Stamgegevens > Profielen

Vanaf versie 1.32 is onder de Stamgegevens sectie in de management portal de Profielen pagina te raadplegen. Op deze pagina is het mogelijk om profielen in te richten die gebruikt kunnen worden bij het genereren van aanvulopdrachten.

Standaard zijn er al drie profielen zichtbaar: Orderbehoefte, Min-max, Orderbehoefte + min-max. Het Orderbehoefte profiel is een aanvulprofiel waarbij alleen wordt gekeken naar de orderbehoefte om te bepalen wat de tekorten zijn op de pick locaties. Bij het Min-max profiel wordt er juist alleen gekeken of er een tekort is op basis van de minimale en maximale voorraad aantallen die ingesteld staan voor de pick voorraad. Het derde profiel is een combinatie van beide.

De standaard profielen kunnen niet verwijderd worden, ze kunnen wel aangepast worden. Dit geldt voor alle velden behalve de twee Active velden.

mceclip1.png

Een profiel toevoegen

Een profiel toevoegen kan op twee manieren: door een nieuw profiel toe te voegen of door een bestaand profiel te kopiëren. Bij het kopiëren worden alle instellingen meegenomen naar het nieuwe profiel en bij het toevoegen dienen alle velden handmatig ingevuld te worden. Voeg een nieuw profiel als volgt toe:

 1. Druk op Toevoegen
 2. Dubbelklik in de blanco regel en geef een Naam en Omschrijving op
 3. Geef het type op
 4. Zorg dat er een vinkje staat bij Actief
 5. Druk op Opslaan
 6. Selecteer de regel met het zojuist opgeslagen profiel
 7. Zet de instellingen van het profiel goed in de rechtersectie en druk daarboven op Opslaan

Instellingen op een profiel

Het type profiel bepaald wat er ingesteld kan worden op het profiel. Op dit moment is er één type profiel beschikbaar in boxwise, PickReplenishment. Hieronder een uitleg van de verschillende instellingen.

General
Warehouses Hier kunnen de magazijnen ingesteld worden waarvoor er aanvulopdrachten gegenereerd moeten worden
Delete unhandeld lines Indien deze instelling aan staat, worden alle aanvulopdrachten die nog niet zijn Goedgekeurd eerst verwijderd voordat er nieuwe aanvulopdrachten worden gegenereerd
Auto approve generated lines Indien deze instelling aan staat, worden alle gegenereerde aanvulopdrachten direct goedgekeurd
Allocation order bulk

Met deze instelling kan de volgorde ingesteld worden van alloceren op de bulk locaties:

 • Alphabetical - bulk locatie wordt bepaald o.b.v. alfabetische volgorde
 • FEFO - bulk locatie wordt bepaald o.b.v. vervaldatum van het batch- of serienummer (oudste datum eerst), indien deze niet is gevuld zal worden teruggevallen op de begindatum van het batch- of serienummer
 • FIFO - bulk locatie wordt bepaald o.b.v. begindatum van het batch- of serienummer (oudste datum eerst)
Replenishment based on sales requirement
Active Indien dit vinkje aan staat, wordt er naar de orderbehoefte gekeken om te bepalen of er pick locaties aangevuld moeten worden
Days to look forward when retreiving salesorders Dit is het aantal dagen dat vooruit wordt gekeken om te bepalen welke orders worden meegenomen in de orderbehoefte. Het aantal is hier het aantal dagen tussen de huidige datum en de leverdatum van de order(regel)
Type of days to look forward when retreiving salesorders Dit is het type aantal dagen (werkdagen of weekdagen) dat vooruit wordt gekeken
ERP delivery methods Indien hier leveringswijzen staan ingesteld, worden alleen de orders met die leveringswijzen meegenomen in de orderbehoefte berekening
ERP selection codes Indien hier selectiecodes staan ingesteld, worden alleen de orders met die selectiecodes meegenomen in de orderbehoefte berekening
Replenishment based on MinMax
Active Indien dit vinkje aan staat, wordt er naar de minimale en maximale voorraad aantallen gekeken om te bepalen of er pick locaties aangevuld moeten worden*

* Kijk hier waar je de minimale en maximale aantallen kunt instellen voor pick voorraad

Een scripttaak plannen voor een profiel

Bovenaan de pagina met de profielen is ook de optie "Scripttaak plannen" beschikbaar. Hiermee kan er een scripttaak gepland worden die periodiek een opdracht uitvoert volgens de instellingen op het geselecteerde profiel. Plan als volgt een scripttaak:

 1. Selecteer het profiel waarvoor je een scripttaak wilt plannen
 2. Druk op Scripttaak plannen
   • Je komt nu automatisch op de portal pagina Script taken onder Uitbreiding. Het venster Script Taak Toevoegen staat hier geopend en is voorgevuld met het benodigde script om de taak uit te voeren
 3. Stel een gebruiker in waaronder de taak moet draaien
 4. Stel een zone in waarin de taak uitgevoerd moet worden
 5. Stel de minuten, uren, dagen en maanden in waarop de taak moet draaien
 6. Druk op Opslaan

mceclip0.png

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0