1.36 (september 2022)

1.36.1.4 (november)

Fixes

Algemeen

 • Bij het opnieuw verzenden van een zending (vanuit historische zendingen) trad er een fout op bij omgevingen gekoppeld aan Afas Profit.

 

1.36.1.3 (oktober)

Fixes

Warehouse app

 • Bij het picken van een batch met meerdere verkooporders klopte het te picken aantal niet bij artikelen die in meerdere verkooporders zaten en vanaf dezelfde locatie gepickt moesten worden.

 

1.36.1.2 (oktober)

Fixes

Warehouse app

 • Bij het verplaatsen van license plates werden er geen decimalen getoond bij de artikelen op de license plates.

 

Wijzigingen

Touch applicatie

 • Bij het afdrukken van enkelvoudige artikel- en ontvangstlabels is het nu mogelijk om een aantal met decimalen in te voeren zodat je een aantal met decimalen op het label kan afdrukken.

 

1.36.1.1 (september)

Fixes

Warehouse app

 • Het scannen van artikelen bij ontvangst is verbeterd.

 

1.36.1.0 (september)

Nieuwe functionaliteiten

Management portal

 • Het is nu mogelijk om print agents te herstarten vanuit de management portal (lees meer).

 

Warehouse app

 • Ad-hoc tellen (lees meer)
 • Ontvangen van serie- en batch artikelen (lees meer).
 • Serie- en batch artikelen kunnen uitleveren via balie uitgiftes (lees meer).
 • Batch- en verkoopordernotities worden nu getoond bij het openen van een batch om te picken.
 • Verkooporderregelinstructies worden nu getoond bij het picken van een artikel.
 • Inkoopordernotities worden nu getoond bij het openen van een inkooporder om te ontvangen.
 • Inkooporderregelinstructies worden nu getoond bij het ontvangen van een artikel.
 • Er kan nu meer worden ontvangen dan het aantal op de inkooporderregel.
 • Als het zonerecht "Allow to deliver more than ordered while picking" aan staat, dan kan er nu meer worden gepickt dan het aantal op de verkooporderregel.
 • Als het zonerecht "Skip location while picking" aan staat, dan hoeft de locatie nu niet meer gescand en bevestigd te worden tijdens het picken.
 • Als het zonerecht "Prefill picking quantity" aan staat, dan staat het te picken aantal voorgevuld tijdens het picken van een artikel.
 • Als het zonerecht "Allow to process partial picked lines" aan staat, dan is het toegestaan om batches te verwerken als ze nog niet compleet gepickt zijn. Als dit recht uit staat, dan is het niet toegestaan om deels gepickte batches te verwerken.
 • Als het zonerecht "Allow manual picking (no validation)" aan staat, dan is het toegestaan om artikelen en locaties handmatig te bevestigen. Als dit recht uit staat, dan moeten artikelen en locaties gescand worden.
 • Als het zonerecht "Prefill inventory max quantity" aan staat, dan is het maximaal aantal te verplaatsen artikelen voorgevuld tijdens het uitvoeren van een verplaatsing.
 • Het is nu mogelijk om een pickregel te markeren als manco (lees meer).
 • Via het submenu kan nu vanuit vrijwel elke module het voorraadoverzicht van het geselecteerde artikel geraadpleegd worden.

 

Wijzigingen

Algemeen

 • Er is een nieuwe tellingstatus bijgekomen: Geteld. Voorheen was er geen verschil tussen een gegenereerde telling en een daadwerkelijk getelde telling. Nu is dat verschil wel zichtbaar.
 • De tellingstatus SuggestedCount is hernoemd naar Hertellen.
 • Er is een wijziging doorgevoerd waarmee de boxwise "Print Agent" automatisch weer probeert op te starten als deze niet meer werkt.

 

Management portal

 • Wachtrij berichten kunnen nu altijd opnieuw ingediend worden, ongeacht in welke status ze zich bevinden. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ook vastgelopen berichten met status "Wordt afgehandeld" of "Wachtrij" opnieuw ingediend worden.

 

Touch applicatie

 • Bij het afdrukken van ontvangstlabels voor standaard artikelen konden ten onrechte ook labels voor serie- en batch artikelen geselecteerd worden. 

 

Warehouse app

 • Na het picken van een regel ga je nu altijd naar de volgende regel in de lijst. Voorheen ging je altijd naar de eerste niet-gepickte regel in de lijst.

 

Fixes

Algemeen

 • Wachtrij berichten van het type "Enrich packing slip" worden nu niet meer getoond voor Exact Globe gebruikers. Dit bericht is alleen van toepassing voor Afas Profit gebruikers.
 • Als er een order- of balie uitgifte verwerking in de fout was gelopen en het betreffende verwerkingsbericht nog in de wachtrij stond, dan waren de voorraadallocaties verdwenen. Dit zorgde er ten onrechte voor dat die voorraad weer beschikbaar was voor andere orders.
 • Er zat een te strikte limiet op de grootte van zone filters waardoor filters met bijvoorbeeld erg veel magazijnen niet opgeslagen konden worden.

 

Management portal

 • Het gebruik van de "delete" toets op je toetsenbord terwijl je focus had in een zoekveld werd door boxwise ten onrechte geïnterpreteerd als een verwijdering van een geselecteerd record in de lijst van de geopende pagina. 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0