1.30 (april 2021)

1.30.1.7 (juli)

Fixes

Algemeen

 • Op- en afboekingen van serie- en batchartikelen die per saldo op 0 uitkomen werden in een specifiek scenario niet goed in de voorraad meegenomen waardoor niet de juiste serie- en batchnummers in de voorraad werden getoond.

 

1.30.1.5 (juni)

Fixes

Management portal

 • Sommige wachtrij fouten gaven geen notificatie meer.

Handterminal applicatie

 • Bij het ontvangen van serienummers gaf het scannen van een serienummer onterecht een foutmelding.
 • Bij het heropenen van het artikelscherm van een serie- of batch artikel tijdens ontvangst werden reeds ontvangen aantallen niet weergegeven.

 

1.30.1.4 (mei)

Fixes

Touch applicatie

 • Het opnieuw inpakken en verzenden gaf een foutmelding indien het een zending betrof met een lege collo.

Handterminal applicatie

 • Het verplaatsen van artikelen via Directe Overslag werkte niet goed meer voor artikelen met gebroken aantallen.

 

1.30.1.3 (mei)

Fixes

Algemeen

 • Na verzending van een order trad er soms een fout op in de communicatie naar Profit.

Touch applicatie

 • Bij het openen van een batch met meerdere orders om te verzenden in de touch applicatie is het nu weer mogelijk om een artikel barcode te scannen om de bijbehorende order in de batch te openen.
 • De tot-tijd voor afleveren werd niet meer automatisch gevuld indien de focus op dit veld werd gelegd.

Handterminal applicatie

 • Via ad-hoc picking is het nu ook mogelijk om voorbereide verplaatsingen en replenishment orders te picken.

 

1.30.1.2 (april)

Fixes

Algemeen

 • Fix met betrekking tot het afdrukken van documenten

 

1.30.1.1 (april)

Fixes

Algemeen

 • Er is een probleem opgelost m.b.t. colli registratie op de pakbon. Wanneer dit gebruikt werd, ging het verwerken van zendingen niet goed (vanaf versie 1.29.1.0).
 • Er is een probleem opgelost dat speelde vanaf versie 1.29.1.4 bij het aanmaken van wachtrij berichten voor bestellingen vanuit de OPH scanner.
 • De instelling 'Prefilled pickup day on the shipment form' werkte niet goed meer als deze op 'Tomorrow' was ingesteld.
 • Bij het verzenden van serienummer artikelen werden onterechte foutmeldingen in het log weggeschreven.

Handterminal applicatie

 • De aantallen bij de orders in Ad-hoc picking (order) stonden onterecht op 0. Nu staat daar weer het aantal artikelen dat in de order zit.

 

1.30.1.0 (april)

Wijzigingen

Algemeen

 • Als een wachtrij bericht in een fout schiet, dan wordt in het audit log van het wachtrij bericht nu een (korte) leesbare foutmelding getoond. Wanneer je op het loepje klikt, kun je nog steeds de uitgebreide foutmelding raadplegen.

Management Portal

 • Het is nu mogelijk om het papierformaat in te stellen op een printregel.
 • Er is een wijziging doorgevoerd waardoor het genereren van tellingen aanzienlijk is versneld. Dit zal met name merkbaar zijn bij telgroepen met veel voorraad.

Touch applicatie

 • Indien er veel magazijnen gebruikt worden, was het ophalen van artikelinformatie relatief traag. Er is een wijziging doorgevoerd waardoor het ophalen van artikelinformatie in deze gevallen sneller zal gaan.
 • Bij het ontvangen van een batchnummer was het niet mogelijk om het aantal op te geven via het toetsenbord. Dit is nu mogelijk indien de focus niet op het batchnummer of THT veld staat.
 • Er is nu maatwerk mogelijk op het proces van het afdrukken van colli labels.

Handterminal applicatie

 • Er is een wijziging doorgevoerd die het ophalen van de batches versneld. Deze wijziging zal met name merkbaar zijn op de Skorpio X3 scanners.
 • Indien een batch deels gepickt is en heropend wordt in batch picking, dan wordt nu automatisch de eerste niet gepickte regel geselecteerd.

 

Fixes

Algemeen

 • Wanneer er bij het bestellen van artikelen op afdelingen (per ongeluk) een punt in het aantal werd meegegeven, dan leidde dit tot een foutmelding op de wachtrij. Dit wordt nu afgevangen waardoor het bericht niet meer tot een foutmelding zal leiden.
 • Bij het updaten kon het bijwerken van oude wachtrij berichten tot een timeout leiden.

Touch applicatie

 • Na het verzenden van een deel van een zending werd de One Scan functie ten onrechte uitgeschakeld als je weer terug kwam in het inpakscherm.
 • Het scannen van een barcode met de THT datum bij het ontvangen van batch artikelen werd niet goed afgehandeld.
 • Het was niet mogelijk om voor eenzelfde verkooprelatie meerdere vrije rma ontvangsten tegelijk uit te voeren, dit gaf een foutmelding.
 • Bij het opnieuw openen van een bewaarde vrije rma ontvangst werden de aantallen van de reeds gescande artikelen niet goed weergegeven.
 • Het ontvangen van serienummers op license plates werkte niet goed indien de serienummers werden gescand.

Handterminal applicatie

 • Bij het scannen van barcodes met de THT datum en/of het batchnummer werden reeds ingevulde velden overschreven. Dit leidde tot problemen indien artikelen aparte barcodes hadden voor het THT nummer en het batchnummer.
 • De tekst van de inlog button is gecorrigeerd.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0