Batches picken met de Warehouse app

Om batches te kunnen picken met de Warehouse app ga je vanuit het hoofdmenu van de app naar Batch picken in de sectie Uitgaand

Overzicht van de batches

Nadat je in het hoofdmenu hebt gekozen voor Batch picken kom je terecht in het overzicht met de openstaande batches. In dit overzicht staan alleen batches die nog gepickt dienen te worden.

Per batch wordt het volgende getoond:

 • De naam van de batch
 • De datum en tijd van aanmaken van de batch
 • Het totaal aantal regels en aantal regels dat reeds gepickt is
 • Eventuele batch tags
 • Eventuele actieve pickers

mceclip0.png

Het openen van de batches kan op twee manieren:

 • Door op de batch te drukken
 • Door de batch barcode te scannen

Met de zoekfunctie kan er worden gezocht naar specifieke batches.

Inhoud van de batch

Nadat je een batch hebt geopend worden alle pickregels van de batch getoond. Elke pickregel bevat de volgende informatie:

 • De locatie waarvan gepickt moet worden
 • De omschrijving van het te picken artikel
 • De artikelcode van het te picken artikel (alleen als de regel focus heeft)
 • Het totaal aantal te picken en reeds gepickte aantal

mceclip1.png

Bovenaan in het scherm is een voortgangsbalk met daarin de batchnaam zichtbaar. Bij elke pickactie zal deze balk iets groener worden waardoor je goed kunt zien hoever je bent met picken voor de batch.

Met de zoekfunctie kan er gezocht worden naar specifieke artikelen of locaties in de batch.

Picken van een (standaard) artikel

Om een artikel te kunnen picken dient de betreffende pickregel focus te hebben. Een pickregel met focus herken je doordat deze groter is dan de andere pickregels en bovendien een pijltje bevat.

Wanneer de regel focus heeft kun je óf het artikel eerst scannen óf de locatie eerst scannen. Als je eerst het artikel scant zal je daarna de locatie moeten scannen, andersom geldt hetzelfde.

Na het scannen van het artikel en de locatie kom je terecht in een scherm waar je het aantal kunt invoeren. Voer hier het aantal in dat je daadwerkelijk pickt en bevestig met de bevestigingstoets rechts onderin. Je keert nu terug in de picklijst waar automatisch de volgende pickregel geselecteerd is.

Op de regel zie je groen bolletje als de regel compleet gepickt is of een geel bolletje als de regel deels gepickt is.

mceclip2.png

Picken van een batch artikel

Na het scannen van het artikel en de locatie kan je bij batch artikelen niet direct een aantal opgeven, je dient namelijk eerst het batchnummer te scannen.

Indien je gebruik maakt van volledige registratie van batchnummers (ook bij ontvangst en in je voorraad) dan stelt boxwise altijd de batchnummers voor die je dient te picken:

mceclip0.png

Je kunt afwijken van de voorgestelde batchnummers en een ander batchnummer picken. Voorwaarde is dan wel dat dit batchnummer niet is gealloceerd voor een andere batch.

Nadat je het batchnummer hebt gescand (of handmatig hebt geselecteerd), dien je het aantal op te geven.

mceclip1.png

Per batchnummer wordt aangegeven of er nog niet, deels, compleet of meer voor gepickt is dan oorspronkelijk gealloceerd:

 • Geen bolletje: nog niet gepickt
 • Geel bolletje: deels of meer gepickt
 • Groen bolletje: compleet gepickt 

mceclip2.png

Als je niet gebruik maakt van een volledige batchnummer registratie maar alleen registreert bij uitgifte, dan krijg je geen batchnummer voorgesteld en kan je deze vrij ingeven.

Picking - batchnummerregistratie bij uitgaand - 1.png  Picking - batchnummerregistratie bij uitgaand - 2.png

Picken van een serie artikel

Net als bij batch artikelen kan je na het scannen van de locatie en het artikel niet direct een aantal opgeven. Je dient namelijk eerst de specifieke serienummers op te geven.

Indien je gebruik maakt van volledige registratie van serienummers (ook bij ontvangst en in je voorraad) dan stelt boxwise altijd de serienummers voor die je dient te picken:

mceclip1.png

Je kunt afwijken van de voorgestelde serienummers en een ander serienummer picken. Voorwaarde is dan wel dat dit serienummer niet is gealloceerd voor een andere batch.

Per serienummer wordt aangegeven of het wel of niet gepickt is. Als je meer pickt dan gealloceerd, dan is dit ook inzichtelijk:

 • Geen bolletje: nog niet gepickt
 • Geel bolletje: serienummer was niet gealloceerd en is meer gepickt
 • Groen bolletje: gepickt 

mceclip3.png

Als je niet gebruik maakt van een volledige serienummer registratie maar alleen registreert bij uitgifte, dan krijg je geen serienummer voorgesteld en kan je deze vrij ingeven.

Picking - serienummerregistratie bij uitgaand - 1.png  Picking - serienummerregistratie bij uitgaand - 2.png

Verwerken van het picken

Als je alle regels volledig hebt gepickt, dan zal je na de laatste pickactie een pop-up krijgen met de vraag of je het picken wilt verwerken. Door hier te bevestigen zullen de pickacties worden verwerkt en zal de batch veranderen van status.

Afhankelijk van de zone rechten zal het ook mogelijk zijn om het picken al te verwerken als nog niet alle regels volledig zijn gepickt.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1