Stamgegevens > Profielen

Onder de Stamgegevens sectie in de management portal is de pagina Profielen te raadplegen. Op deze pagina is het mogelijk om profielen in te richten die gebruikt kunnen worden bij het genereren van aanvulopdrachten (vanaf versie 1.32) en batches (vanaf versie 1.37.1.3).

Aanvulopdracht profiel

Aanvulopdracht profielen kunnen worden gebruikt om aanvulopdrachten voor pick locaties vanuit de bulk te genereren.

Standaard zijn er al drie profielen zichtbaar: Orderbehoefte, Min-max, Orderbehoefte + min-max. Het Orderbehoefte profiel is een aanvulopdracht profiel waarbij alleen wordt gekeken naar de orderbehoefte om te bepalen wat de tekorten zijn op de pick locaties. Bij het Min-max profiel wordt er juist alleen gekeken of er een tekort is op basis van de minimale en maximale voorraad aantallen die ingesteld staan voor de pick voorraad. Het derde profiel is een combinatie van beide.

De standaard profielen kunnen niet verwijderd worden, ze kunnen wel aangepast of gedeactiveerd worden.

mceclip1.png

Instellingen aanvulopdracht profiel

General
Warehouses Hier kunnen de magazijnen ingesteld worden waarvoor er aanvulopdrachten gegenereerd moeten worden
Delete unhandeld lines Indien deze instelling aan staat, worden alle aanvulopdrachten die nog niet zijn Goedgekeurd eerst verwijderd voordat er nieuwe aanvulopdrachten worden gegenereerd
Auto approve generated lines Indien deze instelling aan staat, worden alle gegenereerde aanvulopdrachten direct goedgekeurd
Allocation order bulk

Met deze instelling kan de volgorde ingesteld worden van alloceren op de bulk locaties:

 • Alphabetical - bulk locatie wordt bepaald o.b.v. alfabetische volgorde
 • FEFO - bulk locatie wordt bepaald o.b.v. vervaldatum van het batch- of serienummer (oudste datum eerst), indien deze niet is gevuld zal worden teruggevallen op de begindatum van het batch- of serienummer
 • FIFO - bulk locatie wordt bepaald o.b.v. begindatum van het batch- of serienummer (oudste datum eerst)
Replenishment based on sales requirement
Active Indien dit vinkje aan staat, wordt er naar de orderbehoefte gekeken om te bepalen of er pick locaties aangevuld moeten worden
Days to look forward when retreiving salesorders Dit is het aantal dagen dat vooruit wordt gekeken om te bepalen welke orders worden meegenomen in de orderbehoefte. Het aantal is hier het aantal dagen tussen de huidige datum en de leverdatum van de order(regel)
Type of days to look forward when retreiving salesorders Dit is het type aantal dagen (werkdagen of weekdagen) dat vooruit wordt gekeken
ERP delivery methods Indien hier leveringswijzen staan ingesteld, worden alleen de orders met die leveringswijzen meegenomen in de orderbehoefte berekening
ERP selection codes Indien hier selectiecodes staan ingesteld, worden alleen de orders met die selectiecodes meegenomen in de orderbehoefte berekening
Replenishment based on MinMax
Active Indien dit vinkje aan staat, wordt er naar de minimale en maximale voorraad aantallen gekeken om te bepalen of er pick locaties aangevuld moeten worden*

* Kijk hier waar je de minimale en maximale aantallen kunt instellen voor pick voorraad

Batch profiel

Met batch profielen kunnen (pick)batches worden gegenereerd. Op het profiel kunnen instellingen en filters geconfigureerd worden die invloed hebben op de samenstelling en het gedrag van de batches.

Deze functionaliteit is vanaf versie 1.37.1.3 beschikbaar en is dan alleen beschikbaar om te gebruiken via script taken. In de toekomst zullen de batch profielen ook gebruikt kunnen worden in het overzicht van leverbare orders en bij handmatig batchen.

Instellingen batch profiel

Deliverable order calculation and allocation
Days to look forward when retreiving sales orders *

Het aantal dagen dat boxwise vooruit kijkt om te leveren verkooporders op te halen uit het bronsysteem.

Type of days to look forward when retreiving sales orders * Het type dagen (werkdagen of weekdagen) bij het vooruitkijken voor het ophalen van de te leveren verkooporders.
Batch properties and behavior
Automatically pick items Als deze instelling aan staat, zullen de artikelen direct als gepickt worden geregistreerd in de batch. Dit is van belang als er wordt gepickt met papieren picklijsten.
Automatically print pick list Als deze instelling aan staat, worden er direct picklijsten afgedrukt voor de aangemaakte batches.
Default pick list * De picklijst layout die wordt gebruikt voor de automatisch afgedrukte picklijsten.
Automatically print batch label Als deze instelling aan staat, worden er direct batchlabels afgedrukt voor de aangemaakte batches.
Default batch label Het batchlabel dat wordt gebruikt voor automatisch afgedrukte batchlabels.
Sort while pick * Als deze instelling aan staat, dan wordt er voor elke klant in een pickbatch een letter gegenereerd en getoond tijdens picken. Op die manier kunnen de artikelen direct tijdens het picken gesorteerd worden per klant.
Processing mode * Als deze instelling staat ingesteld op 'Queued', zullen de verwerkingen van verkooporders asynchroon via de wachtrij verlopen. Als deze instelling staat ingesteld op 'Direct', zullen de verwerking synchroon worden uitgevoerd.
Batch generation
Maximum open batches

Het maximum aantal openstaande batches. Als dit aantal bereikt is, dan zal er met dit profiel geen batch meer worden gegenereerd.

Alle batches, met elke status, worden hierin meegenomen.

Orders to include (based on order lines)

Beperkt de selectie van orders tot orders met maar één regel, één regel met aantal 1 of meerdere regels. Met de optie All worden alle orders meegenomen. 

Order sorting before batching

De sortering die wordt toegepast na het bepalen van de selectie van orders. Na het sorteren worden de batches aangemaakt in die volgorde. Dit bepaalt dus welke orders eventueel bij elkaar in één batch komen en binnen of buiten het maximum vallen.

Grouping

Geeft aan hoe batches samengesteld moeten worden:

 • None - alle leverbare orders binnen de selectie van het profiel worden in één batch toegevoegd
 • Per customer - alle leverbare orders binnen de selectie van het profiel worden per klant gebatcht, in één batch zit dus maximaal één klant
 • Per order - alle leverbare orders binnen de selectie van het profiel worden per order gebatcht, in één batch zit dus maximaal één order
 • Per item (with min and max number of order lines) - alle leverbare orders binnen de selectie van het profiel worden gegroepeerd per artikel gebatcht, in één batch zitten dus meerdere orders met hetzelfde artikel.
 • Per min and max number of customers - alle leverbare orders binnen de selectie van het profiel worden per max aantal klanten gebatcht. In één batch zit dus maximaal het aantal klanten dat je instelt bij Maximum. Indien de selectie van orders minder klanten bevat dan het ingestelde bij Minimum, zal er geen batch worden gemaakt. 
 • Per min and max number of orders - alle leverbare orders binnen de selectie van het profiel worden per max aantal orders gebatcht. In één batch zit dus maximaal het aantal orders dat je instelt bij Maximum. Indien de selectie van orders minder orders bevat dan het ingestelde bij Minimum, zal er geen batch worden gemaakt. 
Minimum

Heeft betrekking op het ingestelde bij Grouping

Maximum

Heeft betrekking op het ingestelde bij Grouping

* Instellingen op het profiel overrulen algemene instellingen

Filters

Wanneer je een profiel inricht van het type Batch, dan zie je naast het tabje Profielinstellingen ook een tabje Filters staan. Deze filters zijn bedoeld om de set van orders die gebatcht moeten worden te filteren. Dit kan met behulp van twee soorten filters:

 • Waarde filters
 • Dataset filters

Bij een Waarde filter kan je aangeven dat een specifiek veld op de verkooporder gelijk of juist niet gelijk moet zijn aan een bepaalde waarde. Bij een Dataset filter kan je aangeven dat het verkoopordernummer of klantnummer moet voorkomen of juist niet moet voorkomen in een bepaalde dataset. Een dataset is in het geval van een koppeling met Afas Profit gelijk aan een getconnector en in het geval van een koppeling met Exact Globe gelijk aan een database View.

Voeg op de volgende manier een Waarde filter toe:

 1. Open het tabje Filters
 2. Druk op Toevoegen
 3. Selecteer bij Onderdeel: Verkooporders
 4. Selecteer bij Type: Waarde
 5. Selecteer bij Veld het veld waarop je wilt filteren
 6. Selecteer bij Operater "In" als je een filter wilt maken dat moet matchen en voor "Niet in" als je een filter wilt maken dat juist niet moet matchen.
 7. Selecteer bij Waarde de waarde waarmee het gekozen veld moet matchen of niet

mceclip0.png

Voeg op de volgende manier een Dataset filter toe:

 1. Open het tabje Filters
 2. Druk op Toevoegen
 3. Selecteer bij Onderdeel: Verkooporders
 4. Selecteer bij Type: Dataset
 5. Selecteer bij Veld of de dataset een specifiek ordernummer of juist klantnummer moet bevatten of niet
 6. Selecteer bij Operator "In" als de dataset het gekozen veld moet bevatten en "Niet in" als de dataset het gekozen veld niet moet bevatten
 7. Selecteer bij Dataset de getconnector (in geval van Afas Profit) of view (in geval van Exact Globe) die als dataset geldt voor het filter
 8. Selecteer bij Datasetveld het veld in de dataset voor het ordernummer of klantnummer

mceclip1.png

Een profiel toevoegen

Een profiel toevoegen kan op twee manieren: door een nieuw profiel toe te voegen of door een bestaand profiel te kopiëren. Bij het kopiëren worden alle instellingen meegenomen naar het nieuwe profiel en bij het toevoegen dienen alle velden handmatig ingevuld te worden. Voeg een nieuw profiel als volgt toe:

 1. Druk op Toevoegen
 2. Dubbelklik in de blanco regel en geef een Naam en Omschrijving op
 3. Geef het type op
 4. Zorg dat er een vinkje staat bij Actief
 5. Druk op Opslaan
 6. Selecteer de regel met het zojuist opgeslagen profiel
 7. Zet de instellingen van het profiel goed in de rechtersectie en druk daarboven op Opslaan

Een scripttaak plannen voor een profiel

Bovenaan de pagina met de profielen is ook de optie "Scripttaak plannen" beschikbaar. Hiermee kan er een scripttaak gepland worden die periodiek een opdracht uitvoert volgens de instellingen op het geselecteerde profiel. Plan als volgt een scripttaak:

 1. Selecteer het profiel waarvoor je een scripttaak wilt plannen
 2. Druk op Scripttaak plannen
   • Je komt nu automatisch op de portal pagina Script taken onder Uitbreiding. Het venster Script Taak Toevoegen staat hier geopend en is voorgevuld met het benodigde script om de taak uit te voeren
 3. Stel een gebruiker in waaronder de taak moet draaien
 4. Stel een zone in waarin de taak uitgevoerd moet worden
 5. Stel de minuten, uren, dagen en maanden in waarop de taak moet draaien
 6. Druk op Opslaan

mceclip0.png

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0