1.37 (december 2022)

1.37.1.5 (maart)

Fixes

Warehouse app

 • Er waren (sinds versie 1.37.1.4) menu punten zichtbaar voor nog niet ontwikkelde functionaliteiten.

 

1.37.1.4 (maart)

Nieuwe functionaliteiten

Warehouse app

 • Er zijn nu zone rechten beschikbaar om de functionaliteiten in de warehouse app te autoriseren.
 • Als het zone recht om ontvangsten in te ruimen uit staat, dan krijg je na de verwerking van een ontvangst niet meer de vraag of je de ontvangsten direct wilt inruimen.

 

Fixes

Algemeen

 • Wijzigingen in versie 1.37.1.3 zorgden voor problemen bij het consolideren van batches, dit is opgelost.

 

1.37.1.3 (februari)

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen

 • Je kunt nu batch profielen inrichten en plannen om automatisch batches van orders te laten maken (lees meer).

 

Wijzigingen

Management portal

 • De ordervalidatie button boven het overzicht van de verkooporders wordt nu altijd getoond. Ook als het zone recht voor de ordervalidatie pagina niet geautoriseerd is. In dat geval krijg je een melding.
 • In het DB log worden de regels van de typen Debug en Trace nu standaard niet meer getoond waardoor meer overzicht ontstaat.
 • De printregel test tool is nu standaard zichtbaar.

 

Fixes

Algemeen

 • Indien een debiteur in Exact Globe meerdere contactpersonen had, dan werd er bij het ophalen van de verkooporders teveel data opgehaald. Dit is verbeterd waardoor het ophalen van verkooporders nu sneller gaat.
 • Indien een debiteur in Exact Globe meerdere contactpersonen had, dan werd soms de taalcode van de verkeerde contactpersoon doorgestuurd naar de vervoerders. Nu wordt altijd de taalcode van de contactpersoon op de verkooporder doorgestuurd.
 • In een specifieke scenario bij het aanmelden van zendingen kon de foutmelding "The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint ..." optreden.

 

Management portal

 • Reeds gearchiveerde aanvulopdrachten konden nogmaals verwijderd/gearchiveerd worden middels de "delete" toets op het toetsenbord.
 • Er was inconsistent gebruik van benamingen voor paden ("rijen") op de pagina's Magazijn Layout en Magazijnindeling. 

 

Warehouse app

 • Bij het tellen van een serie artikel met meerdere serienummers op één locatie was het niet mogelijk om alle serienummers te tellen. 

 

1.37.1.2 (januari)

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen

 • De ruimte, kast, module en vak van een Kanban code worden nu geregistreerd op de verkooporder en kunnen afgedrukt worden op de boxwise pakbon.
 • Er is een zone recht bijgekomen voor het mogen verwerken van de ingepakte artikelen. Hierdoor is het nu mogelijk om medewerkers wel toe te staan om in te pakken maar het niet te verwerken.

 

Warehouse app

 • Picken van serie artikelen (lees meer).
 • Verplaatsen van serie- en batch artikelen (lees meer).
 • Het is nu mogelijk om een referentie mee te geven per ontvangen inkooporder. Deze referentie wordt geregistreerd op de bijbehorende ontvangst in het Erp systeem.

 

Touch applicatie

 • In het overzicht van de openstaande inkooporders kan er nu ook gezocht worden op de artikelcode van de leverancier.

 

Fixes

Warehouse app

 • Er werd nog niet geregistreerd of voor een pickregel het artikel en de locatie gescand waren of handmatig geselecteerd.
 • Tijdens het tellen werd bij de eerste scan van een artikelbarcode met een factor hoger dan 1 het aantal dubbel opgehoogd.
 • Tijdens het tellen van batchnummers werd het aantal van het tweede batchnummer voor hetzelfde artikel op dezelfde locatie ook gevuld bij het eerste batchnummer.

 

Wijzigingen

Algemeen

 • Er vindt nu een verbeterde validatie plaats op het aantal actieve clients tegenover het aantal clients binnen de licentie.
 • Bij het verwijderen van een telling wordt er nu een logregel geplaatst zodat je terug kunt zien welke gebruiker welke telling heeft verwijderd.
 • Bij het verwijderen van een wachtrij bericht worden er nu meer details over het verwijderde bericht getoond in de logregel.

 

1.37.1.1 (december)

Fixes

Warehouse app

 • Inkoopordernummers van meer dan 9 karakters werden niet volledig getoond in het overzicht van de openstaande inkooporders.
 • Verwerkingen die lang duren (> 1 minuut) liepen in een time-out zonder duidelijke foutmelding.
 • Indien een tweede telling werd gedaan voor eenzelfde combinatie van locatie, artikel en batchnummer dan werd de eerste telling overschreven in plaats van opgehoogd.

 

1.37.1.0 (december)

Nieuwe functionaliteiten

Warehouse app

 • Ad-hoc tellen van serie- en batch artikelen (lees meer).
 • Picken van batch artikelen (lees meer).
 • Het ontvangen van RMA orders (lees meer).
 • In de balie uitgifte functionaliteit worden GS1 barcodes nu correct afgehandeld en worden de rubrieken in de barcode in één scan allemaal meegenomen.
 • Het is nu mogelijk om afbeeldingen van artikelen fullscreen te tonen en in te zoomen.
 • Bij batch- en serieartikelen is het nu mogelijk om door te zoomen op de voorraad van een locatie en daar de voorraad per serie- of batchnummer te raadplegen.
 • De lijst met batches kan nu gesorteerd en gefilterd worden (lees meer).
 • De lijst met pickregels kan nu gesorteerd en gefilterd worden (lees meer).
 • In het hoofdmenu van de app wordt op het menupunt "Batch picken" nu het aantal openstaande batches getoond.

 

Wijzigingen

Algemeen

 • Er zijn wijzigingen doorgevoerd waardoor de Ohaus Defender weegschalen nu ook ondersteunt worden i.c.m. de controllers T31P en T31XW.

 

Management portal

 • Het is nu mogelijk om meerdere batches te selecteren en hiervoor in één keer de picklijsten en/of batchlabels af te drukken.
 • Het overzicht van de warehouse clients (mobile, touch, app) in de management portal is uitgebreid. Per client is nu meer informatie beschikbaar en het is mogelijk om de clients te activeren en deactiveren waarmee de toegang per apparaat onderhouden kan worden.

 

Warehouse app

 • Actieve pickers worden nu anders getoond op de batches in het batch overzicht. In plaats van een avatar wordt de volledige naam getoond waardoor nu duidelijker is welke gebruiker in de batch actief is.
 • Indien een artikel geen afbeelding heeft, dan wordt er nu een icoon getoond.
 • Het scherm voor het handmatig invoeren van een serveradres is verbeterd.
 • Bij apparaten zonder fysiek toetsenbord wordt de bevestiging van een aantal met het software toetsenbord nu ook toegepast op het onderliggende scherm waardoor je niet dubbel hoeft te bevestigen.

 

Fixes

Algemeen

 • Bij het gebruik van zogenaamde "AIM identifiers" konden pickbatches niet meer geopend worden met een scan van de batch barcode.

 

Touch applicatie

 • Bij het inpakken van artikelen werd ten onrechte de melding "Serienummer kan niet worden gevonden" getoond indien er een barcode werd gescand met een factor van groter dan 1.

 

Warehouse app

 • Wanneer er ingesteld stond dat er artikelcodes van de leverancier getoond dienen te worden bij het ontvangen, werkte de opties in het submenu om de voorraad en de artikel informatie te tonen niet.
 • De welkomst en koppel schermen werden niet in alle resoluties goed weergegeven.
 • Bij het gebruik van zogenaamde "AIM identifiers" kon de barcode om een server te koppelen niet worden gebruikt.
 • In sommige gevallen werd het software toetsenbord niet meer getoond waar dat wel nodig was, o.a. bij het wisselen van gebruiker en invoeren van het wachtwoord.
 • Het was onterecht niet mogelijk om eenzelfde batchnummer voor een tweede keer te scannen en toe te voegen tijdens een ontvangst. Dit lukte alleen handmatig.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0