Labels inrichten en beheren

In de management portal is het mogelijk om labels in te richten en te beheren. Boxwise kent geen uitgebreide label editor waarmee je de lay-out kunt ontwerpen, maar je kunt per label wel diverse zaken instellen. Op deze pagina wordt beschreven hoe je labels kunt inrichten.

Hoe voeg je een label toe?

Om een label toe te voegen in boxwise dien je de volgende stappen uit te voeren:

 1. Log in op de management portal
 2. Ga naar Stamgegevens > Labels
 3. Druk op Toevoegen
 4. Vul in de sectie Labelinformatie de volgende velden in:
  • Naam: de naam van het label
  • Beschrijving: een aanvullende beschrijving van het label
  • Label type: het type label dat je wilt toevoegen
  • Dataset: de (externe) dataset met data die je wilt gebruiken op het label. Dit is alleen te gebruiken bij de label typen Dataset, Item, Item (serial/batch), Purchase Receive en Purchase Receive (serial/batch)
  • Enkel label: zet dit vinkje aan als je wilt dat het ingevoerde aantal bij het afdrukken niet wordt gebruikt om het aantal labels te bepalen, maar om als getal op het label te plaatsen.
  • Actief: indien dit vinkje niet is aangezet is het label niet beschikbaar in de applicatie.
 5. Voeg in de sectie Printerinstructies de ZPL code van het label toe. Deze ZPL code representeert de de lay-out van het label en kan gegenereerd worden met een label editor zoals Bartender. Dit wordt doorgaans door consultants van Trancon gedaan.
 6. Zorg dat in de ZPL zogenaamde placeholders staan op de plaatsen waar er velden vanuit de dataset moeten komen. Deze placeholders zien er als volgt uit: &placeholder1&
 7. Druk op Opslaan
 8. Nadat je op Opslaan hebt gedrukt kunnen in de sectie Veldtoewijzingen de dataset velden gekoppeld worden aan de placeholders:
  • In de kolom Printercodeveld staan de placeholders uit de ZPL.
  • In de kolom Labeltype veld kun je een dataset veld koppelen aan de placeholders. Welke dataset velden je kunt kiezen is afhankelijk van het Labeltype dat je hebt gekozen. 
 9. Druk nogmaals op Opslaan als alle veldtoewijzingen zijn gedaan.

mceclip1.png

Hoe koppel ik een externe dataset aan een vaste dataset?

De labels hebben een vaste dataset met een beperkt aantal velden die je op het label kunt plaatsen. Voor de labeltypen Item, Item (Serial/Batch), Purchase Receive en Purchase Receive (Serial/Batch) is het echter mogelijk om een externe dataset te koppelen en op die manier meer velden tot de beschikking te krijgen. Dit doe je als volgt:

 1. Voer de bovenstaande stappen uit om een label toe te voegen, kies hierbij voor labeltype Item, Item (Serial/Batch), Purchase Receive of Purchase Receive (Serial/Batch).
 2. Het veld Dataset wordt beschikbaar door de keuze van één van deze labeltypen.
 3. Selecteer de dataset die je wilt koppelen.
 4. Er komt een nieuwe sectie beschikbaar: Koppelingen
  • Kolom Sleutelveld: het veld uit de vaste dataset om op te 'matchen'
  • Kolom Datasetsleutel: het veld uit de externe dataset om op te 'matchen'
  • Kolom Verplicht?: geeft aan of de koppeling verplicht is
 5. Selecteer in de kolom Datasetsleutel het veld waarop je de twee datasets wilt koppelen. Zorg dat je hier een veld selecteert die 'matcht' met het veld uit de vaste dataset.
 6. Druk op Opslaan
 7. Controleer of in de sectie Veldtoewijzingen in de kolom Labeltypeveld nu ook velden zijn te koppelen uit de externe dataset.

mceclip0.png

De velden uit de gekoppelde dataset zijn te herkennen doordat er "(dataset)" achter de velden staat.

mceclip1.png

Hoe pas ik de lay-out van een label aan?

Boxwise heeft niet de beschikking over een editor waarmee je de lay-out van een label in elkaar kunt zetten. Je zult hiervoor een ander programma nodig hebben. Het programma dat door Trancon consultants wordt gebruikt is Bartender.

In een dergelijk programma is het van belang dat je naast het kunnen maken van de lay-out ook een export kan doen naar ZPL code. Deze ZPL code dient namelijk toegevoegd te worden aan de printerinstructies van het label (zie bovenste paragraaf).

Welke velden zijn beschikbaar per labeltype?

Elk labeltype heeft een vaste set aan velden die op het label geplaatst kunnen worden. Op deze pagina staat per labeltype beschreven welke velden beschikbaar zijn.

Welke formatting scripts zijn te gebruiken?

In de sectie Veldtoewijzingen bevat het grid om de placeholders te koppelen aan een veld uit de dataset nog een kolom: Script (js.net).

In deze kolom kun je de (ruwe) waarde die uit het gekoppelde veld komt nog bewerken/manipuleren voordat het op het label wordt afgedrukt. Dit doe je door gebruik te maken van de scripttaal js.net (javascript syntax). Naast de standaard functies die het .NET Framework biedt voor de verschillende objecttypes (String, DateTime, etc.) zijn er een aantal extra functies die je kunt gebruiken. Deze functies staan hieronder beschreven.

De waarde variabele kun je verkrijgen door Me te gebruiken. Hieronder een aantal voorbeelden.

Me.ToString("dd-MM-yyyy") // functieaanroep via .NET Type DateTime
Me.ToUpper()        // functieaanroep via .NET Type String
ltrim(Me)         // js.net 
Me.substr(10,20)      // js.net equivalent van Me.Substring(10, 20) maar dan zonder foutmelding als index-waarden buiten de totale lengte van de String vallen.
Functie Omschrijving
trim(val : String) Verwijdert eventueel aanwezige voor- en nalopende spaties.
ltrim(val : String) Verwijdert eventueel aanwezige voorlopende spaties.
rtrim(val : String) Verwijdert eventueel aanwezige nalopende spaties.
Me.substr(indexStart : Integer, length : Integer) Haalt een deel uit de string beginnend bij indexStart met de lengte inlength.
Me.replace(searchFor : String, replaceWith : String) Vervangt de gevonden tekst in searchFor met de tekst in replaceWith.
Me.toLowerCase() Vervangt alle hoofdletters door kleine letters (bijv. A wordt a).
Me.toUpperCase() Vervangt alle kleine letters door hoofdletters (bijv. a wordt A).
Me.concat(one : String, two: String, ...) Voegt Me en alle Strings samen tot één String.
encodeAsCode128setA(val : String) Vertaalt de string naar de encoding van Code128 set A. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Code_128.

LineWrap(lineNumber: Integer, maxLength : Integer)

Haalt een deel uit de string met een maximale lengte van maxLength en toont dit op de juiste regel op basis van de lineNumber. Dus bijvoorbeeld max 25 op een regel en twee regels:

 1. LineWrap(1, 25)
 2. LineWrap(2, 25)

Note:

Method chaining kan nog wel eens een probleem opleveren. Bijvoorbeeld:

Decimal.Parse(Me).ToString("0000.00")

werkt niet, maar

var x = Decimal.Parse(Me); x.ToString("0000.00")

en

String.Format("{0:0000.00}", Decimal.Parse(Me))

werken wel.

Extra voorbeelden:
Datum opmaak wanneer de bron ook leeg kan zijn

if (Me == "") {"01-01-0001"} else {DateTime.Parse(Me).ToString("dd-MM-yyyy")}

Daarnaast kunnen er problemen ontstaan bij het uitvoeren van javascript functies wanneer er geen data kan worden opgehaald waar de functie iets mee moet doen. Dit kan worden opgelost door de if (Me == null) {""} te gebruiken gevolgd door de nodige functie.

if (Me == null) {""} else {LineWrap(1,25)}
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0