Sorteren en filteren van batches en pickregels in de Warehouse app

In de Warehouse app is het op meerdere schermen mogelijk om te sorteren en filteren, zo ook in de lijsten met openstaande batches en pickregels.

Batches sorteren en filteren

Via het filter icoon bovenaan het scherm met de lijst van batches kan het Sorteren en filteren scherm voor batches geopend worden. Dit scherm ziet er als volgt uit:

mceclip0.png

Er kan gesorteerd worden op de volgende velden:

 • Aangemaakt: oplopend of aflopend op basis van datum/tijd van aanmaken van de batch
 • Batchnaam: alfabetisch oplopend of aflopend op basis van batchnaam
 • Aantal regels: oplopend of aflopend op basis van aantal regels in de batch

Er kan gefilterd worden op de volgende velden:

 • Batch tags: alleen de batches met de batch tags waarop je filtert worden getoond
 • Actieve picker: alleen de batches zonder actieve picker of juist met actieve picker worden getoond

Indien het filter "Geen actieve picker" actief staat, dan vindt er bij het openen van de batch een extra validatie plaats of geen actieve picker is. Als dat dan toch wel het geval is, zul je een melding krijgen.

Pickregels sorteren en filteren

Via het filter icoon bovenaan de lijst met pickregels kan het Sorteren en filteren scherm voor pickregels geopend worden. Dit scherm ziet er als volgt uit:

mceclip10.png

Er kan gesorteerd worden op de volgende velden:

 • Standaard: oplopend of aflopend sorteren op basis van de ingestelde looproute (eventueel via maatwerk script)
 • Locatie: alfabetisch oplopend of aflopend sorteren op basis van locatie code
 • Aantal: oplopend of aflopend sorteren op het totaal aantal te picken per regel
 • Gewicht: oplopend of aflopend sorteren op basis van het gewicht van het artikel op de pickregel
 • Totaalgewicht: oplopend of aflopend sorteren op basis van het gewicht de hele pickregel (gewicht artikel x aantal) 
 • Volume: oplopend of aflopend sorteren op basis van het volume van het artikel op de pickregel

Er kan gefilterd worden op de volgende velden:

 • Pickregel status: alleen de pickregels met de statussen waarop je filtert worden getoond 
 • Type locatie: alleen de pickregels met de locatie typen (bulk, pick, geen) worden getoond

Sortering toepassen

Het activeren van de sortering doe je door één keer op de chip te drukken, de chip krijgt dan een lichtoranje kleur en een pijltje omhoog. Je filtert nu oplopend op het betreffende veld. Door nogmaals op de chip te drukken kan je instellen dat je aflopend sorteert, het pijltje wijst dan naar beneden. Door een derde keer op de chip te drukken wordt de sortering weer gedeactiveerd.

Nadat je op Bevestigen hebt gedrukt wordt de chip zichtbaar boven de lijst. Ook hier kan je de sortering nog wijzigen naar oplopend of aflopend. Een longpress op de chip deactiveert de sortering en verwijderd de chip.

mceclip1.png    mceclip8.png

Filtering toepassen

Het toepassen van een filter chip werkt simpelweg door er op te drukken. Een actieve filter chip is groen en heeft een vinkje. Door er nogmaals op te drukken wordt de filter chip gedeactiveerd.

Voor sommige velden is het mogelijk om op meerdere chips tegelijk te filteren (b.v. bij Batch tags) en voor sommige velden kan je maar op één chip tegelijk filteren (b.v. bij Actieve picker).

Nadat je op Bevestigen hebt gedrukt wordt de chip zichtbaar boven de lijst. Een longpress op de chip deactiveert de filtering en verwijderd de chip. 

mceclip6.png    mceclip9.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0