Track & Trace statussen registreren

Ga vanuit het hoofdmenu van de BW Order app naar Track & Trace om statuswijzigingen te registreren voor colli. De Track & Trace functionaliteit bestaat hier uit twee schermen: toevoegen en overzicht. In het toevoegen scherm registreer je de statuswijziging, in het overzicht scherm worden de statuswijzigingen getoond waar vanuit je ze kan ondertekenen en verwerken.

De statussen die je kunt gebruiken in het track & trace proces dienen ingericht te worden in de management portal. Hier kun je per status een aantal zaken instellen waarvan twee een directe invloed hebben op het registratieproces:

  • Klantscan: indien dit is ingesteld moet bij het registreren van de statuswijziging ook de klant opgegeven worden
  • Ondertekening: indien dit is ingesteld moet er voor het verwerken van de statuswijziging ook een ondertekening worden gedaan

Statuswijzigingen toevoegen

Afhankelijk van de eigenschappen van de status bestaat het toevoegen van een statuswijziging uit de volgende stappen:

  1. Geef status op
  2. Geef klant op (indien verplicht voor status)
  3. Geef SSCC code van de colli op *

Deze stappen dienen altijd in deze volgorde te worden uitgevoerd. In alle stappen is zowel scannen als handmatige selectie mogelijk.

Indien er een statuswijziging succesvol is toegevoegd aan het overzicht zie je het aantal in de pictogrambadge op het overzicht verhogen.

* In plaats van de SSCC code kan hier ook het pakbonnummer of combinatie van ontvangstnummer met klantnummer gescand worden.

track-trace-1.png  track-trace-3.png  track-trace-4.png

Het overzicht van statuswijzigingen raadplegen

Voordat de statuswijzigingen definitief worden verwerkt, worden ze getoond in het overzicht. In dit overzicht zie je de statuswijzigingen gegroepeerd per klant. Per statuswijziging in de lijst is de SSCC code en nieuwe status zichtbaar. 

Indien een klant een statuswijziging heeft waarvoor ondertekening is vereist, verschijnt de button Onderteken naast de klantnaam. Wanneer deze oranje is, dient de ondertekening nog gedaan te worden.

Door één van de statuswijzigingen lang indrukt te houden wordt het mogelijk om enkele of alle statuswijzigingen te selecteren en te verwijderen.

track-trace-6.png  track-trace-7.png  track-trace-8.png

Statuswijzigingen ondertekenen

Het ondertekenen van een statuswijziging is alleen nodig als dit zo is ingesteld op de status. Als je een statuswijziging toevoegt waarvoor ondertekening vereist is, verschijnt de button Ondertekenen in het toevoegen scherm en kan je via die button direct naar het onderteken gaan. Logischer is het om eerst alle colli voor de klant te scannen en daarna via het overzicht scherm naar ondertekenen te gaan.

Bij het ondertekenen is het niet mogelijk om daadwerkelijk een handtekening te zetten. Het tekstveld dat beschikbaar is voor ondertekening zal logischerwijs gebruikt kunnen worden om de persoon op te geven die de colli in ontvangst neemt. Dit kan via handmatige invoer of door het scannen van de medewerkerscode (als deze bekend is in boxwise).

track-trace-11.png  track-trace-12.png  track-trace-14.png

Statuswijzigingen verwerken

De laatste stap in het registratieproces is het verwerken van de statuswijzigingen. Dit kan gedaan worden vanuit het overzicht. Na het verwerken zullen de statuswijzigingen zichtbaar worden in de management portal via Track & Trace > Traceren.

track-trace-15.png  track-trace-16.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0