeet ook niet om het adres te selecteren bij Select address.


Indien beiden koppelingen actief staan wordt ook de transsmart V2 koppeling zichtbaar bij het verzenden

mceclip0.png

 

Aanmelden zending

Bij het verzenden van een order krijgt de gebruiker van Boxwise het onderstaande scherm te zien in de touch applicatie, een vergelijkbaar scherm wordt getoond in de mobile applicatie.

Hier dient eerst gekozen te worden voor een transport plugin en vervolgens voor een leveringsdienst. Dit kan ook automatisch geselecteerd worden op basis van een transportkoppeling, dit komt later in dit artikel aan bod. 

 

Zodra de gebruiker op Nu verzenden drukt, wordt de zending aangemeld bij Transsmart.

 

mceclip1.png

In het geval van de Transsmart V2 koppeling zijn de bovenstaande opties bij verzenden het resultaat van de Booking Profiles ingericht in Transsmart. Hier is te zien dat de volgorde van de knoppen wordt bepaald a.d.h.v. de Booking Profile codes.

 

Configuratie colli typen

Bij het inpakken van de artikelen kan de gebruiker de colli specificaties opgeven. Hierbij kunnen in de basis drie typen geselecteerd worden: Box, Pallet, Document. Vervolgens kan handmatig het gewicht en de afmetingen opgegeven worden.

Omdat er vaak sprake is van standaard afmetingen (en gewichten) is het mogelijk om colli presets in te richten in Boxwise. Deze presets kan men dan selecteren bij het inpakken waardoor de afmetingen en eventueel het gewicht automatisch zijn gevuld.

Per colli preset is het ook mogelijk om een Transsmart colli type in te richten. Voor de Transsmart V1 koppeling is dit een statische lijst van codes, bij de Transsmart V2 koppeling worden deze codes opgehaald.

mceclip2.png

 

Configuratie transportkoppelingen

De orders die met Boxwise worden verstuurd, komen altijd uit het ERP systeem (Exact Globe, Afas Profit). Het ERP systeem biedt de mogelijk om op de order een leveringswijze in te richten. Omdat de aanmelding naar Transsmart vanuit Boxwise gebeurt en niet vanuit het ERP systeem, kan de leveringswijze op de order alleen in Boxwise gekoppeld worden aan een leveringsdienst (service level) van Transsmart.

Via Transportkoppelingen kan ingesteld worden welke leveringswijze van het ERP systeem gekoppeld moet worden aan welke transporteur en service level van Transsmart. Bij het verzenden van een order zal dan automatisch deze juiste transporteur en service level worden geselecteerd. De gebruiker kan hier eventueel nog wel van afwijken.

 

mceclip3.png

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0