Waarom kan ik het ontvangst magazijn niet selecteren of zien?

Om een inkooporder te ontvangen met boxwise (scanner of touch pc), dient altijd eerst het magazijn geselecteerd te worden. Dit is het magazijn dat op de inkooporder staat geregistreerd.

Dit magazijn kan niet geselecteerd worden indien er geen ontvangstlocatie is ingesteld op dat magazijn. Omdat boxwise eerst ontvangt op een ontvangstlocatie, dient deze altijd ingesteld te zijn. Hier lees je hoe je dat instelt in Exact.

Om te controleren of er ontvangstlocatie staat ingesteld, ga je in de management portal naar Stock information > Warehouses. In de kolom Def. Inbound Location dient een locatie te staan.

Standaard_ontvangstlocatie.png


Ontvangstlocatie instellen

Voer de volgende werkzaamheden uit om de standaardlocatie in te stellen:

  1. ERP Systeem: stel de ontvangstlocatie in op het magazijn
  2. Ga in de management portal naar System > Proces Monitor
  3. Klik op het proces MainErpAppDomain
  4. Druk op de button Kill/Stop. Let er hierbij op dat er op dat moment geen verwerking plaatsvinden!
  5. Ga in de management portal naar System > Active Cache Objects
  6. Verwijder de cache objecten van het type Warehouses

Warehouses_cache_objecten.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1