1.29 (januari 2021)

1.29.1.6 (mei)

Wijzigingen

Algemeen

 • Diverse performance verbeteringen

 

1.29.1.5 (maart)

Fixes

Algemeen

 • Het kon voorkomen dat berichten in de wachtrij niet goed afgehandeld werden. Dit is opgelost.  

 

1.29.1.4 (maart)

Fixes

Algemeen

 • Er trad een fout op tijdens het downloaden van bw order bestellingen indien de boxwise applicatie en database niet op dezelfde machine geïnstalleerd waren. 
 • Foutmeldingen m.b.t. het uploaden van bw order stamgegevens worden leesbaarder getoond in de wachtrij. 

 

1.29.1.3 (februari)

Fixes

Algemeen

 • Bij het updaten naar versie 1.29 werden nieuwe zone rechten onjuist ingesteld in een zone waar voor de update nog geen rechten in ingesteld waren.

Touch

 • Bij het inpakken werd een instructie pop-up ten onrechte automatisch afgesloten wanneer er niet met one scan werd gewerkt.

 

1.29.1.2 (februari)

Fixes

Algemeen

 • Bij het updaten naar versie 1.29 werden oude wachtrij berichten met de status 'Opnieuw Ingediend' eenmalig nogmaals opnieuw ingediend.

Touch

 • Bij het scannen van een klant barcode op de 'Sort While Pick' picklijst werd het inpakscherm niet meer geopend.

 

1.29.1.1 (februari)

Fixes

Algemeen

 • Het verwijderen van een wachtrij bericht wordt nu gelogd zodat duidelijk is door wie en wanneer een wachtrij bericht is verwijderd.
 • Het gebruik van een zone filter voor batches kon leiden tot het onterecht uitpakken van batches in de andere zone.
 • Indien een artikel op twee SSCC codes of Inner colli was gepickt en ingepakt, dan zorgde het opnieuw inpakken van de artikelen voor een verdubbeling van de ingepakte aantallen.

Touch

 • Wanneer een artikel in delen op een license plate werd ontvangen, dan werd het verkeerde aantal van het artikel op de license plate geregistreerd.

Handterminal applicatie

 • Indien een pickregel volledig was gepickt op een specifieke SSCC code en er werd vervolgens een deel terug gelegd, dan werden de aantallen niet goed bijgewerkt in de picklijst.

 

1.29.1.0 (januari)

Nieuwe Functionaliteiten

Algemeen

 • Het is nu mogelijk om een Voorbereiding verplaatsing (Profit functionaliteit) te picken, packen en verzenden in het bronmagazijn en te ontvangen in het doelmagazijn (lees meer).
 • Je kunt nu een standaard ophaaltijd instellen voor de zendingen, deze wordt voorgevuld in het verzendscherm. Voorheen stond deze tijd altijd standaard op 17:00 uur.

Management portal

 • Bij het opnieuw indienen van een wachtrij bericht ontstaat geen nieuw bericht meer in de wachtrij, het oorspronkelijke bericht krijgt een nieuwe status. Aanvullend is er per wachtrij bericht een audit log met statuswijzigingen beschikbaar.

Touch

 • Bij het openen van een batch met meerdere orders om te verzenden in de touch applicatie is het nu mogelijk om een artikel te scannen om de bijbehorende order in de batch te openen.

 

Wijzigingen

Algemeen

 • Het is nu mogelijk om de standaard colli typen (box, pallet, document) te deactiveren. Daardoor is het nu mogelijk om alleen de eigen toegevoegde colli typen/presets te tonen in het inpakscherm.

Management portal

 • Er wordt nu een datum en tijd weergegeven bij alle notificaties in het notificatiecentrum in de management portal.
 • Het was mogelijk om bepaalde instellingen met een lege waarde op te slaan. Dit kon leiden tot problemen in verschillende processen. De instellingen waar geen lege waarde is toegestaan, kunnen nu ook niet meer leeg opgeslagen worden.
 • Het is nu mogelijk om meerdere magazijn layouts (regexen) in te stellen voor een magazijn. Hierdoor kunnen er voor magazijnen met verschillende locatie structuren makkelijker indelingen gemaakt worden.
 • Bij het instellen van een printregel was de printernaam soms te lang voor het beschikbare veld en de dropdown met de printers. Daarom schaalt de dropdown nu mee met de langste printernaam.

Touch

 • Als er tijdens het ontvangen van meerdere inkooporders niet expliciet wordt aangegeven voor welke inkooporder een artikel deels wordt ontvangen, dan wordt nu de oudste order op basis van ordernummer geselecteerd om op te ontvangen. Dit gebeurt alleen indien er geen leverdatum gevuld is, anders is de leverdatum nog steeds leidend.

 

Fixes

Algemeen

 • Scans van license plates werden niet altijd herkend als een license plate scan.
 • Door afrondingsverschillen in het ERP systeem konden er in boxwise batchnummers in de voorraad worden getoond met aantal 0, dit wordt nu voorkomen.
 • Gewijzigde barcodes in het ERP systeem werden niet altijd gesynchroniseerd naar de barcode tabel in boxwise.

Management portal

 • De trace url in de details van de historische zendingen was niet goed zichtbaar, deze url heeft nu een kleur met een beter contrast gekregen.
 • In het overzicht met voorontvangsten resulteerde een leeg status filter in een lege lijst met voorontvangsten i.p.v. alle voorontvangsten.
 • Bij het handmatig aanmaken van aanvulorders in de management portal werden de orderdatum en leverdatum niet goed opgeslagen.
 • Bij het falen van een script taak werd er geen notificatie meer getoond, nu verschijnt er weer een notificatie in het notificatiecentrum.
 • Als een script taak niet actief staat, dan werd er een verkeerde datum/tijd weergegeven bij 'Volgend moment'. Indien de taak niet actief staat, dan wordt hier nu helemaal geen datum/tijd meer weergegeven.

Touch applicatie

 • Bij het toevoegen van een license plate tijdens het ontvangen verdwenen de artikelen die al naar rechts waren gezet zonder dat ze op een license plate waren gezet. Nu kunnen tijdens één ontvangst artikelen zowel met als zonder license plate worden ontvangen.
 • De groepering van artikelkaartjes ging niet goed in het ontvangstscherm bij gebruik van hoofdletters en kleine letters in de eenheden.

Handterminal applicatie

 • Het was niet mogelijk om een license plate te verplaatsen naar een vaste artikel locatie, ook niet als de license plate alleen dat betreffende artikel bevatte.
 • Bij het scannen van een batchnummer tijdens picking werd het gepickte aantal niet altijd goed bijgewerkt in het scherm van het artikel.
 • Na verwerking van een voorontvangst werd de lijst met openstaande inkooporders en voorontvangsten niet goed ververst.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0