Verplaatsen met de Warehouse app

Om artikelen te verplaatsen met de Warehouse app ga je vanuit het hoofdmenu van de app naar Verplaatsen in de sectie Voorraadbeheer.

Om een verplaatsing uit te voeren dient altijd opgegeven te worden wat de huidige locatie is, welk artikel verplaatst dient te worden, welk aantal er verplaatst moet worden en naar welke locatie het artikel verplaatst dient te worden. Dit komt overeen met de drie velden die je ziet in het verplaatsing scherm:

  • Van locatie
  • Artikelen
  • Naar locatie

mceclip1.png

Stap 1: Van locatie

Als je het scherm betreedt, dan staat de focus op het veld Van locatie. Dit zie je doordat er in dit veld een pijltje staat. De snelste manier om een locatie te selecteren is door de locatie nu te scannen.

Mocht de locatie niet scanbaar zijn doordat er bijvoorbeeld geen barcode beschikbaar is, dan kan de locatie ook handmatig geselecteerd worden. Dit doe je door eerst op het loepje te drukken en vervolgens de gewenste locatie te zoeken en te selecteren.

Stap 2: Artikelen

Zodra de Van locatie is opgegeven, zal de focus automatisch verspringen naar het veld Artikelen. Het is nu mogelijk een artikel op te geven. Ook dit kan weer via scannen of handmatige selectie. Nadat het artikel gescand of handmatig geselecteerd is via het loepje, kom je in het scherm waar je het aantal op kunt geven. Geef hier het aantal op en bevestig.

mceclip4.png

Batch- en serie artikelen

Bij het verplaatsen van batch- en serie artikelen dien je na het scannen van het artikel respectievelijk een batch- en serienummer op te geven. Bij batchnummers dient er vervolgens ook een aantal opgegeven te worden. Bij serienummers hoeft dat niet omdat het aantal daar altijd 1 is.

Batch artikel

mceclip3.png  mceclip1.png

Serie artikel

mceclip2.png

Stap 3: Naar locatie

Nadat het artikel en aantal is bevestigd zal je terugkeren in het verplaatsing scherm. Hier is de focus nu verplaatst naar het veld Naar locatie. Het opgeven van de Naar locatie gaat op precies dezelfde wijze als het opgeven van de Van locatie.

Stap 4: Verwerken

Als zowel de Van locatie, het artikel als de Naar locatie is opgegeven, wordt de verwerkingsbutton actief (oranje). Dit betekend dat de verwerking gestart kan worden. Druk op de verwerkingsbutton om de verplaatsing uit te voeren. Na het vewerken keer je automatisch terug in het verplaatsing scherm waar alle velden nu weer leeg zijn.

mceclip2.png

Meerdere artikelen verplaatsen

De bovenbeschreven stappen beschrijven het verplaatsen van één artikel. Het is echter ook mogelijk om in één verwerking meerdere artikelen te verplaatsen. Dit doe je door bij stap 3 zelf de focus terug te zetten naar het veld Artikelen. Je kunt nu een nieuw artikel toevoegen aan de verplaatsing door deze te scannen of handmatig te selecteren. 

Nadat je meerdere artikelen hebt toegevoegd, zal de focus niet meer automatisch naar de Naar locatie gaan. Dit zorgt ervoor dat je makkelijker meerdere artikelen kunt toevoegen. Handmatig kun je de focus uiteraard wel weer op de Naar locatie zetten.

Locaties locken

Op de velden voor de Van en Naar locatie staat een icoontje met een slotje. Door hier op te drukken wordt de opgegeven locatie bewaard na het verwerken van een verplaatsing. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn in de volgende situaties:

  • Van locatie locken: bij het leegruimen van de ontvangstlocatie
  • Naar locatie locken: bij het leegruimen van een stelling naar een (persoonlijke) transportlocatie

Resetten

Boven aan het verplaatsing scherm staat een icoontje met een prullenbak. Hiermee kunnen alle opgegeven locaties en artikelen in één keer weer leeggemaakt worden. Locaties die gelockt zijn worden niet leeggemaakt.

Afwijkende instellingen

Wanneer je de standaard werking van het verplaatsen niet prettig vindt werken, dan zijn er instellingen waarmee je de werking kunt aanpassen.

Via het submenu ga je naar Instellingen, hier zie je de volgende instellingen:

  • Automatisch verwerken - wanneer je dit aanzet, wordt de verplaatsing direct uitgevoerd wanneer alle velden gevuld zijn
  • Automatische artikel selectie - wanneer je dit aanzet, wordt het artikel automatisch geselecteerd als je een locatie selecteert waar maar één artikel ligt

Verplaatsen - instellingen - 1.png  Verplaatsen - instellingen - 2.png

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0