Boxwise Touch PC software op remote servers en virtual desktop omgevingen

De touch applicatie van Boxwise is bedoeld om te installeren op een volwaardige PC. We bieden geen ondersteuning wanneer je deze client applicatie probeert te installeren in een andere omgeving. Onderstaand bieden we wel een overzicht van de situaties waarin klanten de applicatie kunnen uitvoeren en welke beperkingen hier eventueel op gelden. Dit overzicht is niet volledig en Boxwise biedt geen ondersteuning bij het installeren op deze wijze.

Remote Desktop Server

Boxwise Touch kan worden uitgevoerd op een Remote Desktop- of Terminal server. De applicatie kan echter slechts één keer per server worden uitgevoerd. Het gebruik is hiermee dus gelimiteerd tot één gebruiker per server. Wanneer een tweede gebruiker Boxwise start, zal deze de melding krijgen dat Boxwise Touch al gestart is. Ook is het niet ondersteund om USB-COM gekoppelde scanners aan te spreken via een RDS server.

Virtual Desktops - RES Workspace Manager

Het is mogelijk om de Boxwise Touch applicatie beschikbaar te stellen vanaf een netwerklocatie. Hiervoor installeer je Boxwise touch eerst eenmalig op een PC of server (dit kan ook de Boxwise server zelf zijn). Vanaf die server kopieer je de geïnstalleerde bestanden vanuit dit pad:

C:\Users\GEBRUIKERSNAAM\AppData\Local\Apps\2.0

De map die je moet kopiëren verschilt per PC omdat een uniek ID wordt toegekend. Het gaat uiteindelijk om de twee submappen "ware..tion_...." die de WarehouseTouch.exe applicatie bevat. Deze bevinden zich in het pad:

  • C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Apps\2.0\<uniek ID>\<uniek ID>\ware..tion_0000000000000000_0001.<uniek ID>
  • C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Apps\2.0\Data\<uniek ID>\<uniek ID>\ware..tion_0000000000000000_0001.<uniek ID>\Data\<versienummer Boxwise>

COM poorten

Deze mappen bevatten na de installatie de bestanden "WarehouseTouch.exe.config" en "user.config". Hierin staat benoemd welke COM-poorten gebruikt worden voor de scanners. Deze files kunnen voor verschillende PC's gelijk zijn indien de scanner altijd dezelfde COM-poort krijgt toegewezen. Bij een fysieke COM-poort is dat meestal geen probleem. In het geval van een USB-COM-poort is het noodzakelijk dat de scanners op ieder systeem het zelfde poortnummer krijgen toebedeeld.

Het is ook mogelijk om de waarden in "user.config" over te nemen in "WarehouseTouch.exe.config", zodat enkel het laatste bestand hoeft te worden meegenomen. Op die manier kan alles vanuit één map worden aangeboden.

mceclip0.png

Register sleutels

Deze installatiemap bevat geen informatie over de server waarmee de applicatie moet verbinden. Dit staat opgeslagen in het register. De sleutels die hiervoor moeten worden toegevoegd aan het register staan hier:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\TranCon\BOXwisePro\ConnectionEntries

Vervolgens kan je RES Workspace Manager gebruiken om een snelkoppeling aan te bieden naar de netwerkapplicatie. Hierbij maak je gebruik van de mogelijkheid van RES om een registry-key aan te maken bij het starten van de applicatie ten behoeve van de connectiegegevens.

Bij een update van de software moet de installatie op de server een update krijgen, zodat de nieuwe bestanden weer naar de netwerklocatie kunnen worden gekopieerd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0