1.34 (april 2022)

1.34.1.4 (juni)

Fixes

 • Er konden onjuiste leverbaarheidspercentages getoond worden voor verkooporders waarvan de voorraad was toegewezen en de voorraad ook op locaties lag die geblokkeerd voor uitgaand waren.
 • Er konden onjuiste leverbaarheidspercentages getoond worden voor verkooporders indien er meer voorraad was toegewezen dan er daadwerkelijk aan voorraad was.

 

1.34.1.3 (mei)

Nieuwe functionaliteiten

 • Het is nu instelbaar dat voor specifieke klanten automatisch SSCC labels worden afgedrukt bij het verzenden van orders. Stel hiervoor de klantnummers in bij de instelling Customers for auto print SSCC labels onder de algemene instellingen.

 

1.34.1.2 (mei)

Fixes

 • In de Exact koppeling kon een fout optreden tijdens synchronisatie van de voorraad i.c.m. de Exact inkoopinstelling `Serie-/batchnummers toekennen` niet actief . Dit is verholpen. 

 

1.34.1.1 (april)

Nieuwe functionaliteiten

 • Er is een instelling toegevoegd waarmee je kunt activeren dat de boxwise pakbon wordt vertaald. Standaard worden de talen Engels, Duits, Frans en Nederlands meegeleverd maar er kunnen meer talen worden toegevoegd. Aangepaste pakbonnen kunnen ook worden vertaald maar hier is nog wel aanvullende inrichting voor nodig (lees meer).

Fixes

 • De management portal kon niet meer worden geopend in Internet Explorer, dit is nu weer mogelijk.
 • Er is een wijziging doorgevoerd dat ervoor moet zorgen dat de voorraadsynchronisatie tussen boxwise en het erp systeem niet meer faalt.

 

1.34.1.0 (april)

Nieuwe functionaliteiten

Management portal

 • Er is een nieuwe labeltype beschikbaar: dataset labels. Hiermee is het mogelijk labels af te drukken op basis van de inhoud van een getconnector (Afas Profit kopeling) of SQL view (Exact Globe koppeling). Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk om locatie labels of Kanban labels af te drukken. Lees hier meer over het gebruik van dataset labels.
 • Het is nu mogelijk om een (externe) dataset te koppelen aan een artikel- of ontvangstlabel. Hiermee wordt het mogelijk om alles wat geregistreerd staat in het gekoppelde Erp systeem af te drukken op het label. Op die manier wordt het bijvoorbeeld ook mogelijk om informatie uit vrije velden af te drukken op het label (lees meer).
 • Er is een nieuwe portal pagina toegevoegd met alle historische tellingen die met boxwise zijn gedaan. Tellingen worden hierin getoond vanaf het moment dat ze zijn goedgekeurd en verwerkt richting het ERP.
 • In het overzicht van colli op de Track & Trace Traceren pagina is nu ook een kolom beschikbaar met de barcode van de colli.
 • Er kunnen nu zone filters ingesteld worden op de onderdelen Verkooporders en (Verzend) Voorgestelde verplaatsingen op het veld Steriel. Hiermee kunnen orderregels met steriele of juist niet steriele artikelen worden gefilterd in een zone. Dit zone filter is van toepassing in de koppeling met Afas Profit.
 • Bij het genereren van aanvulopdrachten is het nu mogelijk om specifieke klantnummers of ordernummers op te geven zodat je de grijplocaties kunt aanvullen voor een specifieke klant of order.
 • In de aanvulprofielen is het nu mogelijk om specifieke selectiecodes op te geven waarop de orders gefilterd worden bij het berekenen van de orderbehoefte.
 • In de aanvulprofielen is het nu mogelijk om een allocatievolgorde op te geven: alfabetisch, FIFO (First In First Out) of FEFO (First Expired First Out).
 • Er is een instelling toegevoegd die bepaald in welke volgorde aanvulopdrachten worden getoond aan de gebruikers: Pick replenishment default picking route (lees meer).

 

Wijzigingen

Algemeen

 • Performance verbeteringen in het ophalen van artikel informatie. Dit zal met name merkbaar zijn indien er veel magazijnen aanwezig zijn. 

Management portal

 • Bij het verwijderen van een zone filter krijg je nu eerst een bevestigingsvraag i.p.v. dat het filter direct wordt verwijderd.
 • Bij het wijzigen van een license plate status wordt nu direct het het audit log van de license plate ververst.

 

Fixes

Algemeen

 • Bij het deels inpakken en verwerken van een zending in de batch werd het resterende deel van de batch verwijderd in een specifiek scenario waarbij het verwerkte artikel op twee orderregels stond en het geleverde aantal hoger was dan de eerste orderregel.
 • Het toevoegen van een vrije barcode, met een eenheid aantal van 4 of meer cijfers, leidde tot een foutmelding.
 • Bij het ophalen van voorbereide magazijnverplaatsingen uit Afas Profit worden geblokkeerde artikelen nu niet meer opgehaald.
 • Op openstaande aanvulopdrachten verdwenen na verloop van tijd de locaties om aan te vullen.
 • Het verwijderen van barcodes van dimensie artikelen in Afas Profit werd in boxwise niet goed verwerkt.
 • Op de boxwise ontvangstbon werd de ‘datum ontvangst’ bepaald o.b.v. moment van afdrukken i.p.v. moment van ontvangen.

Management portal

 • Als het recht om batches te mogen verwijderen in de management portal uit stond, dan was het via de delete-toets op je toetsenbord alsnog mogelijk om een batch te verwijderen.
 • Bij het aanmaken van batches op orderregelniveau werd het geselecteerde allocatie profiel (scanner of print) niet overgenomen.

Touch applicatie

 • In het verzendscherm viel de scrollbar voor de vervoerders en service levels over de buttons heen, hier is nu meer ruimte voor. Daarnaast is in ditzelfde scherm nu meer ruimte voor de omschrijving van het geselecteerde service level waardoor omschrijving met twee regels nu ook goed getoond worden.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0