Inkooporders ontvangen met de touch applicatie

Bij het ontvangen van inkooporders worden orders gecontroleert op volledigheid. Door de barcodes van de artikelen die zijn binnengekomen te scannen kunt u inkooporders snel controleren en inboeken. Het is in boxwise mogelijk om inkooporders te ontvangen met de touch applicatie of met de mobile applicatie.

De overzichtelijke interface van het ontvangstscherm van de touch applicatie is een duidelijk voordeel ten opzichte van de mobile applicatie. Artikelen zijn duidelijk te onderscheiden doordat elk artikel een kaartje is met de afbeelding van het artikel. De mobile applicatie heeft daarentegen weer als voordeel dat men kan ontvangen door het hele magazijn, u bent niet gebonden aan één vaste plaats in het magazijn.

Inkooporders ontvangen met de touch applicatie

Het ontvangen van een inkooporder via de touch applicatie werkt als volgt:

 1. Druk in het hoofdscherm van de touch applicatie op Ontvangen > Inkopen en selecteer vervolgens het magazijn waar de inkooporder ontvangen wordt.
 2. Selecteer de leverancier van de inkooporder door op het kaartje van de leverancier te drukken.
 3. Selecteer de inkooporder die u heeft ontvangen en wilt inboeken.
 4. U komt in het menu Uitpakken. Scan met de barcodescanner de barcode op het artikel.
 5. Wanneer het aantal te ontvangen artikelen meer dan 1 is, zal er een scherm komen waar u het aantal in kunt geven. Geef het aantal aan en druk op Enter.
 6. Herhaal de stappen 4 en 5 voor elk binnengekomen artikel.
 7. Wanneer u alle binnengekomen artikelen heeft gehad, drukt u op de knop Afronden en vervolgens op Start.
 8. De voorraad wordt direct bijgewerkt in uw ERP systeem.
 9. Er wordt een rapport als ontvangstbevestiging afgedrukt.

mceclip0.png

mceclip1.png

mceclip2.png

mceclip3.png

mceclip2.png

Tip

Linksonder zie je de verschillende inkooporders staan bij de leverancier. Standaard worden binnengekomen artikelen van de oudste inkooporder afgeboekt. Als je hiervan wilt afwijken en een levering van een artikel van een bepaalde inkooporder wilt afboeken, dan kun je dat doen door linksonder die inkooporder te selecteren.

Filteren inkooporders

De orders kunnen gefilterd worden op basis van verschillende criteria:

 • Leverancierscode
 • Leveranciersnaam
 • Ordernummer
 • Referentie
 • Artikelcode
 • Artikelomschrijving
 • Voor de leverdatum kun je filteren op t/m vandaag, t/m morgen en volgende week. Wanneer geen van de filterknoppen zijn geactiveerd, worden alle inkooporders getoond. De standaardwaarde hiervoor wordt ingesteld op de management portal in de instellingen (klik hier).
  • Vandaag: alle inkooporders die tot en met vandaag ontvangen moeten worden.
  • Morgen: alle inkooporders die tot en met morgen ontvangen moeten worden.
  • Volgende week: alle inkooporders die tot en met de komende week ontvangen moeten worden.

Leverdatum AFAS Profit

Boxwise bepaald de leverdatum aan de hand van het veld DateExpected indien deze gevuld is. Wanneer dit veld niet gevuld is valt boxwise terug op het veld PromisedDelivery


LET OP!: In AFAS Profit is het niet verplicht om een leverdatum op te geven. Indien je dit niet doet voor een inkooporder, dan is de order alleen terug te vinden indien er geen filters geactiveerd zijn voor de datum.

Terugzetten ingeboekte artikelen

Indien je tijdens het ontvangen van artikelen een verkeerd artikel heeft gescand of handmatig naar rechts heeft verplaatst, dan kun je deze fout herstellen met de In/Uit button.

 1. Je bevindt zich in het scherm Uitpakken en heeft een aantal artikelen ten onrechte naar rechts gezet.
 2. Druk op de button In/Uit. De kleur van het scherm veranderd in rood, je kunt de ingeboekte artikelen nu terugzetten naar links.
 3. Scan of selecteer handmatig het artikel dat je terug wilt zetten.
 4. Geef aan hoeveel stuks je wilt terugzetten en druk op Enter.

 

mceclip8.png

Barcode toevoegen aan artikel

Als een artikel nog geen barcode gevuld heeft in het ERP systeem, dan kan dit gevuld worden vanuit boxwise. Voor hiervoor de volgende stappen uit.

 1. Je bevindt zich in het scherm Uitpakken en constateert dat een bepaald artikel geen barcode gevuld heeft. 
 2. Druk op het artikel waarvan je een barcode wilt toevoegen.
 3. Druk op de button Barcode.
 4. Je komt in het scherm Barcode wijzigen.
 5. Selecteer de juiste leverancier en scan de barcode. Klik vervolgens op Ok.

 

mceclip9.png

Labels printen

Het is mogelijk om vanuit het scherm Uitpakken labels te printen voor binnengekomen artikelen. Er zijn hiervoor twee opties:

Auto label
Als je op de knop Auto label drukt wordt er een label voor elk artikel geprint zodra je deze inboekt, vervolgens verschijnt het venster Auto Labels Printen.

Print label
Selecteer een artikel en druk vervolgens op de knop Print label om een label te printen, het venster Print Label verschijnt nu.

 

mceclip10.png

Artikelinformatie raadplegen

Vanuit het scherm Uitpakken is het mogelijk om Artikelinfo te raadplegen.

 1. Druk op het artikel waarvan u informatie wilt raadplegen.
 2. Druk vervolgens op de knop Artikelinfo.
 3. Als het scherm Artikel info heeft geopend, dan kan er keuze gemaakt worden tussen drie tabjes: Algemeen, Voorraad en Extra.
 4. In het scherm Algemeen staat o.a.: de artikelcode, de artikelnaam, de locatiecode, de artikelcode van de leverancier en de barcode. In het Voorraad scherm staat informatie over o.a. de voorraad en de locaties waar de voorraad ligt. In het scherm Extra kunnen instructies en de omschrijving geraadpleegd worden. De informatie wordt rechtstreeks overgenomen uit uw ERP systeem. Er kunnen dus geen wijzigingen gedaan worden vanuit boxwise, met uitzondering van de barcode.

mceclip11.png

mceclip12.png

mceclip14.png

Ontvangen op specifieke inkooporders

Als je in het menu Ontvangsten | Uitpakken bent, dan zie je linksonder icoontjes voor alle geselecteerde inkooporders.

mceclip15.png

De pictogrammen geven de verschillende inkooporders bij de geselecteerde leverancier weer. Per inkooporder staat er o.a. het aantal artikelen, de leverdatum en het ordernummer bij. Door op één van de inkooporders te drukken, filter je de artikelen van de andere inkooporders bij de geselecteerde leverancier uit. Als je op het pictogram met het vraagteken drukt, dan worden alle bestelde artikelen bij de geselecteerde leverancier weergegeven.

Serienummers en Batchnummers

Het is in boxwise mogelijk om met serienummers en batchnummers te werken.

 1. Of een artikel serienummers of batchnummers heeft wordt aangegeven in het ERP systeem.
 2. Vervolgens is op de artikelkaartjes te zien of dit is ingesteld, dit is te zien aan respectievelijk SN en BN.
 3. Bij het inboeken van een ontvangen artikel moet eerst een serienummer of batchnummer gescand worden.
 4. Bij een batchnummer moet daarna nog een aantal opgegeven worden, bij serienummers niet.
 5. Bij serienummers is het mogelijk om seriereeksen op te geven. Op die manier kun je sneller grote aantallen inboeken.

Per serienummer

mceclip16.png

mceclip21.png

mceclip22.png

Reeks serienummers

mceclip23.png

mceclip24.png

mceclip17.png

Batchnummers

mceclip18.png

mceclip20.png

mceclip19.png

Uitleg menu items

Menu knoppen: Ontvangsten

Als je in het menu Ontvangsten bent, dan heb je te maken met een aantal menuknoppen. Deze lichten wij hieronder toe.

mceclip25.png

 • Terug - Zodra je op deze button drukt sluit je een menu of ga je een stap terug in het menu.
 • Verversen - Het huidige scherm ververst niet automatisch. Dit wil zeggen dat als je dit scherm open heb staan, en er wordt bijvoorbeeld een nieuwe inkooporder in het ERP systeem gezet, dat deze order niet automatisch zichtbaar wordt. Met de button Verversen zorg je dat de gegevens op het scherm wel accuraat zijn.
 • Magazijn - Als je op deze button drukt, dan verschijnt het venster "Selecteer Magazijn" waar u een ander magazijn kunt kiezen dan u aanvankelijk had gekozen.
 • Overig - Als je op deze button drukt, dan verschijnen er vier opties: "Hulp op afstand", "Wiki", "Volume" en "Info".

Menu knoppen: Uitpakken

Als je in het menu Ontvangsten | Uitpakken bent, dan zie je de onderstaande knoppen verschijnen. Hieronder lichten wij de knoppen voor je toe.

mceclip26.png

 

 • Terug - Zodra je op deze button drukt sluit je een menu of ga je een stap terug in het menu.
 • Filter - Met deze button kun je filteren in de set aan leveranciers en inkooporders op het scherm.
 • Artikelinfo - Met deze button kun je na het selecteren van een artikel de artikelinformatie tonen.
 • Barcode - Met deze button kun je na het selecteren van een artikel de barcode van een artikel wijzigen per leverancier.
 • Autolabel - Indien deze button geactiveerd is (kleur: groen), dan wordt er automatisch een label afgedrukt van elk ontvangen artikel. Met andere woorden, van elk gescande artikel of handmatig naar rechts verplaatste artikel wordt er een label afgedrukt.
 • Labels afdr. - Met deze button kun je na het selecteren van een artikel labels afdrukken voor het geselecteerde artikel.
 • Aantal - Zodra je op deze button drukt verschijnt het venster "Aantal", hier kun je aangeven hoeveel artikelen je naar rechts wilt zetten op het moment dat je een artikel scant of handmatig selecteert. Dit aantal is ook op te geven via toetsenbord invoer.
 • Handmatig - Met deze button kun je handmatig artikelen naar rechts zetten door een artikel te selecteren en op de button te drukken.
 • One Scan - Als je deze button aanzet, dan wordt er elke keer dat je de barcode van een artikel scant slechts 1 artikel naar rechts verplaatst.
 • In/Out - Als je deze button hebt ingedrukt, veranderd de kleur van het scherm in rood en kun je de artikelen terugzetten naar links.
 • LP labels afdr. - Met deze button kun je een label afdrukken voor de geselecteerde license plate.
 • Auto LP - Indien deze button geactiveerd is, wordt voor elke artikel dat naar rechts wordt gezet automatisch een license plate aangemaakt.
 • Nieuw - Met deze button kan handmatig een license plate aangemaakt worden.
 • Verwijderen - Met deze button kan de geselecteerde license plate verwijderd worden.
 • Verwerken - Als je alle artikelen naar rechts hebt gezet, druk je op deze button en vervolgens op "Start".
 • Overig - Als je op deze button drukt, dan verschijnen er vier opties: "Hulp op afstand", "Wiki", "Volume" en "Info".

Video's

Ontvangsten van normale artikelen

Ontvangen van artikelen met serie- en batchnummers

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0