1.38 (april 2023)

1.38.1.0 (april) in ontwikkeling

De releasenotes worden nog uitgebreid in aanloop naar de versie

 

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen

 • Verwerkingen van ontvangsten van inkooporders kunnen nu op de achtergrond (via de wachtrij) worden uitgevoerd.
 • In de koppeling met Exact Globe is het nu mogelijk om via de balie uitgifte functionaliteit een order aan te maken in Exact zonder hem direct te leveren.

 

Koppelingen

 • Boxwise kan nu gekoppeld worden met Exact Globe+ (de opvolger van Exact Globe Next).

 

Warehouse app

 • Je kunt nu tijdens picking afwijken naar een andere locatie dan voorgesteld in de batch.
 • Het is nu mogelijk om de barcodes van artikelen te wijzigen.
 • Tijdens het picken wordt bij het te picken artikel naast de basiseenheid nu ook de eenheid van de verkooporder getoond.
 • Er is een instellingen pagina toegevoegd waarin het mogelijk is om de scannertechniek in te stellen, waaronder Android Intents. Dat zorgt ervoor dat de warehouse app nu op meerdere merken scanners kan functioneren.

 

Wijzigingen

Algemeen

 • Wanneer je een telling op "Hertellen" zet, wordt het getelde aantal nu op 0 gezet. Hierdoor wordt je bij het hertellen niet beïnvloed door de eerdere telling en kan je bij het aantal het complete aantal invoeren i.p.v. het eventuele verschil met de eerdere telling.

 

Warehouse app

 • Bij het ontvangen van inkooporders werden de omschrijvingen van artikelen in de lijst afgekapt na één regel. Nu worden de omschrijvingen na twee regels afgekapt waardoor meer ruimte is voor de omschrijvingen. Bovendien wordt er meer ruimte getoond tussen de omschrijving en het te ontvangen aantal.
 • Bij het ontvangen van serie en batch artikelen werd elk gescande serie- of batchnummer onderaan de lijst toegevoegd, nu wordt deze bovenaan toegevoegd.
 • In de schermen waar je aantallen opgeeft voor artikelen kan je nu een "pop-up" met de volledige artikelomschrijving tonen. Hiermee kan je alsnog de hele omschrijving van een artikel raadplegen als deze niet op twee regels past. Tevens worden er nu drie puntjes getoond aan het einde van de omschrijving indien deze afgekapt wordt.
 • In het scherm met de artikelinformatie wordt de omschrijving van het artikel niet meer afgekapt.

 

Fixes

Management portal

 • Sinds versie 1.37.1.4 opende de management portal niet meer goed in Internet Explorer.

 

Warehouse app

 • Na het wijzigen van een gebruikerswachtwoord was deze niet direct te gebruiken bij het inloggen in de warehouse app.
 • Het selecteren van een license plate zonder artikelen resulteerde in een crash van de warehouse app, nu wordt er een melding getoond.
 • Van openstaande tellingen voor eenzelfde artikel op twee locaties met verschillende statussen werd het statusbolletje niet goed getoond in de app.
 • Bij tellingen van batch artikelen werd het aantal bij "Totaal geteld" visueel niet direct bijgewerkt na het verwijderen van een geteld batchnummer.
 • Na het uitvoeren van een hertelling werd de status van de telling niet bijgewerkt naar "Geteld" maar bleef staan op "Hertellen".
 • Op een batch kunnen zogenaamde "batch warnings" zitten. Deze werden ten onrechte nog niet getoond in de pop-up met notities bij het openen van een batch.
 • Bij batch picking werd vanaf de 31ste pickregel de focus niet meer correct naar de volgende pickregel verplaatst na een pick.
 • De diverse pop-ups voor het verwerken van het picken werkte niet goed i.c.m. maatwerk voor het filteren van pickregels per zone.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0