1.40 (oktober 2023)

Versies

1.40.1.0 (oktober)

1.40.1.1 (oktober)

1.40.1.2 (november)

1.40.1.3 (november)

1.40.1.4 (november)

1.40.1.5 (december)

1.40.1.6 (december)

 

1.40.1.0 (oktober)

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen

 • Het is nu mogelijk om projectorders (voorcalculaties) uit AFAS Profit te picken en te leveren met boxwise (lees meer).
 • Het is nu mogelijk om RTV orders (negatieve inkooporders) uit AFAS Profit te picken en te leveren met boxwise (lees meer).
 • Het is nu mogelijk om samenstellingen (met explosie, zonder genereren orderregels) uit AFAS Profit te leveren met boxwise (lees meer).
 • Er zijn zonerechten toegevoegd om per type order (aanvulorders, verkooporders, projectorders, RTV orders) aan te geven of ze getoond moeten worden.
 • Er kan nu ingesteld worden dat niet-toegewezen batches niet zichtbaar zijn voor gebruikers in de warehouse app en mobile. Een batch wordt dan alleen zichtbaar wanneer deze aan een specifieke gebruiker is toegewezen (zone recht "Show unassigned batches").
 • Er is nu een zone filter beschikbaar voor de te selecteren klanten bij het maken van een balie uitgifte.
 • Er zijn nu meer opties beschikbaar in de batch profielen met betrekking tot het automatisch aanmaken van batches: maximum open batches, orders to include, order sorting, minimum en maximum (orders en klanten per batch) (lees meer).

 

Management portal

 • Het is nu mogelijk om het aantal op gegenereerde aanvulopdrachten aan te passen.
 • Het is nu mogelijk om de volgende velden te wijzigen op bestaande voorontvangsten: datum ontvangst, beschrijving, aantal colli, notities.
 • In het overzicht van de batches zijn er kolommen toegevoegd met het aantal regels en stuks per batch zodat beter inzichtelijk is hoe groot de batches zijn.
 • Het overzicht met gebruikers kan nu naar Excel geëxporteerd worden.
 • Het overzicht met aanvulorders kan nu naar Excel geëxporteerd worden.
 • Door op de ordertype tags te drukken in de legenda van het orderoverzicht wordt er nu gefilterd op ordertype (verkooporder, aanvulorder of RTV order).

 

Warehouse app

 • De "Sort while pick" functionaliteit is nu beschikbaar in de warehouse app. Het is nu dus ook met de nieuwe app mogelijk om tijdens het picken te sorteren per klant (lees meer).
 • In het artikelinformatie scherm is nu ook de totale voorraad en de totale vrije voorraad van een artikel zichtbaar.
 • Als de instelling "Change default location after transfer from default location" op "Always" staat, dan wordt nu ook na een verplaatsing met de warehouse app de standaard locatie bijgewerkt. Dit werkte al voor de warehouse mobile en de touch applicatie.
 • De "One scan" functionaliteit is nu beschikbaar in alle functionaliteiten in de warehouse app. Indien je dit inschakelt, wordt bij elke scan van het artikel het aantal met 1 opgehoogd (lees meer).
 • Bij picking is het mogelijk om naast One Scan ook de optie "In lijst blijven" in te schakelen. Wanneer dit is ingeschakeld, blijf je tijdens het scannen altijd in de picklijst (lees meer).

 

Wijzigingen

Algemeen

 • Het ophalen van serie- en batchnummer voorraad werd op een aantal plaatsen in boxwise nog direct uit het ERP systeem gedaan. Nu wordt dat overal vanuit de boxwise voorraadlijst gedaan.
 • Bij het batchen met het print allocatie profiel kan er nu ook worden gealloceerd op bulk locaties.
 • Inkoopordernotities kunnen nu op het ontvangstrapport afgedrukt worden.
 • De vraag om de batch te bewaren na het deels verzenden van een batch is nu instelbaar.
 • De instelling om te ontvangen op een centrale ontvangstlocatie of standaard locatie van het artikel is nu per magazijn instelbaar in plaats van op één plek in de algemene instellingen (lees meer).
 • De velden ordernummer en leveringswijze zijn nu beschikbaar in de dataset van de sort while pick picklijst.

 

Management portal

 • Bij het openen van de pagina's met openstaande verkooporders en inkooporders werd er geen indicatie gegeven dat de orders nog opgehaald en ingeladen werden.
 • In het overzicht van de aanvulorders is het nu ook mogelijk om op klantnaam te sorteren.
 • In de historische zendingen en Track & Trace informatie wordt nu geen "Server" meer getoond als gebruiker. Dit is alleen van toepassing als er geen gebruik gemaakt wordt van inpakken en verzenden.
 • In het overzicht van artikelbarcodes is het nu mogelijk om te sorteren op artikelcode en artikelomschrijving.
 • Printopdrachten met de status "Verzonden naar printer" kunnen nu handmatig verwijderd worden.

 

Touch applicatie

 • In het inpakscherm werd de klantnaam niet volledig getoond wanneer deze erg lang was. Door een wijziging in de lay-out van het scherm is deze nu wel altijd zichtbaar.

 

Fixes

Algemeen

 • Track & trace statuswijzigingen werden niet meer goed bijgewerkt in de management portal.

 

Management portal

 • Wanneer je meerdere batchtags of ordertags met eenzelfde kleur had ingericht, dan werkte het filteren op een dergelijke tag niet goed.
 • De reset button bij het inrichten van een printregel was niet meer zichtbaar.
 • Inactieve profielen konden ten onrechte nog wel gebruikt worden bij het genereren van tellingen en aanvulopdrachten.
 • De weergave van getallen en decimalen was niet consistent en is nu overal gelijk.
 • Bij het handmatig aanmaken van een license plate in de management portal konden niet alle locaties geselecteerd worden.
 • Bij het voorbereiden van tellingen werden maximaal 30 telprofielen getoond om te selecteren.
 • Bij het aanmaken van aanvulorders wordt nu goed omgegaan met zone filters.
 • Bij het afdrukken van ontvangstlabels op basis van historische ontvangsten werd de artikelcode van de leverancier niet gevuld.
 • Diverse kleine fixes.

 

Touch applicatie

 • Een ordertag of batchtag met de 'lime green' kleur werd niet goed getoond in de touch applicatie, deze kleur is nu vervangen door een groene kleur die wel goed getoond wordt.
 • Na het openen van een batch met meerdere klanten werd na een barcode scan van het artikel niet goed gefilterd.

 

Warehouse app

 • Wanneer er meer dan 30 batch tags ingericht waren, werden niet alle batchtags getoond in de warehouse app.
 • De pop-up met ordernotities werd soms niet getoond bij het openen van een batch.
 • Het in delen ontvangen van een batchnummer kon tot foutmeldingen leiden bij de verwerking.

 

1.40.1.1 (oktober)

Fixes

Algemeen

 • Verwerkingen van verkooporders en inkooporders via de wachtrij werden niet goed afgehandeld.

 

1.40.1.2 (november)

Fixes

Algemeen

 • Bij het leveren van serie- en batch artikelen op RTV orders konden fouten optreden.
 • Bij het sorteren tijdens picken met de warehouse mobile (CE applicatie) werden de letters niet meer getoond als je terugging naar een reeds gepickte regel.
 • Bij het updaten werd de instelling om te ontvangen op een centrale ontvangstlocatie of standaard locatie van het artikel niet altijd goed gemigreerd naar magazijnniveau.

 

Management portal

 • Op de portal pagina met profielen werkte de paginering niet goed bij meer dan 30 profielen.

 

Warehouse app

 • Bij het sorteren tijdens picken werd het gepickte aantal ten onrechte met 1 voorgevuld bij de tweede letter voor een pickregel. Dit was alleen een issue bij het gebruik van one scan.
 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het updaten van de warehouse app na een update van boxwise.

 

1.40.1.3 (november)

Wijzigingen

Algemeen

 • In de koppeling met AFAS Profit is het nu instelbaar of verplichtingen vrijgegeven worden bij ontvangst of niet. Voorheen werden deze altijd vrijgegeven.
 • Het is mogelijk gemaakt dat in de BW Order app nu ook artikel barcodes gescand kunnen worden. Voorheen waren dit alleen artikelcodes en Kanban codes.

 

Fixes

Algemeen

 • De SSCC codes voor Track & Trace registratie werden ten onrechte alleen ge-upload naar BW order als zowel de instelling "Trace stock items (outbound)" als "Trace stock items (inbound)" aan stond. Nu kan dit ook afzonderlijk van elkaar gebruikt worden.
 • Samenstellingen met voorraad (geen explosie) werden ten onrechte weg gefilterd uit het overzicht met openstaande verkooporders. 
 • Bij de functionaliteit om fictieve voorraad op te boeken voor niet-voorraadhoudende artikelen werd dit altijd voor één artikel niet toegepast.

 

Management portal

 • Bij het inrichten van magazijnindelingen konden regels dubbel opgeslagen worden onder verschillende magazijnindelingen.

 

Warehouse app

 • Bij het sorteren tijdens picken in combinatie met One Scan was de afhandeling onjuist indien je een groter aantal scande dan het te picken aantal.
 • Wanneer een pick difference telling op "hertellen" werd gezet, dan was deze ten onrechte niet zichtbaar in de warehouse app waardoor deze niet opnieuw geteld kon worden.

 

Warehouse mobile

 • Bij het gebruik van One Scan tijdens tellen moest het aantal ten onrechte bevestigd worden.

 

1.40.1.4 (november)

Fixes

Algemeen

 • In de Transsmart V2 plugin werd voor de gevaarlijke goederen (ADR) geen bruto gewicht meegestuurd, dit is toegevoegd.
 • In de Transsmart V1 plugin werkte de Third Party Invoicing functionaliteit niet meer naar behoren, dit is hersteld.
 • Indien je een zending boekte waarbij je meerdere verschillende typen voorraadhoudende colli gebruikte, dan kwam er maar één op de pakbon terecht.

 

1.40.1.5 (december)

Fixes

Warehouse mobile

 • Bij gebruik van uitgaande serienummer registratie (niet volledig) werd bij het tellen van een serie artikel de telling niet opgeslagen indien het een telling betrof op een locatie met al voorraad van het artikel.
 • Bij gebruik van uitgaande serienummer registratie (niet volledig) was het bij het tellen van een serie- of batchartikel niet mogelijk om een openstaande telling te overschrijven.
 • Bij het scannen van een GS1-barcode met batchnummer en zonder aantal werd een telregel met aantal 0 i.p.v. 1 aangemaakt indien One Scan was ingeschakeld.

 

1.40.1.6 (december)

Fixes

Algemeen

 • Indien de instelling "Ontvangen in bestelde eenheden" aan stond, resulteerde een ontvangst met afwijkende eenheden van de basiseenheid in een foutmelding.
 • In een bepaald scenario werd een printopdracht aan de verkeerde printregel gematcht.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0