Een gebruiker toevoegen

Om met boxwise te werken moeten er gebruikers aangemaakt worden. Elke werknemer van een bedrijf dient met zijn eigen gebruiker in te loggen in boxwise. Het toevoegen van gebruikers kan onbeperkt gedaan worden binnen de boxwise licentie. Het is dus niet nodig de licentie uit te breiden op het moment dat je een gebruiker toevoegt.

In de structuur van boxwise wordt er gewerkt met zones en gebruikers. Per boxwise installatie zijn er een aantal zones beschikbaar, een gebruiker dient toegevoegd te worden aan ten minste één zone om met boxwise te kunnen werken. Op zone niveau kan de autorisatie geregeld worden.

Het is mogelijk om tegelijkertijd meerdere keren in te loggen met één gebruiker. Dit kan wel voor problemen zorgen en is dus niet aan te raden.

 

Gebruiker aanmaken

Volg de onderstaande stappen om een gebruiker toe te voegen.

 1. Ga in de management portal naar Stamgegevens en vervolgens Gebruikers.
 2. Klik op de knop Toevoegen.
 3. Er verschijnt een nieuwe lege regel. Dubbelklik onder de kolommen Naam, Gebruikersnaam en Wachtwoord en vul deze in.
 4. Vink het selectievakje onder Actief aan.
 5. Geef een Taal op voor de gebruiker, deze taal wordt gebruikt wanneer de gebruiker inlogt in de scanner of touch applicate. Zonder taal zal er worden teruggevallen op de taal in de algemene instellingen.
 6. Klik op de knop Opslaan. De rode pijltjes in de velden verdwijnen.
 7. Voeg nu de gebruiker nog toe in de juiste zone (zie onderstaande paragraaf).

 

 

Gebruiker aan zone toevoegen

Nadat je een gebruiker heeft aangemaakt moet deze worden toegevoegd in een zone. Voer hier de onderstaande stappen voor uit.

 1. Ga naar Stamgegevens > Zones.
 2. Selecteer de zone waar je de gebruiker aan wilt toevoegen. Je kan er ook voor kiezen om een nieuwe zone aan te maken.
 3. In de sectie Gebruikers in zone van de zone waaraan je de gebruiker aan wilt toevoegen zet je een vinkje bij de gebruiker. Druk daarna op Opslaan.
 4. In de sectie Zone rechten kan je de rechten van de gebruikers in de zone veranderen. Let op: deze gelden dus voor alle gebruikers binnen de zone.

 

Printers aan gebruiker koppelen (beschikbaar t/m versie 1.20)

Het is mogelijk om aan de boxwise gebruikers specifieke labelprinters en documentprinters te koppelen. Op die manier kan je voor bepaalde gebruikers afwijken van de standaardprinter die is ingesteld in de algemene instellingen van boxwise. Voer de onderstaande stappen uit om printers te koppelen aan gebruikers.

 1. Ga naar Stamgegevens > Gebruikers.
 2. Klik in het linkerscherm op de gebruiker waarvan je een printer wilt instellen.
 3. In het rechterscherm verschijnen vervolgens de printers die ingesteld staan. Als er geen printers ingesteld staan, dan wordt de standaardprinter gebruikt als de gebruiker iets afdrukt.
 4. Om een documentprinter te koppelen dubbelklikt je in de kolom Documentprinter achter het apparaat waarbij de printer gekoppeld moet worden. Voor labelprinters doe je hetzelfde, alleen dan in de kolom Labelprinter.
 5. Er verschijnt een keuzelijst met alle printers die beschikbaar zijn op het apparaat. Maak je keuze.
 6. Klik vervolgens op Opslaan.

Als de printer die je wil koppelen niet voorkomt in het keuzelijstje, dan betekent dat waarschijnlijk dat de printer niet geïnstalleerd is op je apparaat.

LET OP!: Vanaf versie 1.21 van boxwise worden de printers niet meer ingesteld op de gebruikers maar worden de printers via printregels ingesteld.

 

Transportlocatie voor gebruiker aanmaken

Als je gebruik maakt van de functies Van locatie halen en Op locatie leggen bij het overslaan van artikelen, dan moet er per gebruiker een transportlocatie aangemaakt worden in een speciaal daarvoor gemaakt transport magazijn. Als een artikel van locatie wordt gehaald dan wordt deze namelijk op de transportlocatie geboekt van de gebruiker. Hieronder de stappen om ervoor te zorgen dat dit goed staat ingesteld.

Exact Globe

Het aanmaken van een transportmagazijn met locaties per gebruiker doe je in Exact Globe als volgt:

 1. Ga naar Voorraad > Magazijnbeheer > Magazijnen.
 2. Wanneer het transportmagazijn nog niet bestaat drukt op de knop Nieuw.
 3. Geef het nieuwe magazijn een code (bijvoorbeeld 'T') en een omschrijving (bijvoorbeeld 'Transport') en druk op de knop Bewaren.
 4. Dubbelklik op het transportmagazijn en ga naar het tabje Magazijnlocaties.
 5. Klik op het icoontje Nieuw naast de magazijnlocaties om een nieuwe locatie aan te maken.
 6. In het scherm voor de nieuwe locatie vult u de velden Locatie en Omschrijving in. Deze moeten precies gelijk zijn aan de gebruikersnaam van de boxwise gebruiker.
 7. Vervolgens kan je de gebruiker opslaan.

 

Afas Profit

Het aanmaken van een transportmagazijn met locaties per gebruiker doe je in Afas Profit als volgt:

 1. Ga naar Logistiek > Voorraad > Locaties.
 2. Klik op de knop Nieuw om een nieuwe locatie aan te maken.
 3. In het scherm voor de nieuwe locatie vul je de velden Locatie en Omschrijving in. Deze moeten precies gelijk zijn aan de gebruikersnaam van de boxwise gebruiker.
 4. Nadat je op Voltooien hebt gedrukt kan je de gebruiker toevoegen aan een transport magazijn.
 5. Ga naar Logistiek > Voorraad > Magazijn.
 6. Klik op de knop Nieuw om een nieuw magazijn te maken.
 7. Geef het nieuwe magazijn een code (bijvoorbeeld 'T') en een omschrijving (bijvoorbeeld 'Transport') en druk op de knop Voltooien.
 8. Dubbelklik op het transport magazijn en ga vervolgens naar het tabje Magazijnlocaties.
 9. Klik op Nieuw en selecteer bij Locatie de locatie van de gebruiker.

Vervolgens moet in de instellingen van boxwise goed staan ingesteld wat de code is van het transport magazijn. Hiervoor ga je naar Instellingen > Algemeen > Inventory. Bij Transport Warehouse Code vult u vervolgens de magazijncode van het transport magazijn in.

 

Video's

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0