[20-01-2021] OPGELOST Inconsistent gedrag mogelijk bij inpakken/verwerken i.c.m. zone-filtering op batches(vanaf versie 1.26)

Afgelopen week is er een softwarefout ontdekt in combinatie met het gebruik van zone-filtering op batches. Zone-filtering zorgt ervoor dat er specifieke informatie zichtbaar wordt in een bepaalde zone.


Omschrijving van het probleem

Op het moment dat er in zone 1 een batch is ingepakt en in zone 2 (waarin zone-filtering op batches actief is) een andere batch wordt geopend om in te pakken, wordt de cache van de ingepakte batch in zone 1 onterecht opgeschoond. Dit resulteert er in dat de stap 'inpakken' van de batch in zone 1 ongedaan is gemaakt. Indien er altijd wordt ingepakt in een zone waarin geen zone-filtering op batches actief is, is er geen probleem. 

 

Gevolgen van het probleem

De volgende gevolgen zijn geconstateerd op het moment dat bovenstaand probleem zich voordoet:

  • Een foutmelding bij het verwerken 'Er moeten artikelen ingepakt zijn voordat de order(s) verwerkt kunnen worden'. Dit terwijl de batch fysiek is ingepakt.
  • In het geval van picken i.c.m. SSCC registratie wordt bij het verwerken geen levering gestart. Op de mobile wordt het inpakscherm gesloten. Op de touch blijft het inpakscherm geopend.
  • In het geval van picken i.c.m. SSCC registratie kunnen artikel aantallen verdubbelen bij het opnieuw openen van het inpakscherm. 
  • Foutmelding bij het verwerken: 'Reeks bevat geen overeenkomend element' of 'Sequence contains no matching element':
    • Exact: De verwerking in het ERP is wel gedaan, maar er wordt geen pakbon geprint.  Het opnieuw proberen resulteert in 'order already processed' melding.
    • Afas Profit: De verwerking in het ERP is wel gedaan, maar er wordt geen pakbon geprint. Het opnieuw proberen i.c.m. Afas Profit resulteert in een dubbele pakbon.
  • De verwerking is volledig afgerond maar de batch wordt niet verwijderd.

 

Oplossing van het probleem

Er wordt momenteel gewerkt aan een oplossing door het team in de standaard van Boxwise. Mocht je gebruik maken van zone-filtering op batches raden wij je aan om zone-filtering op batches tijdelijk uit te schakelen. We begrijpen dat dit gevolgen kan hebben voor het proces. Neem contact op met ons support team om dit te bespreken. 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0