1.38 (april 2023)

1.38.1.4 (juni)

Fixes

Algemeen

 • Er konden geen nieuwe artikel- en ontvangst labels ingericht worden i.c.m. een dataset.

 

1.38.1.3 (juni)

Fixes

Algemeen

 • Bepaalde berichten werden niet goed afgehandeld op de wachtrij.

 

1.38.1.2 (mei)

Fixes

Algemeen

 • Niet-voorraadhoudende artikelen worden alleen aan het voorraadoverzicht in boxwise toegevoegd wanneer de instelling m.b.t. niet-voorraadhoudende artikelen picken actief is.

 

Management portal

 • Van niet volledige leverbare orders waarvoor geen deellevering is toegestaan, werden alleen de volledig niet leverbare orderregels getoond in het tabblad niet-leverbaar. De (deels) leverbare regels werden niet getoond in het tabblad leverbaar.

 

Warehouse mobile

 • Tijdens het picken resulteerde het picken van een afwijkend serienummer (op dezelfde picklocatie) in sommige gevallen in een fout `BadRequest`.

 

Handterminal applicatie

 • Het inpakken van een niet-voorraadhoudend artikel resulteerde in sommige gevallen in een fout.

 

Afas koppeling

 • Wanneer de standaard artikel locatie kleine letters bevat, trad er een fout op bij het inzien van de artikel voorraad.
 • De track & trace status tekst op inkooporderregels voor traceren van niet-voorraadhoudende artikelen is aangepast zodat ook degene die heeft ondertekend te raadplegen is in Afas Profit.

 

1.38.1.1 (mei)

Fixes

Algemeen

 • De afhandeling van bepaalde berichten op de wachtrij ging niet altijd goed.
 • Performance verbetering bij het ophalen van verkooporderregels met niet-voorraadhoudende artikelen.
 • Het veld "merk" in de dataset voor ontvangstlabels werd niet gevuld.
 • Wachtrijberichten gegenereerd vanuit maatwerk werden niet goed afgehandeld op de meervoudige verwerkingswachtrij.

 

Warehouse mobile

 • Van barcode typen waarvoor geen instellingen beschikbaar zijn in boxwise, worden de instellingen op de scanner nu juist overgenomen.

 

1.38.1.0 (april)

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen

 • Ontvangsten van inkooporders kunnen nu op de achtergrond (via de wachtrij) worden verwerkt.
 • Er kunnen nu meerdere berichten tegelijk afgehandeld worden op de wachtrij (lees meer).
 • In de koppeling met Exact Globe is het nu mogelijk om via de balie uitgifte functionaliteit een order aan te maken in Exact zonder hem direct te leveren.
 • Het is nu mogelijk om niet-voorraadhoudende artikelen te picken (lees meer).
 • Je kunt het afzendadres voor de leveringswijzen van boxwise (Ander Transport, Later Verzenden) nu ook per magazijn instellen (lees meer).

 

Koppelingen

 • Boxwise kan nu gekoppeld worden met Exact Globe+ (de opvolger van Exact Globe Next).

 

Warehouse app

 • Je kunt nu tijdens picking afwijken naar een andere locatie dan voorgesteld in de batch (lees meer).
 • Het is nu mogelijk om de barcodes van artikelen te wijzigen (lees meer).
 • Tijdens het picken wordt bij het te picken artikel naast de basiseenheid nu ook de eenheid van de verkooporder getoond ( voor standaard artikelen ) (lees meer).
 • Er is een instellingen pagina toegevoegd waarin het mogelijk is om de scannertechniek in te stellen, waaronder Android Intents. Dat zorgt ervoor dat de warehouse app nu op meerdere merken scanners kan functioneren (lees meer).

 

Wijzigingen

Algemeen

 • Wanneer je een telling op "Hertellen" zet, wordt het getelde aantal nu op 0 gezet. Hierdoor wordt je bij het hertellen niet beïnvloed door de eerdere telling en kan je bij het aantal het complete aantal invoeren i.p.v. het eventuele verschil met de eerdere telling.

 

Warehouse app

 • Bij het ontvangen van inkooporders werden de omschrijvingen van artikelen in de lijst afgekapt na één regel. Nu worden de omschrijvingen na twee regels afgekapt waardoor meer ruimte is voor de omschrijvingen. Bovendien wordt er meer ruimte getoond tussen de omschrijving en het te ontvangen aantal.
 • Bij het ontvangen van serie en batch artikelen werd elk gescande serie- of batchnummer onderaan de lijst toegevoegd, nu wordt deze bovenaan toegevoegd.
 • In de schermen waar je aantallen opgeeft voor artikelen kan je nu een "pop-up" met de volledige artikelomschrijving tonen. Hiermee kan je alsnog de hele omschrijving van een artikel raadplegen als deze niet op twee regels past. Tevens worden er nu drie puntjes getoond aan het einde van de omschrijving indien deze afgekapt wordt.
 • In het scherm met de artikelinformatie wordt de omschrijving van het artikel niet meer afgekapt.

 

Fixes

Algemeen

 • Het opnieuw afdrukken van een verzendlabel vanuit de historische zendingen werkte niet voor zendingen die met Sendcloud waren gedaan.
 • Bij het inrichten van printregels kon er geen apparaat meer gekozen worden op basis van een dropdown lijst met reeds gebruikte apparaten.
 • De unieke warehouse clients werden niet goed bepaald voor touch clients in combinatie met VMware.
 • Voor bepaalde labels (zoals verzendlabels) was het niet mogelijk om een kopie te laten afdrukken. Nu wordt het aantal kopieën dat in de printregel inrichting staat wel goed afgedrukt.

 

Management portal

 • Sinds versie 1.37.1.4 opende de management portal niet meer goed in Internet Explorer.

 

Warehouse app

 • Na het wijzigen van een gebruikerswachtwoord was deze niet direct te gebruiken bij het inloggen in de warehouse app.
 • Het selecteren van een license plate zonder artikelen resulteerde in een crash van de warehouse app, nu wordt er een melding getoond.
 • Van openstaande tellingen voor eenzelfde artikel op twee locaties met verschillende statussen werd het statusbolletje niet goed getoond in de app.
 • Bij tellingen van batch artikelen werd het aantal bij "Totaal geteld" visueel niet direct bijgewerkt na het verwijderen van een geteld batchnummer.
 • Na het uitvoeren van een hertelling werd de status van de telling niet bijgewerkt naar "Geteld" maar bleef staan op "Hertellen".
 • Op een batch kunnen zogenaamde "batch warnings" zitten. Deze werden ten onrechte nog niet getoond in de pop-up met notities bij het openen van een batch.
 • Bij batch picking werd vanaf de 31ste pickregel de focus niet meer correct naar de volgende pickregel verplaatst na een pick.
 • De diverse pop-ups voor het verwerken van het picken werkte niet goed i.c.m. maatwerk voor het filteren van pickregels per zone.
 • Bij het scannen van GS-1 barcodes met een batchnummer werd tijdens picking ten onrechte de melding "Batchnummer onjuist" gegeven wanneer eerst de locatie gescand werd en dan de GS-1 barcode.
 • Bij het scannen van een barcode met daarin het aantal werd tijdens het tellen het aantal niet juist weergegeven. Dit gebeurde vanaf de tweede scan, na de eerste scan werd het aantal wel al juist weergegeven.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0