1.33 (januari 2022)

1.33.1.3 (februari)

Fixes

Algemeen

 • Het automatisch verbergen van meldingen i.c.m. one-scan functionaliteit werkte niet correct na heropenen van het inpak-/ontvangstscherm.

Afas Profit koppeling

 • De omschrijving van RMA orders in het selectiescherm was altijd leeg en wordt nu gevuld op basis van de omschrijving op de order. Dit geldt voor de koppeling met Afas Profit.
 • Er is een wijziging doorgevoerd aan het filter van een standaard getconnector m.b.t. het genereren van pick replenishment orders met het min/max profiel. 

Exact Globe koppeling

 • Zonefilters voor locaties konden ervoor zorgen dat niet alle locaties zichtbaar waren in de zones zonder die filters.

 

1.33.1.2 (februari)

Fixes

Algemeen

 • Bij gebruik van track & trace was het niet meer mogelijk om boxwise te gebruiken met Internet Explorer.
 • Bij opnieuw inpakken en verzenden van een eerdere zending werden de picker en packer van de bijbehorende Profit-pakbon verwijderd.
 • Bij het leveren van een order werd in sommige gevallen de picker en packer niet op de Profit-pakbon gezet.
 • Service levels met een blanco CMR formulier leidde tot een foutmelding in de Transsmart V2 koppeling.

 

1.33.1.1 (januari)

Fixes

Algemeen

  • De standaard kostprijs werd niet meer gevuld bij gegenereerde tellingen
  • In de Transsmart V2 koppeling kunnen nu ook service levels gebruikt worden die zowel een verzendlabel als retourlabel teruggeven. Beide worden nu correct afgedrukt door boxwise.
  • Er werden een aantal overbodige waarschuwingen in het log van boxwise getoond, deze zijn verwijderd.

 

 

1.33.1.0 (januari)

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen

 • Er is een track & trace functionaliteit toegevoegd waarmee het mogelijk is om statussen te registreren op colli via de BW Order app en in te zien via de management portal (lees meer).
 • Er is een instelling toegevoegd waarmee ingesteld kan worden dat zowel de ophaaldag als de afleverdag van een zending nooit in het weekend valt.

Touch applicatie

 • In de schermen waar het aantal van een artikel opgegeven dient te worden is nu ook de eenheid van het artikel zichtbaar.

Handterminal applicatie

 • In het scherm om het artikel te bevestigen tijdens picking staat nu ook de artikelcode van het artikel.

 

Wijzigingen

Touch applicatie

 • Op de kaartjes van serie- en batchnummers zijn de icoontjes met het slotje, vinkje en kruisje weggehaald wat zorgt voor een betere leesbaarheid van de serie- en batchnummers.

Handterminal applicatie

 • De lijst van artikelen bij het op locatie leggen van artikelen is nu gesorteerd op basis van de standaard locatie van het artikel in plaats van de artikelcode.

 

Fixes

Algemeen

 • De maximale lengte van de barcodes en de eenheid omschrijvingen in de barcode tabel van boxwise is verlengd zodat er geen conflicten meer ontstaan in de synchronisatie met de verschillende Erp systemen.
 • In een specifiek scenario waarbij wordt afgeweken van het aan te vullen aantal en het verwijderen van de aanvulopdracht kon een spookallocatie ontstaan.
 • Bij een batch met verschillende zendingen waarbij de artikelen voor alle zendingen wel eerst werden ingepakt konden pakbonnen ontstaan met daarop alleen regels voor de colli voorraadregistratie.
 • Verwerkingen van verkooporders die langer duren dan 5 minuten hoeven nu geen time-out foutmeldingen meer op te leveren doordat hier configuratie voor mogelijk is.
 • Bij het verwerken van vrije rma ontvangsten werd de factuur ook afgedrukt wanneer op de vraag of deze afgedrukt moest worden 'Nee' werd beantwoord.
 • In sommige gevallen werden de pick difference tellingen niet goed berekend, hier zijn diverse fixes voor doorgevoerd.

Touch applicatie

 • Bij het toevoegen van meerdere colli tegelijk waarop colli voorraadregistratie was ingesteld werd geen scherm meer getoond om de serie- of batchnummers op te geven indien het gekoppelde artikel een serie- of batchnummer artikel was.
 • Bij het inpakken van een batch- of serie artikel met een barcode met meerdere rubrieken werd niet gecontroleerd op de beschikbaarheid van het batch- of serienummer.
 • Als een serienummer voor een tweede keer werd ingepakt (in een andere colli), dan werd er geen melding getoond. Nu wordt er wel een melding getoond waardoor een serienummer niet dubbel ingepakt kan worden.

Handterminal applicatie

 • Op sommige plaatsen werden aantallen van batchnummers ten onrechte met decimalen getoond.
 • De instructies op de inkooporderregel werden niet getoond bij inkooporders met één inkooporderregel.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0